Inventari de Campanes

Catedral de Santa Maria - VALÈNCIA (COMUNITAT VALENCIANA)

(Referència: 440)Data de construcció Torre (1381 - 1425). Espadanya (1660 - 1736).
Autor Andrés Julià; José Franch; Pere Balaguer
Descripció Durant molts segles fou anomenat "Campanar Nou" o "Campanar de la Catedral", per diferenciar-lo del "Campanar Vell", una torre de planta quadrada i de factura romànica, ubicada en el carrer de la Barxilla, i de la qual queden escassos restes murals.
Poc a poc anà transformant-se el seu nom en "Torre del Micalet", per la gran campana de les hores, que ha servit a anomenar, per metonímia, al conjunt.
Originalment era una torre exempta, unida a la Seu a finals del XV al prolongar-se la nau central. Té accés per una portada angular adornada amb arquivoltes i un pas cobert amb curioses voltes nervades. La torre de planta octogonal, mesura 50,85 m, sent el seu perímetre igual a la seua altura, de tradició arquitectònica catalana, sòbriament decorada a l'exterior pels prismàtics contraforts de les aristes i les primes motlures que senyalen els diferents nivells dels pisos.

El primer cos és massís, deixant sols el forat helicoïdal de l'escala; el segon cos té un recinte abovedat que és l'antiga "Presó" o Asil de la Catedral; el tercer cos es la "Casa del Campaner", altre recinte abovedat semblant a l'anterior però més gran; el pis superior és la sala de campanes oberta per 8 finestrals, 7 d'ells ocupats per les campanes i 1 per l'escala de caragol, que en este tram es fa encara més angosta.
En 1425 estava ja conclosa la torre fins la terrassa, no prosperant el projecte d'agulla concebut per Antoni Dalmau, i que es conserva en el Museu Històric Municipal. La campana de les hores penjava d'una estructura de fusta, ubicada sobre pilars de pedra, semblant a l'existent en molts altres campanars gòtics de la Corona d'Aragó. L'actual espadanya és un additament construït entre 1660 - 1736. Tenia una elegant cresteria calada "apitrador" que li servia de corona, que va ser arrasada al segle XVIII, sent substituïda primer per una barana de fusta i en el segle XIX per una barana metàl·lica fins la restauració de 1983, realitzada sense respecte als testimonis arqueològics conservats fins aquell moment en la mateixa terrassa i que ara estan exposats en la "Casa del Campaner".

Protecció Immoble
Codi: (R.I.) - 51 - 0000967 - 00000
Registre: (R.I.) REGISTRE BIC IMMOBLES: Codi definitiu
Categoria: 51 Monument
Nom: Església Catedral de Santa Maria i de Sant Pere
Comunitat Autònoma: C. Valenciana
Província: València
Municipi: València
Data de Declaració: 03-06-1931
Butlletí de la Declaració: 04-06-1931
Tramitació: INCLÓS/DECLARAT
Font: Ministerio de Cultura (2005)
Patrimoni immaterial: tocs de campanes
 • Toc manual de les campanes de la Catedral de València declarat Bé d'Interés Cultural de Caràcter Immaterial per la Generalitat Valenciana (02-08-2013) (DOCV 05-08-2013) (BOE 17-09-2013)
 • Actors secundaris - Declaració de la Solemnitat del Corpus Christi de la Ciutat de València com Bé d'Interés Cultural de Caràcter Immaterial per la Generalitat Valenciana (02-08-2013) (DOCV 02-06-2010) (BOE 17-06-2010)
 • Ordenança municipal contra la contaminació acústica (Text definitiu aprovat en Ple 30-05-2008. Publicat en el BOP de 26-06-2008) Disposició addicional primera eximix del compliment dels nivells de pertorbació màxims establits, els tocs de campana de caràcter manual, pel seu valor històric i patrimonial, especialment en el cas del Campanar de la Catedral de Valencia.
Graffitti La restauració de la primera planta (la Presó) i la segona (la Casa del Campaner) motivaren segurament la desaparició de molts grafits, lligats a la petita història de l'edifici.
En l'escala i en la Sala de Campanes hi ha molts altres:

 • (1381) "AQUEST CAMPANAR FONC COMENSAT EN L´ANY DE LA NATIVITAT DE NOSTRE SENYOR JESUCHRIST MCCCLXXXI. REYNANT EN ARAGÓ LO MOLT ALT REY EN PERE. ESTANT DE BISBE EN VALENCIA LO MOLT ALT EN JAUME, FILL DEL ALT INFANT EN PERE E COSIN GERMÀ DE DIT REY". (En la base exterior de la torre)
 • (1580) "MEStRE / MARtI : IS80 : " (Sala de campanes - espai de la Maria dreta)
 • (1605) "Iuan : Baptiste : Escuder / en · xxvii · deagost · mdcv" (Entre la finestra de l'escala i la porta d'accés a la Sala de Campanes)
 • (1678) "ALABADO SEA EL / SANTISIMO SACRAMTO / 1381" (En una foto de 1928 posava "I678", una data més factible. Esgrafiat sobre la porta d'accés de la sala de campanes)
 • (1691?) "EN 3o DE 7.E / DE 9I SE PVSO / LA PIEZA DE / LA MARIA" (Sala de campanes - espai de la Maria dreta)
 • (1872) " (capell frigi) / VENTURA / AVINO / Y FORA / 1872" (Sala de campanes - espai de la Maria esquerra)
 • (1901) "22 Agosto / AÑO. 1901. / J. Narciso / (rúbrica)" (Sala de campanes - espai del Manuel esquerra)
 • (1906) "TONIN PALLARDO / AÑO 1906" (Sala de campanes - espai del Manuel dreta)
 • (1908) "M. T. 1908 F G" (Sala de campanes - espai de la Maria dreta)
 • (1923) "MIGUEL LLOPIS / 1923" (Sala de campanes - espai del Manuel esquerra)
 • (1943) "JOSÉ ESTELLÉS / 1943" (Sala de campanes - espai de la Maria esquerra)
 • (1949) "JOSE VENDRELL / 1949"
 • (1967) "1.967 / ANTONIO / MARCO" (escala).
 • (1968) "J. CALABUIG / AÑO i968 / DIA 19 - 4 - 68" (Incís en una resta d'enlluit que hi ha baix d'on estava la caixa elèctrica de mecanismes de la primera mecanització. Es tracta molt probablement dels instal·ladors)
 • (1969) "VICENTE PEREZ 1.969 / GODELLA" (escala).
 • (1992) "1992" (En la biga dels tiples, data en que es va reposar, substituïnt a una metàl·lica anterior)
  Hi ha altres grafits no datats:
 • "PeRe PeRIS" (un dels més antics, Sala de Campanes - espai de la Maria esquerra)
 • "ROMEV / (Víctor)" (Escala tram entre la sala de campanes i la terrassa)
 • "BARTOLOME"
 • "VIVA", junt a la làpida fundacional al peu del Campanar.
 • "MARIANO / BADE..." (Sala de Campanes - Racó esquerra)
 • "Jose Moren..." (Cursiva anglesa - Sala de Campanes - Racó esquerra)
 • "FELIP"
 • "E P" (¿Enrique PLA?) (Entrada Sala de campanes, a la dreta)
 • "V FERRANDIS"
 • "Antonio / Alegre / 12 de Des ... " (Sala de campanes - espai de la Maria dreta)
 • "J. E." (Sala de campanes - espai del Manuel esquerra)
Estat original Desconeguem fins a quin moment deixà d'utilitzar-se la Presó com asil de la Catedral.
L'últim campaner que vivia en la "Casa del Campaner" fou Mariano FOLCH, que estigué al càrrec de les campanes més de seixanta anys i que va faltar cap a 1905.
En 1940 s'havia alterat el conjunt original d´onze campanes (sis petites i cinc grans) amb l'afegit de l'Eloi, una campana procedent del campanar de Santa Caterina, que en aquell moment podia convertirse en una icona en el mig de la perllongada Avinguda de la Pau. L'entrada d'aquesta campana, molt aguda i de veu potent, va modificar els tocs i la sonoritat del conjunt.
Estat anterior La sala de campanes no es va modificar fins l'electrificació de les campanes cap a 1968, que va suposar la desaparició de les portes de fusta, de les truges substituïdes, de les matraques i de la gran biga de la qual penjaven els dos tiples menors. Si el toc tradicional de festa de les campanes de la catedral consistia en el vol de les cinc campanes majors, utilitzant les altres per als repics, els tocs de mort, i exclusivament per algun esdeveniment extraordinari, l'electrificació, realitzada per ROSES d'Atzeneta d'Albaida, sense cap direcció tècnica, va consistir en la mecanització de sis campanes: dues petites ("els tiples"), una de les mitjanes, la Bàrbera, i les tres menors de les grans (el Vicent, l'Andreu i el Jaume). El solemne vol de les cinc campanes majors de La catedral, s'havia convertit en un toc de parròquia qualsevol, amb campanes petites, mitjanes i grosses.
La mecanització es va realitzar com un procés irreversible, com un fruit del progrés, que tenia dues conseqüències perverses: per limitacions de la tecnologia ni els mecanismes reproduïen la rica varietat dels tocs locals, ni les instal·lacions permetien el toc manual.
Afortunadament les limitacions pressupostàries permeteren només la mecanització de sis de les dotze campanes aleshores existents, per la qual cosa van romandre en lloc les altres sis, amb tota la seua instal·lació original. No obstant la perversitat del procés quedà ben evident en el moment en què els futurs membres del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS reberen l'encàrrec de tocar en 1988 per a la processó del Corpus Christi: tres de les sis campanes amb instal·lació original no podien voltejar per què les noves instal·lacions , que no havien comptat amb aquesta possibilitat, ho impedien: la ballesta de l'Arcís topava amb la caixa de contactors elèctrics; junt a la Caterina hi havia una biga de ferro, utilitzada per pujar i baixar ferramentes; la nova reixa de ferro posada en les finestres en substitució de les portes de fusta topava en la Maria, la campana major, de manera que quan començà a oscil•lar es quedà detinguda horitzontalment i va ser precís serrar un centímetre escàs dels cargols perquè la campana tornara al seu lloc original.
Finalment, el Vicent tenia la truja metàl·lica partida per la meitat, i no podia per tant voltejar, ni mecànicament ni manual.
Estat actual El llarg procés continuat de restauració i manteniment de les campanes, de les instal•lacions i del conjunt del Campanar dut avant primer pel GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS i ara pels seus successors els CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA ha permés que, mitjançant diverses fonts de finançament (des de subvencions directes de la Generalitat Valenciana o l´Ajuntament de València fins a una línia anual de l´Ajuntament, com a contrapartida pel toc de les campanes per a les festes de la ciutat, o els concerts realitzats de manera regular per tot el territori valencià) s´hi hagen invertit més de 120.000 € en els treballs.
Les sis truges de ferro de les campanes mecanitzades foren substituïdes per les corresponents truges de fusta; es reposaren les finestres de fusta que fan de caixa acústica, així com les matraques; s´ha posat la tarima de tocar a una alçada més segura per als campaners i que permet per altra banda de vore millor el seu treball; les sales han sigut dotades de nova instal•lació elèctrica i de noves reixes que permeten contemplar l´interior encara que estiguen tancades.
També s´han renovat per dos vegades els mecanismes electrònics per als tocs diaris i automàtics, degut a l´evolució rapidíssima de la tecnologia.
El Campanar, i sobre tot el conjunt de campanes, es troben en estat immediat de funcionament, degut tant a la conservació com a l'entusiasme de l'associació renovada de CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA.
Acústica, afinació de les campanes En 1790 l'Arquebisbe FABIÁN y FUERO manava en un edicte controlar els tocs de les campanes de la diòcesi, per a evitar els abusos. Entre altres raons justificava l'existència de les finestres de fusta de la Catedral, tant per seguretat com per acústica:
A fin pues de cortar de raiz este abuso tan reprobado é insufrible, despues de encargar, como encargamos por este Edicto que en todos los Campanarios se pongan en el modo posible unas tablas como las que hai en el de nuestra Santa Iglesia Metropolitana, para precaver las mortales caidas de las personas que tocan, i otras desgracias por desprenderse las Lenguas ó Campanas mismas, i para detener en mucha parte lo ingrato que tenga su sonido.

No obstante, el Campanar de la Catedral es especial por sus dimensiones, que justifican la existencia de las ventanas, sobre todo por motivos acústicos, a causa del grosor de los muros (unos cuatro metros) que actúan como cañones sonoros, dirigiendo la vibración de la campana en una sola dirección.
Cuando quitaron las maderas en el momento de la electrificación, por motivos estéticos, las campanas eran aparentes pero solo se oían aquellas que se veian directamente. Con la reposición, en 1995, de las ventanas, que cubren aproximadamente el 50 % de la superficie, se demostró empíricamente el aumento de resonancia así como la difusión en todas las direcciones.
Deberán hacerse no obstante estudios acústicos para demostrar y justificar esta reverberación original del Campanar.
Coloms i altres plagues En els últims seixanta van decidir llevar les finestres de fusta de la Sala de Campanes, oblidant el seu paper acústic. No obstant van substituïr-les per unes reixes de ferro, en dues parts, que impedeixen tota entrada de coloms i altres aus. En aquell moment no tingueren en compte que la campana major, la Maria, tenia antigament la finestra de fusta que sobreeixia, respecte a les altres, per la qual cosa fou precís serrar uns centímetres dels ferratges, sense afectar a la seua seguritat, perque la campana poguera voltejar.
En la Casa del Campaner, les dues finestes també foren cobertes amb reixes.
No obstant ni l´escala, ni la finestra de la Presó, foren protegides. El Capítol va manar posar una tela metàl·lica en les finestres de l´escala, en els primers 2000, mentre que la Presó està escassament protegida.
Campanes La Catedral de València compta amb tres conjunts de campanes, diferenciats pel seu ús, i ubicats per tant en llocs diferents.
Sobre la coberta del cimbori es troba "el Cimboriet", antiga campana de senyals, ara en desús.
En l'espadanya del Campanar estan les dues campanes del rellotge: la dels Quarts, de 1736 i el Micalet, de 1539, una campana destinada exclusivament a tocar les hores, i la major en ús en tota la Corona d´Aragó.
En la Sala de Campanes hi han onze, des del primer moment de la construcció de l'edifici. En temps medievals parlaven de "els cinc senys i les sis morlanes"; en temps més recents de "les cinc grans i els sis tiples". Aquestes són les utilitzades per als diversos senyals diaris, festius, de mort i extraordinaris. Per als vols, no obstant, és costum antiga de sols utilitzar les cinc grans.
La més antiga és la Caterina, de 1305, fins ara la més antiga en ús de tota la Corona d´Aragó, mentre que la més nova és la Violant, de 1735. Els altres tiples són l'Úrsula, de 1438, la Bàrbera, de 1681, el Pau, de 1489 i l´Arcís de 1529. De les grans, el Vicent és de 1569, l´Andreu de 1604, el Manuel de 1621, el Jaume de 1429 i la Maria de 1544.
És de notar la manera peculiar d´anomenar-les, que sols coincideix, en un parell de casos, amb les inscripcions: s´hi afegeix "el" o "la" davant el nom de la campana, segons es tracte d´un personatge femení o masculí, sense posar-hi cap altre adjectiu.
Es tracta d'un dels conjunts més nombrosos de campanes gòtiques de tot l'Estat, amb dues de majúscula gòtica (La Caterina i el Jaume) i sis de minúscula gòtica, l'Úrsula, el Pau, l'Arcís, el Vicent, l´Andreu i la Maria, a les quals cal afegir el Micalet.
Només estan automatitzats la dels Quarts i el Micalet per al rellotge; la Bàrbera, per als tocs de cor diaris, així com el Manuel per al toc de tancar les muralles i la Maria per a les oracions. La instal•lació d´aquestes tres últimes no impedeix, de cap manera, els tocs manuals.
Tocs tradicionals de campanes El Campanar de la Catedral de València ha tingut, des dels seus orígens, una relació escrita dels tocs, que formava part de la "Consueta" o costums i usos litúrgics de la Seu. La relació de tocs seria impossible en esta fitxa, i ha de consultar-se la bibliografia. Diguem que les campanes oscil·laven i repicaven almenys des de la mitat del XV i que en el XVI es va imposar el volteig, o toc circular de totes les campanes, ja que va començar amb la Maria, la major de totes. Hi havia diversos tocs de cor, al llarg de la jornada, de la setmana i de l'any, i eren tocs diferents segons les distintes "clases" (almenys una dotzena) . També hi havia repics, tocs de mort (amb una desena de combinacions diferents) , i tocs de festa, basats exclusivament en el volteig de les cinc campanes majors, ja que les altres "no dizen" en paraules del canonge HERRERA, autor de la famosa Consueta de 1705.
Tampoc faltaven altres tocs com els de tempestats, els de traure ànimes del purgatori o els d'alarma, així com el del tancament de les muralles que anava a càrrec de la Ciutat o Ajuntament de València. No obstant els tocs, al llarg dels segles, van ser adaptant-se a les necessitats tant de la Catedral com de la Ciutat, evolucionant amb elles. L'electrificació va suposar una ruptura absoluta amb la tradició, ja que només voltejaven algunes de les campanes que devien fer-ho, havien desaparegut els tocs de cor (substituïts per voltejos de campanes) i els de mort havien quedat reduïts a la mínima expressió. El repicament, el toc més creatiu i antic de la Catedral, que sonava almenys dos-centes vegades a l'any, no sols es va deixar de tocar sinó que es va oblidar de la memòria col·lectiva. També van anul·lar els senyals diaris tant d'oració com de tancar muralls. Els nous tocs només anunciaven misses: s'havia perdut aquell sentit original de les campanes de no sols anunciar sinó acompanyar, amb la més alta música comunitària, els esdeveniments festius, dolorosos o quotidians de la vida ciutadana.
Tocs actuals de campanes En els primers anys de les actuacions del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS alguns dels tocs eren encara automàtics, ja que quatre de les sis campanes prèviament electrificades conservaven els motors. No obstant, després de la gran restauració de 1992, només es va deixar un motor d'impulsos per voltejar per la Bàrbera, la campana del cor diari. Igualment s´havien dotat de mecanismes externs per a tocar tirant del batall per al Manuel (toc diari de muralles) i la Maria (tocs d´oracions quatre vegades al dia).

En conseqüencia en l´actualitat, hi han dos blocs diferenciats de tocs: els automàtics i els manuals. Els automàtics es limiten als senyals d´oració (tres batallades de la Maria per cadascú dels tres Àngelus i cinc batallades per al toc d´Ànimes), el toc de tancar les muralles del Manuel (durant mitja hora, primer cada dos minuts i després accelerant fins arribar a la màxima velocitat), i els tres vols de cor de la Bàrbera a les 09:01, a les 09:16 i a les 09:26, sengles tocs previs als Àngelus de mig dia i vesprada de dissabte i diumenge i un darrer toc per la Sabatina, el dissabte a les 19:45 hores.

Els tocs manuals s´interpreten pels CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA, que són una evolució del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS i que formen part d´aquesta Federació de Colles Campaneres. El Calendari Anual (que comença amb l´Advent) inclou totes les festes litúrgiques anuals, així com els diumenges d´Advent i de Quaresma, els tocs de vespres de les Solemnitats en les quals es canten en la Catedral, i les grans celebracions del temple. Tota aquesta relació està fixada en la Consueta Nova, aprovada pel Capítol, i que no és més que l´actualització de la Consueta d´HERRERA de 1705, a les necessitats actuals, tant litúrgiques com de la vida ciutadana. Així, han desaparegut els tocs d´anunci de festa la vespra a mig dia (excepte les festes de la Mare de Déu dels Desemparats i del Corpus Christi) ja que els actuals campaners, voluntaris, tenen obligacions laborals o d´estudis, i viuen lluny del centre històric (que per altra part està cada volta més despoblat). Actualment té més sentit tocar els dies de festa a mig dia, amb repic o amb vols de campanes segons la festivitat, per construir el temps festiu comunitari, quan la gent passeja pel centre històric. Tres tocs d´alba queden: per a la Mare de Déu dels Desemparats, per al Corpus Christi i per a la Mare de Déu d´Agost, i el vol general de les onze campanes, que en temps d´AGUADO i posteriors campaners es prodigaven al menys per aquestes tres festes, ara queda limitat al mig dia del Corpus Christi, reprenent en part la recomanació d´HERRERA que els tiples "no dizen bien" amb les altres i resten solemnitat, augmentant el caos sonor.

Sobre tot s´han recuperat i normalitzat els repics, dels quals s´interpreten uns 50 a l´any pels diversos Campaners, ja que es tracta que aquest coneixement no es limite a una persona ni a una manera única d´interpretar. Els tocs de cor sonen en les diverses variacions més solemnes: els "bisbals", voltejant alguna de les quatre majors segons festivitat; les "dominiques morades", amb variacions per a Advent (toc d´AGUADO) i de Quaresma (toc d´HERRERA), així com les "dominiques roses", que són la interpretació del toc de "dominica blanca". Els tocs de mort queden limitats als relacionats amb la Catedral i el seu Capítol, així com amb les autoritats sobre tot religioses.

De manera general les campanes es voltegen sempre amb cordes (en algunes altes no es podria fer de cap altra manera), recuperant-se així unes tècniques tant de parar com de voltejar que els últims campaners abans l´electrificació havíen simplificat, així com uns ritmes sempre canviants. El toc està facilitat pels nous rodaments autocentrats de la major part de les campanes, excepte la Maria, la Caterina, l´Arcís i el Pau que encara conserven la instal•lació tradicional, que serà mantinguda mentre les campanes funcionen amb seguretat i sense excesiu esforç.

Finalment, la matraca reposada en 1996, sona des del dijous sant, després del Glória, per als oficis de divendres i dissabte sant i per avisar la missa de la Vigília de Pasqua.

Visites als campanars La popular "Torre del Micalet" és accessible tots els dies de l´any. Després de les actuacions del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS primer i dels CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA després, els visitants poden vore les tres sales del campanar a través de reixes, i finalment pujar a la terrassa.
Tots els dies de toc la Sala de les Campanes està oberta al públic, sota la vigilància dels CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA.
La gestió del Campanar, excepte les visites a la Sala de Campanes, es realitza per personal dependent del Capítol de la Catedral. Preu d´accés: 200 pta (des del 01/01/1998). 2€ (des del 01/05/2004) (per a grups i menors 1€).
En octubre del 2015 s'han posat unes reixes en la terrassa, per evitar la caiguda voluntària o no de persones al carrer. Era un dels últims campanars visitables, sense protecció.
En els últims anys diverses personalitats han visitat el Campanar durant els seus tocs. Entre ells es pot destacar:
 • 08-11-1989 Puja l'Alcaldessa de València Clementina RÓDENAS amb motiu d'una entrevista de ràdio a la terrassa, i decideix subvencionar la restauració de l'ordinador per tocar les hores i els quarts així com els tocs automàtics diaris i setmanals.
 • 09-10-1993 Visita de l'Arquebisbe de València Agustín GARCÍA-GASCO durant el vol.
 • 09-05-2009 Visita del Arzobispo de València Carlos OSORO durant el vol.
 • 09-05-2010 Visita del Arzobispo de València Carlos OSORO durant el vol.
 • 08-05-2011 Visita del Arzobispo de València Carlos OSORO durant el vol.
 • 29-05-2016 Visita de l'Alcalde de València Joan RIBÓ durant el toc de cor del dia del Corpus
 • Intervencions Intervencions des de 1940:

  • 1942 - L'Eloi, procedent de la torre de Santa Caterina, és pujat a la sala de campanes, i es creen alguns tocs nous per adaptar-la a les onze originals. La campana s'ubica damunt del Vicent.
  • 1943 - Entra de campaner Josep ESTELLÉS, després de jubilar-se Rafael AGUADO.
  • 1943 - Grafit en la sala de campanes: " JOSE ESTELLES 1943 "
  • 1961 - Entra de campaner Enrique PLA SOLER, després de jubilar-se Josep ESTELLÉS.
  • 1965 - Enrique PLA SOLER pateix un greu accident el 25 de juliol. Continuarà tocant de manera irregular, ajudat pels seus fills, fins l'electrificació.
  • 1968 - Electrificació de sis campanes: l'Úrsula, la Violant, la Bàrbera, el Vicent, l´Andreu i el Jaume. Les dos menors intercanvien el lloc i es posa una biga de ferro en compte de la original de fusta. Les sis campanes tenen motor continu de vol, i l'Úrsula, la Violant i el Jaume un electromall per als tocs de mort. La caixa de comandaments estava ubicada en la sagristia de la Capella de Sant Vicent Màrtir. Les truges de fusta de les sis campanes són substituïdes per altres de ferro. Els treballs són realitzats per ROSES, d'Atzeneta d´Albaida.
  • 1970 - L'Ajuntament de València acorda desmuntar el rellotge i llevar la caseta on s'ubicava i els mecanismes de transmissió dels tocs, en desús des de feia alguns anys.
  • 1981 - Comencen les obres de restauració del Campanar i reconstrucció de l'apitrador de pedra. Les obres són finançades pel Ministerio de Cultura.
  • 1984 - Acabament de les obres de restauració.
  • 1988 - Per a la festa del Corpus tornen a tocar manualment les campanes, per membres del futur GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS.
  • 1988 - 8 d'octubre: toc extraordinari per celebrar els 750 anys de la Conquesta de València, amb repic previ del Micalet. A l'alba del 9, concert A SOLIS ORTU de Llorenç BARBER de la major part de campanes i campanars de la Ciutat.
  • 1989 - El 21 de gener queda constituït el GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS en la sala de les campanes.
  • 1989 - El 8 de novembre puja l'Alcaldessa de València Clementina RÓDENAS amb motiu d'una entrevista de ràdio a la terrassa, i decideix subvencionar la restauració de l'ordinador per tocar les hores i els quarts així com els tocs automàtics diaris i setmanals.
  • 1990 - L'Alcaldessa posa en marxa el rellotge: " L'EXCEL•LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE VALÈNCIA, PRESIDIT PER NA CLEMENTINA RÒDENAS, PATROCINÀ EL RELLOTGE PER AL TOC DE LES HORES DEL MICALET EN LES PRIMERES VESPRES DE LA FESTA DE LA MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS DE 1990 AMB LA COL•LABORACIÓ I ASSESSORAMENT DEL GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS. "
  • 1990 - En octubre cau un llamp que destrossa l'ordinador i altres mecanismes elèctrics.
  • 1992 - La Caterina, el Pau i el Jaume són exhibits en el Pavelló de la Comunitat Valenciana de l'Expo de Sevilla. Amb motiu de la mostra, es restauren les truges de fusta de les sis campanes que havien sigut electrificades en 1968. També es reposa la biga de fusta de la qual pengen les dos campanes menors, que retornen a la seua posició original. Les truges foren fetes per FRANCE CARILLONS de Toulouse i instal•lades per GERVIT S. L. de València. Es lleven cinc motors i es deixa un per al toc automàtic del cor de la Bàrbera. També es reposen els tocs de la campana dels quarts, del Micalet, i els senyals del Manuel i de la Maria.
  • 1992 - El 5 de novembre es toca l'antic Toc de les morlanes amb motiu de la inauguració de la restaurada Porta dels Apòstols pel Príncep d'Asturias.
  • 1993 - Acabada de redactar la Consueta Nova i presentada al senyor Degà per a la seua aprovació.
  • 1995 - Es tornen a recobrir les finestres amb portes de fusta per recuperar la sonoritat original i l'aspecte històric del Campanar.
  • 1996 - El Capítol aprova la Consueta nova
  • 1996 - Es posen reixes transparents a les tres sales del Campanar per poder veure-les de l'exterior.
  • 1997 - L'Eloi és ubicat en la Casa del Campaner (2ª planta) i instal•lat de manera que puga voltejar manualment.
  • 1999 - El 4 de febrer toc extraordinari de les onze campanes amb el contrapunt de l'Eloi per la inauguració de "La Llum de les Imatges" en la Catedral.
  • 2000 - L'Ajuntament de València subvenciona cada any a partir d'aquest, amb una quantitat de 3.000 € les activitats dels campaners, específicament els tocs de les Festes de la Ciutat.
  • 2000 - Instal•lació de les pedres de l'antic apitrador en la Casa del Campaner, de manera que puguen mostrar-se.
  • 2003 - El 24 de febrer es desmunta L'Eloi, i l'1 d´abril es baixa per restaurar la campana i reposar-la, finalment, el 18 de juny en el seu campanar original de Santa Caterina
  • 2005 - El 4 d'abril queda constituïda l'associació cultural CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA, en la Casa del Campaner, que formarà part de la futura Federació de Colles Campaneres "Gremi de Campaners Valencians".
  • 2005 - El 30 d'abril es baixa el Manuel, amb una grua de grans dimensions, per iniciar la seua restauració als tallers d'ELECTRORECAMP S. L d'Albaida.
  • 2014 - El 25 de desembre, en la tercera parada del vol de mig dia es trenca un eix del Jaume que cau entre tres campaners, sense desgràcies personals.
  • 2015 - Restauració del Jaume i de les altres campanes intervingudes en 1992, per augmentar la seguretat del conjunt - Treball realitzat per 2001 TÉCNICA Y ARTESANÍA a càrrec dels Campaners de la Catedral de València.
  Autor
 • ESPAÑA i LAVEDA, Vicent; GONZALO ÁLVARO; Juan Ignacio (1988)
 • MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier (14-01-2000)
 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (15-05-2005)
 • Quadrant solar
  Descobert per Francisco FONS LAGUNA, hi ha un quadrant solar en la Porta dels Apòstols, ubicat cap al sudoest i per tant que funcionaria de vesprada, si els arbres que hi ha junt a la catedral no li taparen el sol. Pel que sembla, el gnòmon o vareta està mal posat i per tant no marca cap hora exacta.
  La Catedral de València compta amb dos quadrants solars, o millor dit amb dues finestres orientades, descobertes en temps recents, i que han causat gran expectació mediàtica. Es tracta per una part la finestra de la Presó, orientada de tal manera que el sol entra el 15 d'agost, festa de la Mare de Déu, així com uns dies anteriors i posteriors, enllumenant la sala, habitualment en penombra, durant una quinzena de minuts.
  Una finestra, sempre considerada com anòmala, ubicada en el primer tram de les escales del Campanar pareix orientada de manera que el sol entraria la vesprada del solstici d'estiu, que sol coincidir amb el 22 de juny, data, casualment de la primera pedra de l'actual Catedral. No obstant, el sol no arriba a entrar perque, coherentment, van construir la casa del Rellotger davant. I quan posaren el rellotge mecànic, el rellotge solar ja era innecessari...
  El fenòmen té equivalents en altres catedrals de la Corona d'Aragón com la rosassa projectada en la Catedral de Mallorca, els dies 2 de febrer - la Presentació de la Mare de Déu - i Sant Martí, 11 de novembre. https://www.vilaweb.cat/noticies/festa-llum-fenomen-luminic-catedral-mallorca/

   

  Matraca
  Les antigues matraques estaven ubicades damunt de la Bàrbera, i desaparegueren, amb les portes de fusta de les finestres, en els primers anys 60. Les noves matraques estan ubicades damunt de l´Andreu, i són tocades amb cigonyal.

   

  Rogle, roda de campanes
  El rotgle està ubicat en la girola i front a la sagristia. S´ha dit, per intuició més que per altra cosa, que alguna de les campanes que el formen o les dues que l´acompanyen, podrien ser de les aportades pel rei conquistador en 1238. No obstant són totes campanes anepígrafes, i foren restaurades durant la Llum de les Imatges per la Generalitat Valenciana.
  En l'antiga Sala Capitular, ara Capella del Sant Calze, hi ha un rogle menut, de ferro forjat, de dotze campanetes, de nova factura.

   

  Bibliografia (Es pot ordenar per qualsevol dels camps)

  AutorTítolData
  CIRERA, MateuContracte de la fosa de la campana apellada la Vedada de la Seu de València pel fonedor Miquel Font1468
  ANÒNIMLibre de Antiquitats1521-1631
  GONZAGA COLONA, VespasianoReal Crida y Edicte, sobre la delacio de les llums apres de tocada la campana de la Queda1576
  FERRER, Damiá - NotariTestament de Joan Baptiste Caldero - Moixent1605
  PORCAR, Mosén JoanCoses evengudes en la Civtat y Regne de Valencia1628
  VICH, D. Álvaro y D. Diego deDietario Valenciano (1619 a 1632)1628
  ORTÍ, Marco AntonioGeroglifico V.1640
  MANUAL DE CONSELLS Y ESTABLIMENTS DE 1647 A 1648Notes sobre l'establiment dels vols de campanes al Micalet en les festes de la Mare de Déu dels Desemparats i Sant Vicent Màrtir1647
  URBINA, Pedro deAbstractum valentini manualis1654
  LLOP, Josep (Ivsep Lop)Del rellonge del Micalet de la Seu1674
  LOP, Doctor JosepDe la Institucio, Govern politich y Iuridich, Costums, y Observancies de la Fabrica Vella, dita de Murs, e Valls, y Nova, dita del Riu1674
  LOP, IusepDe la institució. Govern polítich y juridich, obervàncies, costums, rentes y obligacions dels oficials de les illustres fabriques Vella, dita de Murs e Valls, y Nova dita del Riu, de la insigne, lleal y coronada Ciutat de València1675
  ANÓNIMORefundición de la campana Bárbara de la Catedral de Valencia1681
  HERRERA Y BONILLA, THEODOSIOConsueta de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Valencia1705
  MATHEU, Vicario GeneralToques por la muerte del Señor Rey - Coordinación desde la Seo1754
  PONZ, AntonioViage de España ó Cartas, en que se dá noticia de las cosas mas pareciables, y dignas de saberse, que hay en ella1774
  DIARIO DE VALENCIANoticia de la ereccion de la Iglesia Mayor de Valencia, y su Torre1790
  FABIÁN y FUERO, FranciscoEdicto sobre los toques de campanas1790
  ESCLAPÉS DE GUILLÓ, PasqualResumen historial de la fundación y antigüedad de la Ciudad de Valencia...1805
  MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier; URZAINQUI SÁNCHEZ, Sergio Eds.Manuel GARCÍA y otro, vecinos de esta ciudad, con el Cabildo Eclesiástico de la misma sobre posesión del oficio de campanero en la Torre del Miguelete1824
  JUNTA DE COMERCIO DE VALENCIAPlan : De las señales que por medio de bolas, se harán en el Miguelete para anunciar que hay buque ó buques de vapor á la vista1850
  PÉREZ, P.El Miquelete, Campanario de la Catedral de Valencia1858
  REDACCIÓNCrónica Local (Repret)1881
  LLORENTE OLIVARES, TeodoroValencia1887
  MISCELÁNEAEl Miguelete y sus campanas1892
  ANÓNIMOLas campanas en Valencia1893
  REDACCIÓNValencia 1898
  LAS PROVINCIASCaen piedras de la torre del Miguelete1902
  LAS PROVINCIASLas obras en el Miguelete causan más daños 1904
  REDACCIÓNVuelo de La Sardina1905
  LAS PROVINCIASSe iluminan las calles para festejar y honrar a la Virgen1907
  FLORO, Lázaro (José SANCHIS SIVERA)Descripción é historia del Miguelete y sus campanas1909
  EL PUEBLOPolicía urbana y rural1911
  LAS PROVINCIASAyuntamiento. Sesión de ayer.1911
  LLORENTE Y FALCÓ, TeodoroHablando con el campanero1911
  AGUADO ROMAGUERA, RafaelCuaderno de todos los toques de campanas asi ordinarios como extraordinarios que se tocan en esta Santa Iglesia Metropolitana de Valencia escrito por el campanero Rafael Aguado Romaguera1912
  AGUADO ROMAGUERA, RafaelCuaderno de todos los toques de campanas: (2)1912
  AGUADO ROMAGUERA, RafaelCuaderno de todos los toques de campanas: (3)1912
  AGUADO ROMAGUERA, RafaelCuaderno de todos los toques de campanas: (4)1912
  AGUADO ROMAGUERA, RafaelCuaderno de todos los toques de campanas: (5)1912
  AGUADO ROMAGUERA, RafaelCuaderno de todos los toques de campanas: (6)1912
  AGUADO ROMAGUERA, RafaelCuaderno de todos los toques de campanas: (7)1912
  LA CORRESPONDENCIA DE VALENCIAInformación municipal1913
  DE ORELLANA, Dr. Marcos AntonioPlaza del Micalet1924
  RIDER, NilTocar quan toca tocar1925
  CAIRELESUna información “de altura”1927
  GALIANA, José E.Torres famosas: El Miguelete1928
  ESTEVE VITORIA, José M.El "repret" de las campanas del Miguelete1930
  LA SEMANA GRÁFICA"El Micalet" Círculo Regional Valenciano1930
  UN REDACTORLa hora de la emoción1930 ca
  LAS PROVINCIASNoticias1931
  They still draw picturesDibujos del Miguelete de niños en 19381938
  VALENCIA AL DÍADía de Gloria1941
  LLORENTE FALCÓ, TeodoroMemorias de un setentón1944
  GALENDE, BlasValencia puede ser también la ciudad de los bronces armoniosos1945
  MILO¡Un momento, campanero!1947
  LÓPEZ-CHAVARRI, E.Los toques del Micalet resuenan en la Navidad del mundo1952
  SOLER i GODES, EnricLos primeros relojes mecánicos1958
  AVANLa Revista Catedral de Valencia reúne a los escaladores de la “Operación Miguelete” que en 1959 limpiaron la torre por primera vez1959
  LAS PROVINCIASMontañeros se descuelgan y limpian el Miguelete1959
  SANMARTÍN BARGUES, RicardLa campana dels platers1959
  ARAZO, María ÁngelesCampanas del Miguelete1960
  LAS PROVINCIASUna joven de 19 años se arroja del Miguelete1960
  ROCA MIQUELLas doce campanas del Miguelete en el vuelo del día de Corpus1960
  TARRÉ S. J., ManuelBellos itinerarios valencianos1960
  VIDAL CORELLA, VicenteUn sistema ingenioso para subir las campanas al Miguelete1962
  ALMELA y VIVESVeletas1963
  LAS PROVINCIASLas campanas de Valencia doblan por la muerte de Juan XXIII1963
  VISANTICOCarta invitando a las Fiestas de la Patrona1968
  FOLCH, Mariano; SACRISTÁN; MATEU i LLOPIS, Felipe (ed)Nota de los nombres de las campanas de todos los campanarios de Valencia1969
  MATEU y LLOPIS, FelipeCampanas y campanarios de Valencia1969
  CRUZ ROMÁN, José MaríaEl ocaso de las campanas1970
  VIDAL CORELLA, V.Torres de Valencia1970
  VIDAL CORELLA, VicenteLa Valencia de otros tiempos: las campanas de Valencia1974
  LLUCH GARÍN, Luis B.Reyes que no subieran al Miguelete1977
  S. I. CATEDRAL DE VALENCIATorre del Miguelete1977
  MAS GADEA, FranciscoToques de la Catedral de Valencia1978
  ARLANDIS, LisardCampanas y toques de campana1979
  PLATEROEste año será "sonada" la fiesta del Corpus1979
  RNE ?Las campanas de Cantabria1979
  LLOP LLUCH, Francisco J.Campanas1980
  LLOP LLUCH, Francisco JoséCampanas1980
  LLOP LLUCH, Francisco JoséCampanas1980
  BALLESTEROS JAIME, L.Brújula de los Domingos: Operación Miguelete1981
  GÓMEZ GARCÍA, VicenteAspectos de la Ciudad de Valencia desde el Miguelete y estudio sobre el mismo1981
  ANDRÉS y FERREIRA, ManuelAspectos poco conocidos de El Miguelete1982
  EXCMO. CABILDO METROPOLITANOCarta de agradecimiento a D. Francisco Llop Lluch, Campanero Mayor, por los toques realizados durante la visita del Papa1982
  LL. RODRIGOLa campana de Sant Vicent1982
  LL. RODRIGOLa Campana San Vicente Ferrer1982
  LLOP LLUCH, Francisco JoséLas campanas del Miguelete y sus relieves1982
  VIDAL CORELLA, VicenteHistorias curiosas del Micalet1982
  ALBIÑANA, AntonioUn Miguelete desfigurado para siempre1983
  J. M.Seis parados reclaman trabajo o subsidio subidos a un andamio1983
  MÉNDEZ, Mauricio"Las campanas volverán"1983
  BALLESTEROS JAIME, L.La sombra del Miguelete1984
  DÍAZ, María JoséEl último de los campaneros1986
  DUCAJU, M.El MIguelete lanza al vuelo sus campanas1986
  LLOP i BAYO, FrancescEl campanero, un comunicador extinguido1986
  LLOP LLUCH, Francisco JoséValencia: Campanarios, campanas1987
  RUIZ DE LIHORY, José (Barón de Alcahalí)La Música en Valencia - Campanas de Valencia1987
  ANDRÉS FERREIRA, M.Las campanas del Miguelete volverán a sonar1988
  ANDRÉS FERREIRA, ManuelLas campanas del Miguelete volverán a sonar1988
  ARAZO, Mª ÁngelesMiguelete y Catedral1988
  BARBER, LlorençA solis ortu1988
  DOMÍNGUEZ, MoisésUn grupo de volteadores se unen para salvar las campanas del Miguelete1988
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSVol general de campanes, a mig dia del Corpus Christi1988
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSEl Repic1988
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSEstatuts del Gremi de Campaners Valencians1988
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSEstatutos del Gremi de Campaners Valencians1988
  HACE 100 AÑOSSábado, 1 de diciembre de 18881988
  LLOP i BAYO, FrancescInforme sobre la conservació de les campanes del Micalet o campanar nou de la Catedral1988
  LLOP i BAYO, FrancescProtecció i restauració d'una campana gòtica - Alfara del Patriarca1988
  LLOP i BAYO, FrancescToques de campanas y otros rituales colectivos para alejar las tormentas1988
  MAS GADEA, FranciscoTorre de la Catedral de Valencia1988
  LUQUE, A.Campanas valencianas en un Museo Europeo1989
  MELGAR, JulioNata montada: Radio, cócteles y zarzuela1989
  PLA SOLER, EnriqueRelación de las campanas antes del 19361989
  GRABER, ClaudeGlockenexpertise València1990
  MESTRE, ToniAL VELL "CAMPANAR NOU DE LA SEU"1990
  MOLINES, M. / LEVANTE-EMVLocos por las campanas1990
  ROCA CABANELLAS, MiguelEstatutos del Cabildo de la Catedral Basílica Metropolitana de Valencia1990
  LEVANTE-EMVCampanas de fiesta en el 'Micalet'1991
  LLOP i BAYO, FrancescPaisatges sonoro-festius de la ciutat1991
  LLOP i BAYO, FrancescTocs de campanes del dia del Corpus1991
  LLOP i BAYO, FrancescNuestras campanas (1) - El Micalet1991
  LLOP i BAYO, FrancescNuestras campanas (2) - El toque del Angelus1991
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSNuestras Campanas - Iglesia en Valencia1991-1999
  ASSOCIATION CARILLONS EN PAYS D´OCSonneries et techniques traditionnelles pour faire sonner les cloches1992
  DIARIO 16 VALENCIAUn traslado muy sonado1992
  GENERALITAT VALENCIANA Les campanes de l'Expo: la normalització d'un fet musical tradicional 1992
  GENERALITAT VALENCIANACampanes Gòtiques Valencianes a l'Expo 921992
  IGLESIA EN VALENCIALas campanas del Miguelete volvieron a su casa natural1992
  J. R. S.Patrimonio estima que el 30% de las seis mil campanas de la Comunidad Valenciana pertenece al gótico1992
  LEVANTE-EMVLa Generalitat lleva a la Expo 92 tres campanas del Micalet1992
  LEVANTE-EMVTres campanas del Micalet viajan a la Expo1992
  LLOP BAYO, Juan LuisSala de les campanes1992
  LLOP i BAYO, FrancescRecomanacions per a la conservació i restauració de campanes i rellotges monumentals1992
  LLOP i BAYO, FrancescLos toques de las campanas de la Catedral por la muerte del Arzobispo1992
  LLOP i BAYO, FrancescRecomendaciones para la conservación y restauración de campanas y relojes monumentales1992
  OBREGÓN, JavierLas campanas "viajeras" del Miguelete reavivan las tensiones entre los dos gremios de campaneros1992
  PUCHEVidal Corella1992
  TORRENT, JosepLas campanas de la discordia1992
  GENERALITAT VALENCIANALa Sala de la Muralla1993
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSCalendari de tocs manuals de campanes per a 1993/19941993
  LEVANTE-EMVPrograma de actos del Corpus1993
  LLOP i BAYO, FrancescProjecte per a la restauració integral del Campanar de la Catedral de València1993
  AJUNTAMENT DE VALENCIA - REGIDORIA DE CULTURA, FIRES I FESTESRelacio de Tocs de Campanes Manuals1994
  AJUNTAMENT DE VALENCIA - REGIDORIA DE CULTURA, FIRES I FESTESRelacio de Tocs de Campanes Manuals1994
  CRUZ ROMÁN, José MaríaLa voz de las campanas1994
  EFELas campanas de la Catedral recuperan su acústica original1994
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSConvocatòria Junta General Ordinària 25-06-19941994
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSCalendari de tocs manuals de campaners per a 1994/19951994
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSConsueta Nova de la Catedral de València1994
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSConsueta Nova de la Catedral de València (1): El Campanar i les campanes1994
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSConsueta Nova de la Catedral de València (2): Els rellotges i altres tocs automàtics1994
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSConsueta Nova de la Catedral de València (3): El repic i els tocs de cor1994
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSConsueta Nova de la Catedral de València (4): Els vols de campanes1994
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSConsueta Nova de la Catedral de València (5): Els tocs de mort1994
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSConsueta Nova de la Catedral de València (6): Altres tocs ordinaris i extraordinaris que es solen tocar1994
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSConsueta Nova de la Catedral de València (7): El calendari de tocs anuals1994
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSConsueta Nova de la Catedral de València (8): Els tocs de la Catedral i les Parròquies1994
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSConsueta Nova de la Catedral de València (9): Conservació de les campanes i tocs alternatius1994
  LLOP i BAYO, FrancescNuestras campanas (9) - Las campanas de la Catedral de València volverán a sonar1994
  LLOP i BAYO, FrancescNuestras campanas (11) - Motores auxiliares para las campanas de Sant Valer de Russafa1994
  VAREA, P.Cientos de personas acudieron al "convite"1994
  CUCARELLA, LluísUna nueva medición revela que el campanario de la Seo es el más alto de la Comunidad1995
  ESCOBEDOReportaje de la sala de campanas de la Catedral de Valencia1995
  FRANCE CARILLONSObjet: Beffroi Bois1995
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSCalendari de tocs manuals de campanes per a 1995/19961995
  LEVANTE-EMVFestivitat del Corpus - Actes1995
  LLOP i BAYO, FrancescCatedral de Santa Maria - VALÈNCIA - Informe sobre la torre, las campanas y los toques1995
  LLOP LLUCH, FranciscoImágenes broncíneas1995
  VAREA, PacoLlop: "El 95% de las iglesias tiene el campanario electrificado"1995
  VAREA, PacoEl sentido lúdico de las campanas1995
  AJUNTAMENT DE VALENCIA - REGIDORIA DE CULTURA, FIRES I FESTESRelacio de Tocs de Campanes Manuals1996
  Ф РАНГГИСКО КОСИ ФPlegaria sonora1996
  ARAZO, María ÁngelesFrancesc Llop: Voz para las campanas1996
  COELLO, J. M."El derribo del edificio mejoraría la estética de la plaza de la Reina y la vista de la catedral"1996
  COELLO, J. M.El Ayuntamiento estudia el derribo de un edificio de la plaza de la Reina para mejorar la visión del Miguelete1996
  FIL-PER-RANDALa Catedral i el Micalet1996
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSCalendari de tocs manuals de campanes per a 1996/19971996
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSNotícies del Gremi de Campaners Valencians nº 51996
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSValència - Catedral - Aprovada la "Consueta Nova"1996
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSNoves reixes en les sales del Campanar1996
  MARÍN, José / LAS PROVINCIAS"No me opongo al derribo de la plaza de la Reina, pero quiero un estudio a fondo"1996
  RINCÓN, ElenaEl silencio de las campanas1996
  WOLF, FrankReviviendo el ambiente1996
  ACTIOCuadern de camp - València històrica i cultural1997
  AJUNTAMENT DE VALÈNCIACorpus Christi1997
  BARBER, LlorençENTORN(O) AUSIÀS MARCH1997
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSNotícies del Gremi de Campaners Valencians nº 61997
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSCalendari de tocs manuals de campanes per a 1997/19981997
  LLOP i BAYO, FrancescDe la Cruz de Mayo a la Cruz de Setiembre… (2)1997
  LLOP LLUCH, Francisco JoséLas Campanas del Miguelete1997
  MORALES, F.; TRELIS, J.Las campanas de Valencia repicaron en la noche de ayer en honor de Ausias March1997
  PAGOLA ERVITI, MikelBandas, campanas y fuegos de artificio, en la plaza de la Reina1997
  RUIZ, JuliaCientos de campanas suenan al unísono en recuerdo del concejal Miguel Ángel Blanco1997
  TRELIS, J.Dos mil relojes de torre marcan el paso del tiempo a los valencianos1997
  TRELIS, J.Miles de campanas doblaron por la paz1997
  ASSOCIACIÓ D'ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANAEl Web recomanat del dia: cliqueu Gremi de Campaners Valencians1998
  FERRANDO, EncarCampaners1998
  GARCÍA-VIVÓ, M.La leyenda negra del Miguelete1998
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSCalendari de tocs manuals de campanes per a 1998/19991998
  LLOP i BAYO, FrancescCampanarios y campanas1998
  VALENCIA DIÓCESISCorpus Christi: La fiesta en el templo y en la calle1998
  VAREA, P.El acceso a la Catedral se restringirá1998
  BARRERA i SÁNCHEZ, ErnestMarques de pedrapiquer de l'escala del Micalet de la Seu de Valencia1999
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAVideos de tocs de les campanes de la Catedral de València1999
  DOMINGO, L.Los campaneros exigen que El Miguelete toque de noche aunque impida dormir1999
  EFECinco mil campanas de la Comunidad anunciaron ayer la apertura del Año Santo del Jubileo1999
  EUROPA PRESSEls campaners recuperaran un toc barroc a la Catedral de València1999
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSCalendari de tocs manuals de campanes per a 1999/20001999
  LAGUNA, ReginaCampanadas a medianoche1999
  Levante - El Mercantil ValencianoCinco mil campanas anuncian la apertura del jubileo del año 20001999
  LLOP i BAYO, FrancescLos toques de campanas: una aventura comunitaria1999
  ORTOLÁ, AndrésNuestras campanas1999
  Paraula / Iglesia en ValenciaCorpus Christi, único día que suenan las once campanas1999
  Programa electoral PP 1999Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. Restauración de bienes muebles integrados en monumentos1999
  RACHELThe Miguelete1999
  SALVADOR, Amadeo"Caríssimo" Micalet1999
  SUBIRÁ, Vicente J.Las campanas de nuestra Catedral1999
  ANDRÉS FERREIRA, M.El tañido del bronce2000
  AVANQuince hombres tocarán las campanas del Miguelete en la fiesta de la Virgen a la manera de hace 200 años2000
  Babia - Las ProvinciasCampaneros: muy cerca del cielo2000
  CORINTOVidriera de colores: la voz de las campanas2000
  JORDÁN MONTAÑÉS, Manuel1502: La Reina doña Juana sube al campanario2000
  LA SERCampanadas 25 de Diciembre2000
  LLOP i BAYO, FrancescNova ubicació de les pedres de l'apitrador de la Catedral de València2000
  MOLLÀ ALCAÑIZ, Salvador-ArtemiLos Trilles y la campana más pequeña de la Seu de Xàtiva2000
  PELLA, G.Los 34 municipios de la Vall se suman al acto de despedida del milenio de los campaneros2000
  SÁNCHEZ PESCADOR, CarlosDenuncia sobre estado de abandono de la torre y mirador del Micalet2000
  TRELIS, JesúsCampanas con nombre propio2000
  ANDRES FERREIRA, M.La torre del Miguelete2001
  ANDRÉS FERREIRA, M.El Miguelete marca la fiesta2001
  BENITO GOERLICH, Daniel; SANCHIS GIRBÉS, NuriaLa Torre del Miguelete2001
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAVisita vitual Campanar Nou de la Santa Església Catedral de València ("Torre del Micalet")2001
  CORINTIOEl gremio de campaneros se merece un homenaje...2001
  CORINTIOVidriera de colores: El gremio de campaneros...2001
  CORINTIOVidriera de colores: Algunos campanarios...2001
  DIARIO DE VALENCIACampanas del Miguelete2001
  EPToque de las campanas del Miguelete en honor a San José2001
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSCrónicas2001
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSCalendari de tocs manuals de campanes per a 2001/20022001
  GuifreAlé Alé Alé2001
  JORDÁN MONTAÑÉS, Manuel6 de junio 1419: Traslado de las campanas al "nou campanar"2001
  JORDÁN MONTAÑÉS, Manuel1437: Las peripecias de la campana "Manuel"2001
  LLOP i BAYO, FrancescRestauració de les campanes de les Catedrals de Lleida i de València2001
  LLOP i BAYO, FrancescEls tocs de campanes amb els seus aspectes musicals i tècnics2001
  ANDRÉS FERREIRA, M.El arzobispo dice que quien no lucha contra el terrorismo "hipoteca su libertad"2002
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSNotícies del Gremi de Campaners Valencians nº 142002
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSCalendari de tocs manuals de campanes per a 2002/20032002
  IVORRA CHORRO, Salvador; LLOP i BAYO, FrancescDeterminación de algunas magnitudes físicas características de una campana2002
  JORDÁN MONTAÑÉS, ManuelCimbalillo para la catedral2002
  JORDÁN MONTAÑÉS, ManuelUn rayo incendia el Micalet de la Seu2002
  JORDÁN MONTAÑÉS, ManuelSe busca solar para el Micalet2002
  JORDÁN MONTAÑÉS, ManuelMicalet monumental2002
  La RazónUna página web reproduce las campanadas de 150 iglesias2002
  Las ProvinciasMatracas por campanas2002
  LAS PROVINCIASSube Francesc Llop Presidente del Gremio de Campaneros2002
  LEVANTE DIGITALEl sonido de campanas llega a internet2002
  LLOP i BAYO, FrancescCampanas y tiempos2002
  LLOP i BAYO, FrancescRestauración de campanas y sus toques: la recuperación de un instrumento musical comunitario2002
  LLOP i BAYO, FrancescCampanars, campanes i tocs al sud de la Comunitat Valenciana: algunes reflexions2002
  LLOP i BAYO, FrancescVisita del Director General de Patrimoni Artístic al Campanar de la Catedral de València2002
  REDACCIÓNUna campana de 1427 volteará media hora el día de San José2002
  ACI, Agencia Católica de Informaciones en América LatinaValencianos en Rosario por la paz, luego de tradicional volteo de campanas2003
  AGENCIA DE NOTICAS DEL ARZOBISPADO DE VALENCIAEl Gremi de Campaners anunciará mañana con un volteo de campanas el Rosario por la Paz en la Catedral2003
  ALARCÓN GINER, Juan AntonioTocs de campanes per a la Mare de Déu dels Desemparats2003
  CRUZ ROMÁN, José MaríaDoce golpes de campana2003
  DIARIO DE VALENCIAHarán sonar una campana de 1.800 kilos en el Miguelete2003
  DIVERSOS AUTORSEls Campaners: proposta d'un film sobre el Gremi de Campaners de la Catedral de València2003
  DOMINGO, MiguelToque maestro2003
  GENERALITAT VALENCIANASubvencions de campanes 20032003
  LLOP i BAYO, FrancescEl Eloy ya toca en su torre de Santa Catalina2003
  LLOP i BAYO, FrancescLos toques de campanas y de matracas en Semana Santa2003
  LLOP i BAYO, FrancescL´Eloi torna a casa2003
  LLOP i BAYO, FrancescBon dia, València2003
  OLMEDO DE CERDÁ, María FranciscaCallejeando por Valencia2003
  REDACCIÓNLos turistas que estaban en el Miguelete bajaron 'blancos' del susto2003
  REDACCIÓNGarcía-Gasco preside la misa de la Inmaculada en la Catedral2003
  REY DE ARTEAGA, José MaríaLas once campanas del Micalet2003
  ANDRÉS FERREIRA, M."Las campanas son la única música viva que existe"2004
  AVANLas campanas del Miguelete sonarán mañana en volteo general en honor a la Virgen durante su traslado2004
  AVANLa campana ´Micalet´ de la Catedral de Valencia es la cuarta más grande de España, según un inventario del Gremi de Campaners2004
  AVANOcho campaneros tocan a difunto las campanas del Miguelete2004
  Barriodelcarmen.netLa torre del Micalet (el Miguelete)2004
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEstatutos2004
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEstatuts2004
  CASTELLA , MilagrosDe sacristán/campanero a la era electrónica2004
  DIARIO DE VALENCIALas campanas del Miguelete tocarán hoy 'a difuntos', como en el siglo XVI2004
  EPEl Gremi de Campaners tiene registradas 5.500 campanas2004
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSCalendari de tocs manuals de campanes per a 2004/20052004
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSCalendari de tocs manuals de campaners per a 2003 / 20042004
  LAS PROVINCIASToques de las campanas de la catedral2004
  LEVANTE - EMVUna comunidad con más de 5.500 campanas2004
  LLOP i BAYO, FrancescConsueta de Rafael AGUADO (1912)2004
  LLOP i BAYO, FrancescEfemèrides del Campanar Nou o Torre del Micalet de la Catedral de València2004
  LLOP i BAYO. FrancescCampanas y milicia: propuestas para reproducir campanas en miniatura, con simbología castrense2004
  REDACCIÓNLa Torre del Miguelete2004
  REDACCIÓNLa campana ‘Micalet’, la cuarta mayor de España2004
  2001 TÉCNICA Y ARTESANÍAGracias por compartir2005
  A. G.«El Manuel» tardará dos horas en bajar de lo alto del Micalet2005
  Agencia VERITASFrancesc Llop, antropólogo y experto en campanas: ´Las campanas son la única voz viva que queda del pasado´2005
  Ajuntament de ValènciaCampanas de la Catedral2005
  Alfons GARCÍAEntre el júbilo y la decepción2005
  ANDRÉS FERREIRA, M.Un valenciano elabora el primer inventario de campanas de las catedrales de España2005
  AVANEl arzobispo presidirá en la Catedral desde mañana los oficios de Semana Santa2005
  AVANLas campanas de la Catedral de Valencia tocarán a difunto hoy, Domingo, surante cuatro horas por la muerte del Papa2005
  AVANLas campanas de las iglesias de Valencia voltean tras la "fumata" blanca2005
  AVANEl Gremi de Campaners pide que sean declaradas Bien de Interés Cultural las campanas más antiguas de la Comunidad Valenciana2005
  AVANLos campaneros del Miguelete harán mañana el ´toque de difuntos´ al estilo del siglo XVI2005
  AVANUna grúa bajará una campana de 1.500 kilos del Miguelete el próximo sábado para su primera restauración en casi 400 años2005
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACalendari de tocs manuals de campanes per a 2005/20062005
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAActa de la Junta General Constitutiva (04/04/2005)2005
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIATocs per la mort del Papa en la Catedral de València2005
  DIARIO DE VALENCIAInterpretan el repicar propio dedicado al santo2005
  DIARIO DE VALENCIARepique de campanas hoy enla torre del Miguelete2005
  DOMÍNGUEZ, MoisésFallece Josechu Rey, el hombre clave en la era moderna de las fallas2005
  El MicaletOperación restauración en El Micalet2005
  Europa PressLa única composición para campana dedicada a San José cumple 300 años y sonará mañana en El Miguelete2005
  Europa PressFrancesc Llop farà l´inventari de campanes de catedrals d´Espanya2005
  EUROPA PRESSLa campana más antigua de la ciudad, la Caterina del Miguelete, cumple 700 años2005
  F. PEÑA, Jessica«El Manuel» deja El Micalet por primera vez en 400 años2005
  GENERALITAT VALENCIANASubvencions de campanes2005
  IMPRENTA ROMEU"Campanas de siempre" Recuerdos de todos2005
  J. C. BARBERÁA 207 peldaños del suelo2005
  Las ProvinciasPromoción de parte del patrimonio2005
  Levante - El Mercantil ValencianoEl Gremi de Campaners celebra los 7 siglos de la campana del Miguelete2005
  Levante - El Mercantil ValencianoUna campana de 400 anys baixa per primera vegada del Miquelet2005
  LLOP i BAYO, FrancescIN MEMORIAM: JOSÉ MARÍA REY DE ARTEAGA2005
  LLOP i BAYO, FrancescUna nova mirada al Campanar: la baixada del Manuel i la documentació de la torre2005
  MOLLÀ i ALCAÑIZ, Salvador ArtemiInscripciones en campanas2005
  Panorama ActualLa campana más antigua de Valencia, La "Caterina", cumple 700 años2005
  Panorama ActualPatrimonio resuelve la adjudicación de ayudas para la restauración de campanas2005
  Panorama ActualLa catedral de Valencia celebra con una campanada el aniversario de la Seo2005
  Real Sociedad de Amigos del País de ValenciaConferencia "La Cultura de la Campana"2005
  REDACCIÒNLa campana más antigua del Micalet cumple 700 años2005
  REDACCIÒNEl arzobispo preside esta noche la Vigilia Pascual en la Catedral2005
  REDACCIÒNUna grúa baja una campana del Miguelete para su restauración2005
  RODRÍGUEZ, V.La campana que toca el "cierre de murallas" baja del Miguelete por primera vez en 400 años2005
  RODRÍGUEZ, V.La campana del Miguelete recupera el sonido de hace 400 años tras su limpieza2005
  ROIG, Eliseutargeta de visita2005
  ROS, MónicaLas campanas del Micalet doblan durante 4 horas2005
  SALGUERO, AdelaDesde el Miguelete doce campaneros marcarán los tiempos litúrgicos del Te Deum2005
  SANCHIS, RamónLas campanas del Micalet repicaron una hora para honrar al nuevo Pontífice2005
  VICIANO PASTOR, Ana - Jefa de Área de Patrimonio Cultural ValencianoRestauración de la campana "El Manuel" de la Catedral de Santa Maria de València2005
  20 minutosEl Manuel, ya en casa2006
  A. G.Las campanas del Micalet ya no suenan de noche para evitar molestias a los vecinos2006
  A. G.La Catedral está dispuesta a considerar que las campanas vuelvan a sonar de noche2006
  AMIGOS DE LA CATEDRAL DE CALAHORRAConcierto de Campanas en la Catedral de Calahorra2006
  ANDRÉS FERREIRA, M.La gran campana El Manuel regresa restaurada al Miguelete tras un año de ausencia2006
  ANDRÉS FERREIRA, M.Valencia estalla de fervor2006
  Antena 3 NoticiasRestaurada una de las campanas de la catedral de Valencia2006
  AVANLas parroquias valencianas preparan un volteo de todas sus campanas para recibir a Benedicto XVI el próximo mes de julio2006
  AVANUn equipo de escaladores limpia la torre del Miguelete para la visita del Papa2006
  AVAN60 campaneros valencianos ensayan el volteo general con el que recibirán al Papa2006
  AVANLa campana "El Manuel" del Miguelete regresa mañana a la Catedral de Valencia tras su restauración2006
  AVANUna grúa sube mañana a la torre del Miguelete la campana restaurada "El Manuel" de 1900 kilos2006
  AVANEl volteo general de las campanas del Miguelete para recibir al Papa alcanzará una intensidad de más de 120 decibelios2006
  AVANLos campaneros de Valencia reciben hoy al Papa con un volteo general que alcanzará los 120 decibelios en el Miguelete2006
  AVANLa Comunitat Valenciana cuenta con 29 campanas de más de 500 años de antiguedad2006
  AVANCampaneros valencianos difunden por internet el sonido de más de 200 toques de campanas de pueblos de toda España2006
  AVANUn foro internacional de la UNESCO en Corea sobre tradiciones aborda los toques manuales de campanas de Valencia2006
  AVAN46 campanas voltearán mañana simultáneamente en Ontinyent en honor a la Inmaculada2006
  BATISTA, J.Las iglesias de Valencia ensayan el volteo de campanas que se prepara para recibir al Papa2006
  BELENGUER, VicenCampanas en la última planta del Miguelete2006
  BÉRCHEZ GÓMEZ, Joaquín; ZARAGOZÁ CATALÁN, ArturoEl Miguelete2006
  BUIGUES METOLA, MarcosValoración patrimonial y turística de la torre del Micalet2006
  CADENES, Núria"Ting-tong! Tiring-ting-tong!"2006
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAActa de la Junta General Ordinària (04/02/2006)2006
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEl Manuel torna a casa2006
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIATocs de Lluminàries per a la visita del Papa a València - Programa2006
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACalendari de tocs manuals de campanes per a 2006/20072006
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAParticipació en els tocs de la vinguda del Papa a València2006
  CASAÑA TARONCHER, ManuelCampanes al vol2006
  COLLA DE CAMPANERS D´ONTINYENTPrograma de tocs per la Visita del Sant Pare En Benet XVI2006
  DE LA TORRE. NoaUn concierto de 200 campanas para recibir al Pontífice2006
  Diario de ValenciaOcho miembros de Campaneros de la Catedral de Valencia dieron ayer "el toque de difuntos" al estilo del siglo XVI2006
  Diario El MicaletLa gran campana del Micalet, a la vista2006
  El Micalet"El Manuel", de 1621 y 1.955 kilos, regresó ayer a su hogar en el campanario del Micalet2006
  El Semanal DigitalQuien más ha celebrado la llegada del Papa se llama Manuel2006
  ESCRIVÁ, A.Repique para Benedicto XVI2006
  Europa PressLos campaneros de la Catedral tocarán esta tarde el "Clamoreo" del siglo XV en memoria de las víctimas2006
  Europa PressLas campanas del Miguelete voltearan el 9 de octubre en el dia de la Comunitat Valenciana2006
  Europa PressLas campanas del Miguelete voltearan el 9 de octubre en el dia de la Comunitat Valenciana2006
  EUROPA PRESSEls tocs manuals de campana de València es presenten en un fòrum de Corea2006
  FERNÁNDEZ, M.«En cuestión de campanas ya está todo inventado»2006
  Fil Per RandaLa Torre del Micalet2006
  GARCÉS, Laura"Me tiene harto la matraca de la modernidad"2006
  GÓMEZ, P.El Manuel vuelve a sonar en el Miguelete2006
  GÓMEZ, PilarYo necesito mis campanas2006
  J. T.«El Manuel» vuelve a sonar en El Micalet2006
  Las ProvinciasEstudio detallado de los campanarios2006
  Levante-EMV«El Manuel» volverá a sonar de nuevo en la víspera del Corpus2006
  LLOP i BAYO, FrancescEl “Micalet” calla por las noches2006
  LLOP i BAYO, FrancescRestoration of bells and new groups of bells ringers in València2006
  Metro Valencia Hoy"El Manuel" vuelve como nuevo a Valencia2006
  ORTIFUSLa Catedral está dispuesta a considerar que las campanas vuelvan a sonar de noche2006
  PARRA, Javier G.Campanas en Ciutat Vella2006
  PINYOL, Fernando¿Por quién doblan las campanas?2006
  SÁNCHEZ, EricaLa página web de los campaners tiene más de 300 toques y repiques en formato mp32006
  TAMAYO, Juan A.Queja del silencio del Micalet por la noche2006
  Terra ActualidadCampaneros de la Catedral harán hoy en "toque de difuntos" en las campanas de la torre del Miguelete2006
  VAREA, PacoLa campana de la discordia2006
  Ajuntament de ValenciaPresentación del libro: Campanas vivas, la música más alta de Valencia2007
  Ajuntament de ValenciaCampanes de València2007
  ALÓS, CarlosRescate desde lo alto del Micalet2007
  AMELA, Víctor-M."Las campanas tienen su sexo y su voz"2007
  ANDRÉS FERREIRA, M.Volteo de campanas2007
  ANDRÉS FERREIRA, M.Un rito desde 15162007
  ANÓNIMOCampanas2007
  APConcluye inventario de mil 76 campanas de catedrales de España2007
  AVANUn campanero valenciano concluye el primer inventario de las 1.076 campanas de las catedrales de toda España2007
  AVANLas campanas del Miguelete voltearán el sábado cuando el Papa cree cardenal al Arzobispo de Valencia2007
  AVANLas campanas del Miguelete anunciarán mañana la bendición de los frescos de la Catedral con un repique medieval2007
  AVANEl arzobispo de Valencia preside los oficios de Semana Santa en la Catedral2007
  AVAN El arzobispo de Valencia preside el próximo domingo en la Catedral la solemnidad del Corpus Christi2007
  AVANLas campanas del Miguelete voltearan tres veces accionadas manualmente en la fiesta del 9 de Octubre2007
  AVANLas campanas del Miguelete tañerán este domingo por el 50 aniversario de la Riada de Valencia2007
  AVANVolteos de campanas y disparos de tracas acogen en Valencia el nombramiento de Monseñor García-Gasco como cardenal 2007
  AVANLos campaneros del Miguelete interpretarán mañana el "toque de difuntos" con una composición del año 17052007
  BERGA, RebecaUn valenciano saca al descubierto los secretos de las campanas2007
  Blog "Anotacions al marge"Concert de campanes2007
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAActa de la Junta General Ordinària (22/01/2007)2007
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAAlguns projectes de remat de la Torre del Micalet2007
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAPropuesta para incluir los toques de campanas en la Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones2007
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIATocs manuals de campanes de la torre del Micalet - Vespra i dia de Sant Vicent Ferrer2007
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACalendari de tocs manuals de campanes per a 2007/20082007
  Diario SurMúsica celestial2007
  EcclesiaCampaneros del Miguelete interpretan mañana un toque del año 1705 en honor a San José2007
  EFELos bomberos rescatan a una turista francesa con rotura de cadera mientras visitaba Micalet2007
  EFEEl Micalet fue para los valencianos el gran espectáculo de masas de la Edad Media, según un historiador de la UV2007
  EFEFrancesc Llop, el censor de las campanas de las catedrales españolas2007
  EL CIRCOInventario de campanas 2007
  EUROPA PRESSUn valenciano hace el primer inventario de campanas de España2007
  FARRERAS, CarlesQuè ens diuen les campanes?2007
  FERRARO, AmparoCampanas de Valencia2007
  GONZÁLEA, HéctorConciertos de campanas2007
  HERRERO, F.La “campana del foc”2007
  Levante - EMVLas alegaciones de los campaneros se tendrán en cuenta en la ordenanza del ruido2007
  LEVANTE-EMVUn valenciano concluye el primer inventario de campanas de todas las catedrales españolas2007
  LIÉBANA, José M.El sonómetro dirá si tañen o truenan2007
  LLOP i BAYO, FrancescPólvora en els campanars: un perill innecessari2007
  LLOP i BAYO, FrancescAburrir o comunicar: los límites de la improvisación en los toques de campanas2007
  MARRAHÍ, J.A. / MARTÍNEZ, J.Rescatan con una escalera de 50 metros a una turista herida en lo alto del Micalet2007
  N. C., CarlosQuieren que una campana de Valencia repique toda la noche2007
  Panorama ActualLos bomberos rescatan a una mujer en el Miguelete tras romperse la cadera 2007
  Panorama ActualValencia estudiará las alegaciones de los campaneros a la Ordenanza del Ruido2007
  PÉREZ BENLLOCH, J. J.Campanas2007
  PUNT 2Continguts del programa "3 en comú" de dilluns 12 de febrer del 20072007
  QUÉUn campanero valenciano ficha todas las campanas2007
  RODRIGO, BertaLos campaneros piden poder tocar desde las ocho de la mañana hasta medianoche2007
  S. G.La ordenanza del ruido deja fuera de regulación el sonido de las campanas2007
  S. G.A vueltas con el ruido de las campanas2007
  SALA, DanielLa campana ‘Miguel’ del Micalet de la Seu2007
  SORIANO, LolaLas pulsaciones de Valencia2007
  VAREA, PacoLas campanas del Micalet volverán a sonar de noche cuando se apruebe la ordenanza del ruido2007
  AJUNTAMENT DE VALÈNCIAOrdenanza municipal contra la contaminación acústica2008
  ANDRÉS FERREIRA, M.La imagen de la Mare de Déu sale hoy de nuevo a la calle bajo la amenaza de lluvia2008
  ANDRÉS FERREIRA, M. PÉRE, E.Valencia recuerda a Jaime I2008
  ANÒNIMLa tradició no és algo que t'ensenyen els majors. És algo que nosaltres deguem ensenyar als joves.2008
  AVANGarcía-Gasco anima a los párrocos a realizar volteos de campanas el sábado por el 800 aniversario de Jaume I2008
  AVANLa Catedral instala semáforos en el interior del Miguelete para regular la subida y bajada de visitantes2008
  AVANEl Cardenal Arzobispo de Valencia presidirá mañana en la Catedral la Solemne Vigilia Pascual2008
  AVANLas campanas de la Seo voltean mañana para la procesión de la Virgen siguiendo una norma de 1705 para aplazamiento por lluvias2008
  AVANLos campaneros de la Catedral voltean mañana a mano las 11 campanas del Miguelete por el Corpus Christi2008
  AVAN10.000 campanas de toda España aparecen documentadas en la web de los campaneros valencianos2008
  AVANLas campanas del Miguelete voltearan tres veces accionadas manualmente en la fiesta del 9 de Octubre2008
  AVANLos campaneros valencianos rendirán mañana homenaje a la Inmaculada con volteos generales2008
  BUIGUES METOLA, MarcosPatrimonio, fiesta y toques de campanas2008
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAActa de la Junta General Ordinària (02/02/2008)2008
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAPanoràmiques de la Torre del Micalet a Viewat.org2008
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEls Campaners de la Catedral de València reben el Premi de la Junta Municipal de Ciutat Vella2008
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAProposta de campanars i campaners - "A trenc d'alba" - concert per al naixement del rei (02-02-2008)2008
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACalendari de tocs manuals de campaners per a 2008/20092008
  CERDÀ, PacoOntinyent tercia en la polémica y prueba que su campanario es el más alto de la C. Valenciana2008
  CRESPO FLOR, José ÁngelVeinte años haciendo sonar las campanas de la Catedral de Valencia de forma manual2008
  EUROPA PRESSLos campaneros de la Catedral de Valencia, premiados por "su labor cultural"2008
  H. G.Las campanas del "Micalet" se libran de la ordenanza del ruido2008
  J. V. P.Semáforos para subir al Micalet2008
  LLOP i BAYO, FrancescIn memoriam: Monsenyor Ramon ARNAU, ex degà de la Catedral de València2008
  LLOP i BAYO, FrancescUn patrimonio para una comunidad: estrategias para la protección social del patrimonio inmaterial2008
  LUJÁN, IreneUna mano a las campanas del XV2008
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoSonados veinte años2008
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoEncontre amb les campanes, instrument comunicatiu2008
  MORENO, PacoEl Micalet probará la escalera más alta2008
  Notícies 9Concert de campanes des del Micalet2008
  Panorama ActualLas campanas de la Catedral se voltearán a mano por la Asunción de la Virgen2008
  PONTEVEDRA, Silvia R.50 euros por tocar a muerto.2008
  REDACCIÓNLas campanas de la Seo volverán a ser volteadas en la vigilia pascual2008
  RODRÍGUEZ, L."Tocar las campanas es expresar sentimientos"2008
  SAMPIETRO, AgneseLas Campanas de Valencia2008
  TORINOS, ChiaraInternet da la campanada2008
  TORMO, JulioFrancesc Llop2008
  ANDRÉS FERREIRA, M.10.950 subidas al Miguelete2009
  ANDRÉS FERREIRA, M.Una procesión con más de seis siglos de antigüedad2009
  Arzobispado de ValenciaTexto del decreto ante la llegada del arzobispo electo de Valencia2009
  AVANEl Cardenal invita a los fieles a la toma de posesión de monseñor Osoro el día 18 y decreta volteo general de campanas2009
  AVANLas campanas del Miguelete voltean a la llegada de monseñor Osoro a la diócesis de Valencia2009
  AVANLas campanas del Miguelete voltearán accionadas a mano el domingo en honor a la VIrgen de los Desamparados2009
  AVANEl Arzobispo visita por sorpresa a los campaneros de la Catedral en la Torre del Miguelete2009
  AVANLa fiesta del Corpus Christi es la única vez del año en que las 11 campanas del Miguelete son volteadas a mano2009
  AVANLas campanas del Miguelete serán volteadas manualmente tres veces en la fiesta del 9 d'Octubre2009
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAActa de la Junta General Ordinària (28/02/2009)2009
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAVisita del senyor Arquebisbe a la sala de campanes de la Catedral2009
  Europa PressEl cardenal García-Gasco impondrá las tunicas blancas a miembros del Camino Neocatecumenal2009
  EUROPA PRESSToques de campana en mp32009
  EUROPA PRESSLa Catedral realizará mañana volteos de campanas con una composición del siglo XVIII por la Asunción2009
  FRAILE, Mª José"Intuíamos que el Arzobispo iba a visitarnos"2009
  FRAILE, María JoséIntuíamos que el Arzobispo iba a visitarnos2009
  GARCÍA, AlfonsLa "Consueta" ve la luz 500 años después2009
  H. G.Cornetas y campanas para no dormir2009
  LLOP i BAYO, FrancescTocs de campanes contra el canvi climàtic - Catedral de València 13-12-20092009
  LLOP i BAYO, FrancescLa falla del Micalet2009
  LLOP, ManuelCampanita especial2009
  LLOPIS PERPINÁN, SantiagoLos campaneros valencianos datan en su web más de 10.000 campanas y 4.000 campanarios de toda España y ofrecen toques en mp32009
  LOZOYA, Marga"Las campanas expresan el sentimiento de la comunidad"2009
  LUJÁN CAMPAÑA, DavidAnálisis del proceso y sistema constructivo de la torre campanario del Miguelete2009
  MARTÍ MESTRE, Joaquim; SERRA ESTELLÉS, XavierLa Consueta de la Seu de València dels segles XVI-XVII2009
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoEl lenguaje de las campanas2009
  MESA REIG, JavierLos Campaneros del Miguelete ofrecen todo un espectaculo de musica y tradicion en las alturas de Valencia2009
  PASTOR, F.Don Carlos Osoro agradece la labor del Gremi de Campaners Valencians2009
  REDACCIÓNNuevo volteo manual de campanas por la Virgen2009
  REDACCIÓNEl sonido más intenso del Corpus2009
  RODRÍGUEZ, Mª JoséLes campanes parlen2009
  SALA PARPALLÓ - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIAObservatori. Clara Boj & Diego Díaz2009
  ABC.ESLas campanas del Miguelete se voltearán mañana en honor a la Virgen de los Desamparados2010
  ANDRÉS FERREIRA, M.El Consell declara el Corpus Bien de Interés Cultural2010
  AVANEl Arzobispo sube a la torre del Miguelete para agradecer a los campaneros los volteos manuales en la fiesta de la Virgen2010
  AVANMás de 120 sacerdotes, seis obispos y el cardenal García-Gasco concelebran con el Arzobispo el funeral por monseñor Sanus2010
  AVANEl volteo de campanas del Miguelete es presenciado por primera vez por 80 personas sordas2010
  AVANLos campaneros del Miguelete voltearán este sábado a mano en tres ocasiones las campanas en la fiesta del 9 de octubre2010
  AVANLas asociaciones de campaneros de la diócesis se reúnen con monseñor Osoro para felicitarle la Navidad2010
  AVANLas campanas del Miguelete serán volteadas manualmente tres veces en la fiesta del 9 d´Octubre2010
  AVANTe Deum en la Catedral con motivo del 9 de Octubre y las campanas de la Torre del Miguelete en Valencia 2010
  BALLESTER, LauraVecinos de la Historia2010
  Boletín Oficial del Arzobispado de ValenciaBoletín Oficial del Arzobispado de Valencia Diciembre 2010 (cita reunión con las asociaciones de campaneros de la diócesis)2010
  CAMPANERS D'ALBAIDAEl Arquebisbe de València reb als campaners2010
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAActa de la Junta General Ordinària (13-02-2010)2010
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAActa de la Convocatòria de Junta General Extraordinària (08-12-2010)2010
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACalendari de tocs manuals de campaners per a 2010/20112010
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAConvocatòria de Junta General Ordinària (13-02-2010)2010
  CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANADecreto 92/2010, de 28 de mayo, del Consell, por el que se declara bien de interés cultural inmaterial la Solemnidad del Corpus Christi en la ciudad de Valencia2010
  CONSELLERIA DE CULTURA I ESPORTResolució de 29 de gener de 2010, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura i Esport, per la qual s’incoa l’expedient de declaració com a Bé d’Interés Cultural Immaterial a favor del Corpus Christi de València2010
  CONSELLERIA DE CULTURA I ESPORTDECRET 92/2010, de 28 de maig, del Consell, pel qual es declara Bé d’Interés Cultural Immaterial la Solemnitat del Corpus Christi de la ciutat de Valencia.2010
  Conselleria de Cultura i EsportLa directora general de Patrimonio Cultural Valenciano asiste al toque de campanas del Corpus2010
  CUATARD, BernardPanorámicas de la torre del Micalet2010
  DELMONTE HURTADO, PereLes campanes del Micalet2010
  DIARIOCRÍTICO COMUNITAT VALENCIANAOsoro preside por primera vez como Arzobispo los oficios en la Catedral2010
  EL COCO BLOG DE STYGRYTUn viaje desde la torre, un taller sin escalera y en caída libre (1).2010
  EUROPA PRESS Las campanas del Miguelete serán volteadas a mano mañana en honor a la Virgen de los Desamparados2010
  EUROPA PRESSArzobispo de Valencia ordena a nuevos sacerdotes y les insta a "no avergonzarse" en esta sociedad que "esconde a Dios"2010
  FIL-PER-RANDALa torre del Micalet. El dia de Sant Vicent Màrtir.2010
  GARCÍA, CèsarDiez razones por las que el Corpus se escribe con BIC2010
  GONZÁLEZ, HéctorEl arte del campanero2010
  LLOP i BAYO, FrancescEl soroll sagrat2010
  LLOP i BAYO, FrancescRestauración de las campanas de las Catedrales de España: los conciertos de inauguración2010
  LLOP i BAYO, FrancescLos toques de campanas manuales: la normalización del Patrimonio Inmaterial2010
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoCuando las llagas de las manos son declaradas Bien de Interés Cultural2010
  MESA REIG, JavierLos Campaneros de Valencia realizaron El Clamoreig, un toque de campanas muy distintivo desde la Catedral de Valencia2010
  MESA REIG, JavierEspectacular Concierto de Campanas en el Miguelete con motivo de la Festividad del Corpus Christi de Valencia2010
  ORIA, Laura A.El arte de reunir a un pueblo con el sonido del metal2010
  OSORO SIERRA, Carlos - Arzobispo de ValènciaConvocatoria reunión del Arzobispo de València con los grupos de campaneros de la diócesis2010
  PONCE CARRASCO, FranciscoVolteo de campanas en el ‘Micalet’ – Valencia2010
  SANCHIS CAMBRA, ÀngelEl Miquelet de la Seu: fonts i metodologia d'estudi2010
  SERRA, AnaLa ciudad a vista de pájaro2010
  TurisvalenciaEl Corpus y El Gremi de Campaners2010
  ABC - COMUNIDAD VALENCIANAEscenografía vertical 2011
  AGUADÉ, J.Conociendo a 'Miquel'2011
  AVANLas campanas del Miguelete avisan de la muerte del cardenal García-Gasco con el "toque de obispo difunto"2011
  AVANLos campanas del Miguelete realizarán esta tarde el toque de difuntos2011
  AVANMiles de valencianos participan en el multitudinario traslado de la imagen de la Virgen2011
  AVANCampaneros valencianos conmemoran el 40 aniversario del volteo manual de las campanas de “El Patriarca”, recuperado en 19712011
  AVANLas campanas del Miguelete, volteadas manualmente tres veces en la fiesta del 9 d’Octubre2011
  AVANLos campaneros de la diócesis de Valencia mantienen un encuentro con el Arzobispo2011
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAActa de la Junta General Ordinària (19-02-2011)2011
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEls campaners de Cervera visiten la Torre del Micalet2011
  CERDÁ, P.El último paseo por su «barrio»2011
  CERDÁ, P.Fallece a los 96 años el campanero que visitó cada día durante más de 30 años el Micalet2011
  CERDÀ, PacoLos últimos ´barberos´ del Micalet2011
  CiberfallasExaltación Falleras Mayores y Entrega Espurnas d´Honor2011
  CUÉLLAR i SORRIBES, RamonAuca del Micalet2011
  DURBÀ, SergiCampanar2011
  ELPERIODIC.COMMás de 300 sacerdotes concelebrarán hoy en la Catedral en la misa exequial por el cardenal García-Gasco2011
  EUROPA PRESSCien campanas dedicadas a San José voltearán mañana en la diócesis de Valencia en su honor2011
  EUROPA PRESSCondolencias y toque de campanas del Miguelete2011
  EUROPA PRESSValencia conmemora el Corpus Christi con misas, procesiones del siglo XII y el paso de la Custodia más grande del mundo2011
  EXCMO. CABILDO METROPOLITANOCarta de condol per la mort de Francesc Llop Lluch2011
  FONS LAGUNA, FranciscoAspectos gnomónicos de la Catedral de Valencia2011
  FONS LAGUNA, FranciscoPaso del sol por la ventana de la Sala de la Presó o Refugio de la Torre del Micalet de Valencia2011
  FONS LAGUNA, FranciscoNotas sobre el paso del sol por la Presó2011
  GARCÍA i VALENZUELA, Consuelo; SANFÉLIX i MARTÍNEZ, Mª DolorsLa torre gòtica de la Catedral de València2011
  GARDÓ, MaríaEl badajo pone el ritmo2011
  GIL GANDIA, FranciscoUn hombre de fe recia consagrado al Micalet2011
  GONZÁLEZ, HéctorEl legado de Francisco Llop2011
  LLOP i ÁLVARO, FrancescLas Campanas de la Catedral de València2011
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoJóvenes que saben lo que es una campana2011
  OSORO SIERRA, Carlos - Arzobispo de ValènciaConvocatoria reunión del Arzobispo de València con los grupos de campaneros de la diócesis2011
  REDACCIÓNLas campanas de la Catedral, 'calladas' de jueves a sábado 2011
  SORIANO, LolaLos barberos del Miguelete2011
  Valencia VayaciudadLas campanas del Miguelete tocan por el Obispo y el Papa2011
  VAREA, PacoCampanero y clavario de Santa Lucía2011
  AGUADÉ, J. Campanas de enhorabuena 2012
  ALCAYDE, EvaLos campaneros también recuperan por primera vez un toque del siglo XVI para la representación2012
  ALEPUZ CHELET, JoanLa visión de las campanas en ámbito valenciano2012
  AVANLas campanas del Miguelete sonarán este sábado, por primera vez en concierto con la Banda Municipal de Valencia2012
  AVANLos campaneros del Miguelete ejecutan este viernes el “repret de les campanes” para apretarles los tornillos siguiendo una tradición medieval 2012
  AVANLa Catedral registra un alineamiento solar a través de una ventana del Miguelete con motivo de la fiesta de la Asunción2012
  AVANLas campanas del Miguelete volteadas a mano ocho veces para conmemorar la Asunción de la Virgen2012
  AVANLas campanas del Miguelete conmemoran el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza2012
  AVANLa música y los toques de campanas de los siglos XV y XVI sonarán en la Catedral de Valencia en el Cant de la Sibila el 30 de noviembre2012
  AVANLos campaneros de la Catedral acogen con “emoción” la próxima declaración como Bien de Interés Cultural del toque manual de campanas2012
  AVANLos campaneros del Miguelete afirman que “el secreto para subir la torre sin fatigarse es no emplear menos de 5 minutos”2012
  AVANEncuentro, este jueves, de los campaneros de la diócesis de Valencia, con monseñor Osoro2012
  AVANEl Arzobispo se reúne con los campaneros valencianos y les agradece su “forma de evangelizar” con las campanas2012
  AVANLas campanas de la Catedral de Valencia voltearán cuando haya “fumata blanca” en el cónclave2012
  CABILDO METROPOLITANO DE VALENCIALas campanas del Micalet suenan contra la pobreza2012
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAActa de la Junta General Ordinària (04-02-2012)2012
  CÀRITAS COMUNITAT VALENCIANA17 d'octubre, campanades contra la pobresa2012
  CARRIÓN, R.; FERNÁNDEZ, J. L.Diez tesoros de la Comunidad Valenciana que no podrás olvidar 2012
  CASAÑAL, AlbertoCalcena, un apellido muy viajero2012
  CATALÀ GORGUES, RicardDesficaci i desgavell en la festa del Corpus2012
  CATEDRAL DE VALÈNCIAEl Cant de la Sibil·la Valenciana2012
  CONSELLERIA DE TURISME, CULTURA I ESPORTRESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2012, de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, per la qual s’incoa expedient de declaració de Bé d’Interés Cultural Immaterial, a favor dels tocs manuals de campa2012
  DÍAZ TORTAJADA, AntonioLos toques de las campanas de la catedral, camino de ser patrimonio inmemorial de la UNESCO2012
  DOMINGO, IsabelEl toque manual de campanas de la Catedral será Bien de Interés Cultural2012
  ELPERIODIC.COMLas campanas del Miguelete serán volteadas a mano el domingo en honor a la Virgen de los Desamparados 2012
  EN BREVERecuperan 300 toques manuales de campanas2012
  FURIÓ, ManuelVolteo a mano de las campanas del Miguelete para abrir el “Año de la Fe”2012
  GARCÉS, LauraValencia se suma a los actos del 50 aniversario del Concilio Vaticano II 2012
  Levante-EMVLos campaneros recuperan más de 300 toques manuales en desuso desde el siglo XV2012
  LEVANTE-EMVCáritas volteará las campanas del Micalet para luchar contra la pobreza2012
  LEVANTE-EMVEl Consell declarará BIC los toques manuales de campanas2012
  LLOP i BAYO, FrancescBon dia, València2012
  LLOP i BAYO, FrancescEl sol no va entrar per la finestra2012
  LLOP i BAYO, FrancescPer què toquen les campanes de la catedral de València el dia 10 d'agost a la vesprada?2012
  LLOP i BAYO, FrancescPer què toquen les campanes?2012
  LLOP i BAYO, FrancescLes recreacions del passat per mitjà de la festa. El cas valencià2012
  MARRAHÍ, J. A. El Micalet recauda 60.000 al mes 2012
  OLIVARES, JoanA on mira el Miquelet?2012
  OSORO SIERRA, Carlos - Arzobispo de ValènciaConvocatoria reunión del Arzobispo de València con los grupos de campaneros de la diócesis2012
  PRESSVALENCIALos campaneros del Miguelete ejecutan el “repret de les campanes”2012
  REDACCIÓNLas campanas de "El Micalet" acompañarán a la Banda Municipal de Valencia en el Concierto del Corpus Christi2012
  ROIG, EliseuOtro punto de vista - "Ritmo en el cielo"2012
  ROS, MónicaRescatan a un hombre agotado tras subir al Micalet2012
  ROS, MónicaAl Micalet, sin prisas y en más de 5 minutos2012
  SENA, L.El repique que será patrimonio de todos2012
  Á. S.Las campanas del Miguelete no descansan 2013
  ABphotoInauguración Exposición 'Ritmo en el Cielo' por Eliseu Roig2013
  ARCHIVALPremios Archival Comunitat Valenciana 20132013
  AVANLas campanas de la torre del Miguelete serán volteadas en la festividad de San Vicente Mártir 2013
  AVANLos campaneros de la Catedral acompañarán la salida del Papa el jueves con un toque del siglo XVI desde el Miguelete2013
  AVANLos campaneros de la Catedral acompañarán la salida del Papa este jueves con un toque del siglo XVI desde el Miguelete2013
  AVANLos campaneros de Valencia ofrecen por primera vez clases de “perfeccionamiento” en el toque de campanas en la Catedral2013
  AVANLos campaneros se preparan para “el día de mayor trabajo del año” en la fiesta del Corpus Christi2013
  AVANLos campaneros se preparan para “el día de mayor trabajo del año” en la fiesta del Corpus Christi2013
  AVANEl Consell declara BIC inmaterial los toques manuales de campanas de la Catedral de Valencia y de la iglesia de la Asunción de Albaida 2013
  AVANLos campaneros del Miguelete ejecutan el “repret de les campanes” para apretarles los tornillos siguiendo una tradición medieval2013
  AVANLa Catedral registrará este jueves un alineamiento solar durante siete minutos a través de una ventana del Miguelete en la fiesta de la Asunción2013
  AVANLas campanas del Miguelete voltean ocho veces para conmemorar la Asunción de la Virgen2013
  AVANLos campaneros de la Catedral anunciarán la misa por la paz en Siria de este sábado con un toque extraordinario2013
  AVANLas campanas del Miguelete tocarán “a difunto” este martes y miércoles por el fallecimiento del cardenal Carles2013
  AVANLa campana mayor de la torre del Miguelete será volteada a mano en la misa exequial del cardenal Carles2013
  AVANEl 'gremi de campaners' de Valencia ofrece cursos de perfeccionamiento del toque de campanas2013
  BELLVER, LauraLos campanarios, esos instrumentos de música2013
  BUIGUES METOLA, MarcosLa torre del Micalet y sus campanas, un monumento vivo2013
  CALATAYUD, AdriàLas campanas se preparan para la Virgen2013
  CALATAYUD, AdriàLas campanas se preparan para la Virgen2013
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAActa de la Junta General Ordinària (02-02-2013)2013
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACurs de perfeccionament dels Campaners de la Catedral de València2013
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAUna visita mágica a la torre de la Catedral de València2013
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAUna visita màgica a la torre de la catedral de València2013
  CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANADecret 111/2013, de 2 d'agost, del Consell, pel qual es declara bé d’interés cultural immaterial els tocs manuals de campanes en l’església parroquial de l’Assumpció de Nostra Senyora d’Albaida, en el campanar de la Vila de Castelló de la Plana, en la santa església catedral basílica de Santa Maria de l’Assumpció de Segorbe i en la santa església catedral basílica metropolitana de Santa Maria de València2013
  CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANADecreto 111/2013, de 2 de agosto, del Consell, por el que se declara bien de interés cultural inmaterial los toques manuales de campanas en la Iglesia Parroquial de la Asunción de Ntra. Sra. de Albaid2013
  CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTEResolución de 27 de noviembre de 2012, de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte, por la que se incoa expediente de declaración de bien de interés cultural inmaterial, a favor de los toques manu2013
  COSTA, HugoTradicional hand-made bell chimes / “Micalet” tower / Valencia2013
  DOMINGO, I.Los turistas, divididos sobre colocar vallado en los monumentos 2013
  EL MUNDOUna vuelta de tuerca y un volteo de campana en el Miguelete2013
  EUROPA PRESSDeclarado Bien de Interés Cultural el toque manual de campana de El Fadrí 2013
  GARCÉS, LauraLas campanas del Miguelete se aprietan las tuercas2013
  GARCÉS, LauraEl cardenal Carles descansa ya ante el altar de la Virgen de los Desamparados2013
  GARCÍA, C.El toque de campanas del Fadrí ya es BIC inmaterial2013
  GARDÓ, MaríaUn reconocimiento a toque de campana2013
  GENERALITAT VALENCIANAEl Consell declara Bien de Interés Cultural Inmaterial el toque manual de campanas de cuatro iglesias de la Comunitat Valenciana2013
  GENERALITAT VALENCIANAEl nostre patrimoni immaterial - Fullet2013
  Generalitat Valenciana - Gabinet de ComunicacióCultura ultima la declaració del toc manual de campana com Bé d'Interés Cultural Immaterial2013
  Generalitat Valenciana - Gabinet de ComunicacióCatalà visita Albaida amb motiu de la declaració de BIC del toc manual de campanes2013
  H. G.El alineamiento solar de la Asunción atrae a decenas de personas a la Catedral 2013
  HUESO, AnaToque de campanas, toque cultural2013
  L. C.El último adiós a Don Ricardo2013
  LEVANTE-EMVEl Micalet y el alineamiento solar2013
  LLADRÓ, VicenteEl Cantón de Valencia2013
  LLOP i BAYO, FrancescAlgunes formes simplificades de tocar en la Catedral de València2013
  LLOP i BAYO, FrancescUnes campanes ben equilibrades: les tècniques dels Campaners de la Catedral de València2013
  LLOP i BAYO, FrancescCurset de perfeccionament dels Campaners de la Catedral de València2013
  LLOP i BAYO, Francesc25 anys dels Campaners de la Catedral de València2013
  LLOP i BAYO, FrancescLes campanes de la Seu Vella (presentació)2013
  LLOP i BAYO, FrancescEl brandar de les campanes: la fixesa històrica de les horàries2013
  LORENZO, ManuelAbPhoto y Eliseu Roig le ponen 'ritmo al cielo'2013
  LP«La Lonja la hicieron los Reyes Católicos»2013
  MARÍN, AntonioLos arbustos coronan las gárgolas del Miguelete2013
  MONTANER, RafelLos matojos colonizan El Micalet2013
  ORTUÑO, José"La Lonja la hicieron los Reyes Católicos"2013
  OSORO SIERRA, CarlosConvocatoria reunión del Arzobispo de València con los grupos de campaneros de la diócesis2013
  PARRILLA, JoséLos matojos del Micalet se deben ´a la climatología´2013
  PINTOR, PaulaEls campaners d'Algemesí visiten els seus homòlegs d'Albaida i València2013
  PORTAL COMARCALEl gobierno valenciano declara BIC Inmaterial el Toque Manual de campanas de Albaida2013
  REDACCIÓN Los campaneros cumplen 25 años2013
  REDACCIÓNEl Miguelete sigue la tradición medieval 2013
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroValdesaz. Bendición e inauguración de las campanas restauradas2013
  SERRANO, ÁlexEl Consell declara BIC el volteo manual de las campanas de la catedral2013
  SERRANO, ÀlexLos tañidos que atraviesan la Historia2013
  SORIANO, LolaLa Catedral reforzará el vallado del Micalet para evitar imprudencias de los turistas 2013
  TORREJÓN, CheloLos toques de campana declarados BIC2013
  VALENCIAEl Consell 'blinda' el toque manual de campanas en cuatro iglesias valencianas2013
  ARCHIVO DE RAFAEL SOLAZPostales antiguas de la ciudad2014
  AVANCien campanas dedicadas a San José voltearán en la diócesis de Valencia en su honor2014
  AVANLas once campanas de la Catedral serán volteadas a mano el sábado para acompañar la salida de la imagen original de la Virgen.2014
  AVANCincuenta campaneros holandeses asistirán el Domingo de Ramos al toque manual de campanas en la Catedral de Valencia 2014
  AVANMonseñor Osoro bendice las palmas del Domingo de Ramos en el exterior de la Catedral.2014
  AVANLas campanas de la Catedral serán volteadas a mano con “toques extraordinarios” durante la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II2014
  AVANEl Arzobispo sube a la torre del Miguelete para agradecer a los campaneros “el Magnificat que hacéis con vuestro arte y fuerza con las campanas”2014
  AVANEl alineamiento solar en una ventana de la torre del Miguelete ha sido este año intermitente por las nubes2014
  AVANCientos de personas abarrotan el Palacio Arzobispal de Valencia para felicitar a monseñor Osoro2014
  AVANLos campaneros de la Catedral voltearán las campanas el domingo en la despedida de monseñor Osoro2014
  AVANUna de las campanas de la torre del Micalet se desprende en un volteo sobre su plataforma de madera2014
  BALLESTER, Laura"Me voy a Madrid con mis sotanas, muchos libros y pocos euros"2014
  BUENO, Baltasar"Polvoristes" el día de la Virgen2014
  BUENO, BaltasarEl congreso de los Corpus históricos2014
  BUIGUES METOLA, Marcos14 Preguntas y respuestas sobre la torre del Micalet2014
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAConsueta Nova de la Catedral de València2014
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAVisita de la Directora General de Cultura2014
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAActa de la Junta General Ordinària (15-02-2014)2014
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAFuneral en sufragi de Josep GIMÉNEZ i SÁNCHEZ2014
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIATornant a la normalitat...2014
  CATEDRAL DE VALÈNCIAEl Cant de la Sibil·la2014
  CERDÀ, PacoToque de atención de los campanarios2014
  CHENOVART, JorgeGrans i menuts mantenen la tradició campanera valenciana2014
  CORRESA i MARÍN, IgnasiPep, el campaner2014
  DAVIDLa tradició medieval del repret de campanes del Micalet2014
  EL PERIÒDICLos campaneros del Miguelete apretarán este domingo los tornillos de las campanas siguiendo la tradición medieval del “repret” en el día de San Lorenzo2014
  FOTOGALERÍASLos otros músicos de la catedral2014
  Gabinet de ComunicacióLa Comunitat posee el 30% de los bienes Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de España2014
  GARCÉS, Laura'Repret' en el cielo de la Catedral2014
  GARSÁN, CarlosLos volteos en el Micalet se harán a puerta cerrada tras la caída de una de las campanas2014
  IGLESIAS, AlmudenaLa campana "Jaume" se cae en mitad del volteo en el Micalet2014
  LEVANTE-EMVLos campaneros de la Seu voltearán las nueve campanas manualmente2014
  LEVANTE-EMV¿A quién molestan las campanas?2014
  LEVANTE-EMVEl ´repret´ de las campanas del Micalet se celebra mañana2014
  LEVANTE-EMVCuando la campana Caterina del Micalet causó un muerto y tres heridos2014
  LLAGÜES, J. L.Las campanas del Micalet reciben su tradicional ´repret´2014
  LLOP i BAYO, FrancescUna visita a la Torre del Micalet2014
  LLOP i BAYO, FrancescDistinció de la falla de l'Avinguda de l'Oest als Campaners de la Catedral de València2014
  LLOP i BAYO, FrancescLogo antic en moviment del Gremi de Campaners Valencians2014
  LLOP i BAYO, FrancescJosep GIMÉNEZ i SÁNCHEZ: in memoriam2014
  LLOP i BAYO, FrancescVisita dels Campaners d'Utrecht (Utrechts Klokkenluiders Gilde)2014
  LLOP i BAYO, FrancescEmotiva visita de Don Carlos, Arquebisbe de València, a la Sala de Campanes de la Catedral2014
  LLOP i BAYO, FrancescPregó del Corpus2014
  LLOP i BAYO, FrancescPatrimonio sonoro de las iglesias valencianas2014
  LLOP i BAYO, FrancescProtección de las campanas y sus toques en la Comunitat Valenciana2014
  LLOP i BAYO, FrancescCurrículum dels Campaners de la Catedral de València2014
  LLOP i BAYO, FrancescLa procesión del Corpus vista por un campanero. O por un antropólogo, que viene a ser lo mismo.2014
  MÁÑEZ, PacoDe cómo y cuándo apareció un demonio en el Miguelete2014
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoCampanas, Campaneros y Toques. Un patrimonio inmaterial y su educación2014
  MORENO, PacoCultura aprueba la máxima protección a los 'milacres' por su valor patrimonial 2014
  MORENO, PacoLa luz de los perseguidos2014
  MORENO, PacoUna campana de 1.750 kilos se cae en pleno volteo en el Micalet2014
  MORENO, PacoSolidaridad en el volteo del Micalet2014
  PAUWELS, ThierryVolledige uitleg bij het filmpje "València, Torre del Micalet, vol i repic"2014
  POR VALENCIAUn burro en el Miguelete2014
  PUCHE, F. PLa campana mayor de la Catedral cayó a la calle en 15192014
  PUCHE, F. P.Antes que la Casa del Relojero, Valencia perdió el Reloj 2014
  PUCHE, F. P.Greenwich llega a Valencia2014
  R. V.Campaneros holandeses colaboran con la Catedral2014
  RAMÓN FERNÁNDEZ, FranciscaLa protección del “paisaje sonoro”: Los toques manuales de campanas y su declaración como Bien de Interés Cultural.2014
  RAMOS, MarianCampaneros y campanas en el Miguelete de Valencia2014
  RAMOS, MarianLas vistas desde el Miguelete, la otra Valencia2014
  REDACCIÓNOnce campanas de la Catedral tocarán el sábado por la salida de la Virgen a la plaza2014
  REDACCIÓNOsoro sube al Miguelete con los 'campaners'2014
  REDACCIÓNCampaneros de Holanda en el Domingo de Ramos2014
  REDACCIÓNCien campanas dedicadas a San José sonarán hoy en la diócesis de Valencia2014
  REPORTAJELas campanas de la Catedral de Valencia: un patrimonio compartido2014
  S. V.Una mascletà en el Micalet2014
  SOLER SEGUÍ, SantiagoLa Morlana. El último repique medieval de Valencia2014
  SORIANO, LolaAmics del Corpus contratará las sillas de la procesión al no hacerlo el consistorio2014
  SORIANO, LolaLos expertos estudian perforar la campana del Micalet que cayó y anclarla con tornillos2014
  SORIANO, LolaToques de campana, misa y procesión2014
  VIDAL, José ManuelFrancesc Llop: "Tocar las campanas a mano es participar en las emociones de la comunidad"2014
  WIKIPEDIACampanero2014
  Á. S.La ciudad vuelve a rendirse a su fiesta con más solera2015
  AGUDO, LuisOrdenaciones Sacerdotales en la Catedral2015
  AVANTécnicos revisarán en las campanas del Miguelete los ejes similares al que se rompió en Navidad para estudiar si deben ser sustituidos2015
  AVANUn joven valenciano impulsa la primera asociación de campaneros de Europa2015
  AVANUn jubilado de 75 años fallece de un infarto en la terraza de la torre del Miguelete 2015
  AVANLa vigilia de oración por las víctimas del terrorismo de este sábado en la Catedral incluirá preces específicas y tiempos de silencio2015
  AVANLas campanas del Miguelete sonarán en el Encuentro Europeo de Jóvenes de Taizé en Valencia para llamar a las oraciones en la Catedral2015
  BALENSIYA, IsabelMorir a la valenciana2015
  BROMERAEl Micalet Galàctic2015
  CALVÉ MASCARELL, ÓscarEl Micalet, un icono valenciano repleto de historia2015
  CALVÉ MASCARELL, ÓscarLos truenos de Santa Bárbara, entre la leyenda y el calentamiento global2015
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIATocs de campanes del dia de Sant Vicent Màrtir2015
  EFELa Generalitat quiere declarar BIC 'El Cant de la Sibila'2015
  elperiodic.comUn joven valenciano impulsa la primera asociación de campaneros de Europa2015
  elperiodic.comUn joven valenciano impulsa la primera asociación de campaneros de Europa2015
  elperiodic.comLas instituciones valencianas apuestan “coralmente” por la puesta en valor de “El Cant de la Sibil·la”2015
  EPUn valenciano impulsa una asociación europea de campaneros2015
  EUROPA PRESSAparatoso rescate de un hombre fallecido en la terraza del Micalet2015
  FEDERACIÓ VALENCIANA DE CAMPANERSPresentació de la Federació al Vicari General de la diòcesi de València2015
  GARCÉS, LauraLa fiscalía archiva la denuncia por los daños en las campanas del Micalet2015
  GARCÍA HERRERO, María del CarmenLa expansión de los relojes mecánicos en la corona de Aragón2015
  I. D.Un libro plantea la creación de un inventario con las tradiciones declaradas BIC2015
  Las ProvinciasEl Miguelete está de enhorabuena2015
  LEVANTE-EMV | VALENCIAEl "Cant de la Sibil·la" llena la Seo2015
  LLOP i BAYO, FrancescTancaments acústics en campanars gòtics de la Corona d'Aragó2015
  MIÑANA, FernandoEliseo da la campanada (PDF)2015
  MIÑANA, FernandoEliseo da la campanada2015
  MORENO, PacoUn rayo de luz único en la catedral2015
  O. C. Premio Investigación sobre el Miguelete2015
  ROS, MónicaEl Corpus se celebrará sin el toque de las once campanas del Micalet y sin toldo2015
  ROS, MónicaTres campanas del Micalet se quedan sin tocar2015
  ROS, MónicaDos campanas con riesgo de rotura tocaron el día de la Virgen2015
  SERRANO, ÁlexA dos campanas de recuperar su voz2015
  SORIANO, Lola'El Jaume' y cinco campanas más del Micalet se restaurarán tras los festejos de la Virgen2015
  SORIANO, Lola'El Jaume' y cinco campanas más del Micalet se restaurarán tras los festejos de la Virgen2015
  Valencia PlazaLas campanas del Miguelete tocan por las víctimas de los atentados de París2015
  ABCAsí era el campanario de la catedral de Valencia que precedió al Miguelete2016
  AGRUPACIÓ CULTURAL CAMPANERS DE CERVERACarta als Campaners de la Catedral de València amb motiu de la Menció Europa Nostra 20162016
  ALONSO GARCÍA, CarmenMúsica en el campanario2016
  AMOR, CarolinaFotos de los campaneros apretando las campanas del Micalet2016
  AMORAGA TOLEDO, Carmen - Directora General de Cultura y PatrimonioFelicitación por la mención de Europa Nostra y reconocimiento de las actividades de los Campaners de la Catedral de València2016
  Archidiócesis de MadridLos 'campaners' de la catedral de Valencia, mención especial en los premios Europa Nostra, de la UE, por su dedicación al Patrimonio2016
  AVANLos “campaners” de la Catedral de Valencia, mención especial en los premios Europa Nostra, de la UE, por su dedicación al Patrimonio2016
  AVANLas cinco campanas mayores de la Catedral volverán a voltear el sábado por primera vez después de año y medio2016
  AVANLas campanas de la Catedral voltean este domingo siguiendo una composición para la Virgen de los Desamparados del siglo XVIII2016
  AVANLas campanas mayores de la Catedral voltean tras su restauración para anunciar la fiesta de la Virgen de los Desamparados2016
  AVANLos “campaners” de la Catedral de Valencia recogen la mención especial en los premios Europa Nostra, de la UE2016
  AVANLos campaneros de la Catedral voltearán a mano este domingo las 11 campanas del Miguelete en la fiesta del Corpus Christi 2016
  AVANLa web de los campaneros de la Catedral de Valencia recibe más de millón y medio de visitas en sus primeros 20 años2016
  AVANLos campaneros de la Catedral ofrecerán después de 90 años un concierto de campanas en la Feria de Julio de Valencia2016
  AVANLos campaneros de la Catedral ofrecen después de 90 años un concierto de campanas en la Feria de Julio de Valencia2016
  AVANLos campaneros del Miguelete aprietan este miércoles los tornillos de las campanas siguiendo la costumbre medieval del “repret” de San Lorenzo2016
  AVANLos campaneros del Miguelete aprietan los tornillos de las campanas siguiendo la costumbre medieval del “repret” de San Lorenzo2016
  AVANLa Catedral avisó a Valencia, hace este sábado 500 años, con hogueras desde el Micalet de la llegada de barcos piratas2016
  AVANOcho volteos a mano de las campanas del Miguelete para conmemorar la Asunción de la Virgen 2016
  AVANUn campanero valenciano presenta en un congreso internacional en Madrid el modelo de gestión de campanas del Miguelete2016
  AVANLos campaneros de la Catedral realizan volteos manuales de las campanas del Miguelete con motivo del 9 de Octubre2016
  AVANMás de 400 torres campanario de la diócesis de Valencia realizarán toques de difuntos2016
  AVANLas campanas de la Catedral de Valencia tocarán este sábado por la defensa de los derechos humanos2016
  BAUSSET, J. M.El repret de les campanes del Micalet2016
  BOIX BOIX, José AndrésLa ventana2016
  BUSTAMANTE, FernandoActos en honor a la Virgen de la Asunción en Valencia2016
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAActe de Celebració de la Menció Especial del Jurat d'Europa Nostra 20162016
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAVisita de l'alcalde de València i tres regidores al toc de cor del dia del Corpus2016
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIARecull de felicitacions als Campaners de la Catedral de València per la Menció Especial las Premis Europa Nostra 20162016
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAConcert de Campanes per a la Gran Fira de Juliol de València2016
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAVisita del CRIS "Sant Pau" a la torre del Micalet2016
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACONCERTS DE CAMPANES pel Gremi de Campaners / Campaners de la Catedral de València2016
  CARCHANO, María JoséEl sonido de las campanas a través de los siglos2016
  CARLOS, Arzobispo de MadridCarta a los Campaners de la Catedral de València con motivo de la Mención Europa Nostra 20162016
  CATEDRAL DE VALÈNCIAEl Cant de la Sibil·la2016
  D. QUINTERO, CarmenLos «campaners» ajustaron ayer las campanas del Miguelete2016
  DOMINGO, I.Los vecinos podrán poner sillas en la calle Caballeros para la procesión del Corpus2016
  DOMINGO, IsabelLas claves del Corpus2016
  DOMÍNGUEZ, MoisésLas campanas del Miguelete volverán a sonar a la vez tras la restauración de «Jaume»2016
  EFELos campaneros de la Catedral de Valencia, mención especial en Premios Europa2016
  EFELas cinco campanas mayores de la Catedral volverán a voltear tras año y medio2016
  EFELas cinco campanas mayores de la Catedral volverán a voltear tras año y medio2016
  EFE / LEVANTE-EMVLa UE premia a ´Campaners´ de Valencia por su recuperación del Patrimonio2016
  elperiodic.comLos “campaners” de la Catedral de Valencia, mención especial en los premios Europa Nostra por su dedicación al Patrimonio2016
  EUROPA NOSTRAEspaña obtiene dos Premios en la convocatoria del Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural / Premios Europa Nostra 20162016
  EUROPA NOSTRA2016 EU PRIZE FOR CULTURAL HERITAGE / EUROPA NOSTRA AWARDS: SPECIAL MENTIONS2016
  EUROPA PRESSLos campaneros del Micalet aprietan los tornillos de las campanas2016
  EUROPA PRESSUn alineamiento solar en una de las ventanas del Micalet que sólo ocurre una vez al año2016
  GARCÉS, LauraUn himno para festejar la dedicación de la catedral2016
  GARCÉS, LauraFlores y campanas para recordar a los difuntos2016
  GUALLART, ManoloLos campaneros de la catedral de Valencia cumplen la tradición del “repret”2016
  HISPANIA NOSTRACampaners de la Catedral de Valencia2016
  HISPANIA NOSTRARe-conociendo el Patrimonio Español en Europa2016
  L. G.La procesión más antigua sale a la calle2016
  Las ProvinciasLas cinco campanas mayores de la Catedral volverán a sonar el sábado2016
  LEVANTE-EMVLas cinco campanas mayores vuelven a sonar2016
  LEVANTE-EMVConcierto de campanas en la Catedral 90 años después2016
  LEVANTE-EMVLos Campaners recuperan el concierto de la Fira desde el Miguelete después de 90 años2016
  LLOP BAYO, Joan LluísFrancesc de Paula Llop Lluch: un valencià inconformista.2016
  LLOP i BAYO, FrancescLa normalización de los toques de campanas en la Comunitat Valenciana: una experiencia de gestión del Patrimonio Inmaterial2016
  LLOP I BAYO, FrancescCampaners, campanes i tocs de la Ciutat de València2016
  LÓPEZ-TAPIA, Carlos; RAMOS, PaquiA golpe de campanas2016
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoRecuperant Tocs Medievals a la Torre del Micalet2016
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoValencia's Cathedral Bell Ringers2016
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoNuevos Campaneros. Portadores, Creadores y Gestores Culturales (Resumen)2016
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoL'ADN Campaner: Un instrument per al poble i un poble per a un patrimoni2016
  MORENO, PacoEl Micalet suena al completo para honrar a la Patrona2016
  MORENO, PacoEl Micalet suena al completo para honrar a la Patrona2016
  NAVARRA INFORMACIÓNEspaña gana dos premios y tres menciones especiales Premios Europa Nostra 2016.2016
  PARAULAHallan en la Catedral de Valencia parte de su primitivo campanario del siglo XIII, anterior a la torre del Miguelete2016
  PARAULAConcierto de campanas desde el Miguelete en la Feria de Julio, después de 90 años2016
  PARRILLA, JoséUna Asunción entre rayos de sol y campanas2016
  PÉREZ GARRIGUES, Dr. HerminioEstudio de la audición y el equilibrio de los campaneros de la catedral de Valencia2016
  PICÓ, AmparoENHORABUENA als CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALENCIA2016
  PUIG, XimoTelegrama del Sr. President de la Generalitat Valenciana2016
  RAMÓN FERNÁNDEZ, Francisca; VÁZQUEZ PARRA, RocíoLa campana en el ámbito jurídico y legislación aplicable2016
  REDACCIÓNLas campanas del Miguelete, a punto2016
  REDACCIÓNUn rectángulo de luz solar se cuela en el Miguelete2016
  REDACTAVEU Els Campaners del Micalet de València guardonats pels Premis Europa Nostra 20162016
  SANTA IGLESIA CATEDRAL METROPOLITANA DE VALÈNCIAOrdenación presbiterial2016
  SERRANO, ÁlexEl Micalet volverá a abrir al público el día de la Mare de Déu con todas sus campanas2016
  SORIANO, LolaLa campana del Miguelete rota en 2014 volverá a repicar este fin de semana 2016
  AVANLos campaneros de Valencia y de Mondoñedo tocarán al mismo tiempo los toques de difunto por monseñor José Gea Escolano2017
  AVANLos campaneros de Valencia y los niños de la Escolanía protagonizan un video de alabanza a la Virgen de los Desamparados2017
  AVANUn coloquio sobre las “tradiciones en torno a la Catedral de Valencia” reúne a Jaime Sancho, Francesc Llop y Ballester Olmos2017
  AVANEl tapiz del Corpus Christi representará un retablo gótico en pan de oro con una imagen del Santo Cáliz en el centro2017
  AVANEl volteo simultáneo de las 11 campanas del Miguelete en la fiesta del Corpus Christi cumple este año su 30 aniversario2017
  AVANLos campaneros de la Catedral ofrecen un concierto con las campanas del Miguelete dentro de la Feria de Julio 2017
  AVANLos campaneros del Miguelete recuperan la tradición medieval de apretar los tornillos de las campanas el día de San Lorenzo2017
  AVANUna ventana del Miguelete registra el alineamiento solar de la fiesta de la Asunción para el que fue diseñada en el siglo XIV2017
  AVANCuatro investigadores valencianos, ponentes en México en un congreso sobre conservación de campanas2017
  AVAN400 campanarios en la diócesis de Valencia harán sonar durante dos días los tradicionales toques de difuntos 2017
  AVANCampaneros valencianos explican este viernes en la UV los toques manuales y la futura apertura de un museo-escuela en Albaida2017
  BOLUDA, AnnaA què sonen les campanes?2017
  CABALLERO, GermánEls campaners del Micalet realitzen el tradicional 'repret' de les campanes2017
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA¿Qué escondes Catalina?2017
  CATANZARO, MicheleLa mà de l'artesà dona a cada campana el seu so únic2017
  COALICIÓ COMPROMÍS - SENATEl Senat aprova la proposta de Compromís de declarar BIC el toc tradicional de campanes2017
  COALICIÓ COMPROMÍS - SENATEl Senado aprueba la propuesta de Compromís de declarar BIC el toque tradicional de campanas2017
  DELEGACIÓN DIOCESANA DE RELIGIOSIDAD POPULAR"Tradiciones en torno a la Catedral de Valencia"2017
  DOMINGO, Isabel; SERRANO, ÁlexEl Ayuntamiento de Valencia prohíbe a otra iglesia de la ciudad el toque de campanas2017
  DOMÍNGUEZ, MoiséEl día que las campanas volvieron a hablar2017
  DOMÍNGUEZ, MoisésEl Corpus més ric i sufocant del món2017
  DOMÍNGUEZ, MoisésEl día que las campanas volvieron a hablar2017
  DOMÍNGUEZ, MoisésLlop: «El dret al descans ha de ser compatible amb el dret al Patrimoni»2017
  EFEGeneralitat descarta ampliar protección BIC para toques manuales de campanas2017
  EFEEl Senado aprueba declarar BIC el toque tradicional de campanas2017
  EFE400 Campanarios de la diócesis de València interpretarán toques de difuntos2017
  EFEEl Canto de la Sibila en la catedral de València se aplaza al 15 de diciembre2017
  EUROPA PRESSEl cardenal Cañizares invita a rezar "para que nada entorpezca la paz en Oriente Medio"2017
  FRAILE, María José¿Por quién callan las campanas?2017
  GAUDIUM PRESSCon concierto de campanas, vigilia juvenil y Misa Estacional, Valencia conmemora a la Inmaculada2017
  GONZÁLEZ CONSTANTE, ManuelCampaners de la Catedral (foto tridimensional)2017
  GORGUES, VicenteCampanadas de Vida2017
  HISPANIA NOSTRAHispania Nostra propone que todas las campanas de toque manual de Europa suenen para inaugurar el 2018, Año Europeo del Patrimonio Cultural2017
  IVORRA CHORRO, SalvadorEl problema de la fatiga en el diseño de ejes de campanas: rotura de una campana en la catedral de València2017
  LLOP i ÁLVARO, FrancescLas campanas en las Catedrales Hispanas. Análisis, significado cultural, conservación y rehabilitación2017
  LLOP i BAYO, FrancescCampaneros y toques de campanas: algunas reflexiones sonoras2017
  LLOP i BAYO, FrancescLas campanas, ¿ruido sagrado?2017
  LLOP i BAYO, FrancescUnidos por las campanas - In memoriam monseñor José Gea Escolano2017
  LLOP i BAYO, FrancescMaria em diuen... María me llaman...2017
  LLOP i BAYO, FrancescInforme sobre las iglesias de València con campanarios susceptibles de ser tocados manualmente2017
  LLORENÇ, AlfonsCampanes i anticlericalisme2017
  LUMBRERAS, DanielLa campana más valiosa de España2017
  MIÑANA, FernandoEl problema de las campanas en España: ¿molestan o no?2017
  MOLINS, VicentSí, soy campaner: por todo esto los millennials valencianos tocan las campanas2017
  MORENO, PacoFallas 2017 | La cremà amplía a 60 metros el radio de seguridad por la altura del pirulí2017
  MORENO, SergioLa más grande, la más antigua, la más tiroteada: campanas con mucha historia2017
  PAÑOS, José Vicente; PARRILLA, José«Ens hauria agradat celebrar este dia amb les campanes»2017
  PUCHE, F. P.Los Llop, campaneros2017
  RAMÓN FERNÁNDEZ, Francisca; VÁZQUEZ PARRA, RocíoLos toques manuales de campana de la Comunitat Valenciana y su protección legislativa2017
  REDACCIÓNNi 120 decibelios a menos de un metro de distancia les afecta2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (2ª parte): Repiques, balanceos y volteos2017
  SEGUÍ, J.R.Campaneros2017
  SOCORRO SANTANA, PedroLas campanas de La Vega2017
  ZAFRA, IgnacioProhibido tocar las campanas, vecinos durmiendo2017
  ZAMORA, LaiaCómo afecta el sonido de las campanas a los campaneros2017
  AGENCIA SICEx­po­si­ción en Va­len­cia so­bre el to­que ma­nual de cam­pa­nas2018
  AGENCIASMónica Oltra asiste al toque de campanas del Corpus2018
  AJUNTAMENT DE VALÈNCIACampanes Vives. La música més alta de València2018
  AVANLos Premios Europa Nostra reconocen a los Campaners de la Catedral por su dedicación al patrimonio cultural inmaterial2018
  AVANLos Premios Europa Nostra reconocen a los Campaners de la Catedral por su dedicación al patrimonio cultural inmaterial2018
  AVANOrganizan un coloquio entre campaneros sobre su función como transmisores de la tradición de los toques de campana2018
  AVANCampaneros de la Catedral interpretan la única melodía para campana que existe dedicada a la fiesta de San José 2018
  AVANLos campaneros de la Catedral realizarán por primera vez un volteo extraordinario de diez campanas en el inicio del Año Vicentino2018
  AVANAlumnos de institutos y campaneros de la Catedral inauguran una exposición sobre el toque manual de campanas2018
  AVANCampaners de la Catedral de València participan en Berlín en la Cumbre Europea del Patrimonio Cultural2018
  AVANLos campaneros del Miguelete aprietan los tornillos de las campanas siguiendo la costumbre medieval del “repret” de San Lorenzo 2018
  AVANLos campaneros de la Catedral de Valencia se suman con toques manuales al Día Internacional de la Paz2018
  AVELLANEDA MARTÍN, LuzLa corona sonora2018
  BENLLOCH, Loli / EFECampanas históricas: la única música que suena igual aunque pasen los siglos2018
  BENLLOCH, Loli / EFELos campaneros: un fenómeno que aúna campanas muy viejas con gente muy joven2018
  BENLLOCH, Loli / EFELos campaneros: Un fenómeno que aúna campanas muy viejas con gente muy joven2018
  BENLLOCH, Loli; EFELas campanas que unen tradición con juventud2018
  BIELSA, GemmaCampaners de la Catedral de València y el Corpus Christi2018
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAConcert de campanes – Fira de Juliol 20182018
  COALICIÓ COMPROMÍSTocs de campana: Govern confirma que 25 octubre es va a presentar l’expedient per a declarar-los Patrimoni Cultural Immaterial.2018
  COALICIÓ COMPROMÍSToques de campana: Gobierno confirma que 25 octubre se va a presentar el expediente para declararlos Patrimonio Cultural Inmaterial.2018
  COMUNITAT VALENCIANACampanas de la Comunitat Valenciana: el campanario más alto está en Ontinyent2018
  CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORTIncoació expedient bé moble d'interès cultural a favor de 70 campanes gòtiques2018
  CULTURPLAZALos toques de campana, un paso más cerca de convertirse en Patrimonio Inmaterial2018
  CULTURPLAZAValència radiografía su paisaje sonoro a través de la tradición de las campanas2018
  DOMÍNGUEZ, MoisésUn Convite con sabor a precampaña2018
  EPDVLa Generalitat protege las 70 campanas góticas valencianas más antiguas, entre ellas las de Santa María2018
  GARCÍA, HortensiaLa mejora de la accesibilidad al Micalet incluye una nueva iluminación2018
  GINER, ClaraRepicar de campanes2018
  GRAN FIRA DE VALÈNCIAConcert de campanes2018
  GRAN FIRA VALÈNCIAConcert de Campanes2018
  IES MANUEL SANCHIS GUARNER (SILLA); IES JUAN DE GARAY (VALÈNCIA)Projecte - Grup de Treball "Els Campaners"2018
  IES SANCHIS GUARNER (SILLA); IES JUAN DE GARAY (VALÈNCIA)Els campaners dels IES Juan de Garay de València i Sanchis Guarner de Silla2018
  LLOP i BAYO, FrancescLas campanas de la Catedral de València: una música envolvente2018
  LLOP i BAYO, FrancescCampana contra sismos, campanas tras los sismos2018
  LLOP i BAYO, FrancescLos toques de campanas de la Catedral de València: la más alta música comunitaria2018
  LLOP i BAYO, FrancescToques históricos de las campanas de la Catedral de Valencia: la más alta música comunitaria2018
  LLOP i BAYO, FrancescUn gremi que no és un gremi i un ofici que si que ho va ser2018
  LLOP i BAYO, Francesc; MARTÍNEZ ROIG, EliseoCampanes de Corpus: La més alta música2018
  LYSTRUP, MarianneKlokkene for deg2018
  MARRAHÍ, J. A.Cultura inicia el proceso de protección de 70 campanas valencianas por su valor histórico2018
  MARTÍNEZ PONZ, José AndrésPropuesta para la puesta en valor y difusión del toque de campanas y del oficio de campanero como patrimonio inmaterial valenciano2018
  MARTÍNEZ ROIG, Eliseo¿Por qué hablar de campaneros?2018
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoCampaners valencians i valencians campaners2018
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoBell Ringing Nowadays: New Perspectives for an Intangible Heritage2018
  MARTÍNEZ ROIG, EliseuPer què parlar de campaners?2018
  MOHORTE, áLVAROLa 'festa grossa' del Corpus deslumbra en una Valencia primaveral2018
  MORALEDA, AlbaLas campanas tocan a rebato en defensa propia2018
  MORALEDA, AlbaLos aficionados que hacen repicar las campanas manualmente2018
  MORENO, PacoEl Ayuntamiento prohibirá los toques de campanas a partir de las diez de la noche2018
  R. L. V.La ventana del Micalet vive un alineamiento solar más breve2018
  RLVTorna el 'repret' de les campanes del Micalet2018
  SERRANO, ÁlexEl TSJ investigará las restauraciones de tres campanas del Micalet2018
  SHARING HERITAGERinging bells across Europe2018
  VALENCIA PLAZALa Generalitat solicita declarar como Bien de Interés Cultural 70 campanas góticas 2018
  AVANUn centenar de campanas dedicadas a San José voltean en la diócesis de Valencia en su honor2019
  AVANLas campanas de la Catedral voltearán este domingo de forma extraordinaria en honor a San Vicente Ferrer 2019
  AVANGrabados de San Vicente Ferrer predicando aparecen ya en campanas del siglo XVI en la Catedral de Valencia 2019
  AVANLos campaneros de la Catedral de Valencia se suman con toques manuales al Día Internacional de la Paz2019
  AVANLa Catedral de Valencia instala la réplica de un telégrafo óptico para la comunicación portuaria durante el siglo XIX2019
  CAVALLÉ, Laura; GARCÍA, Laura; LLORET, Jaime; PARRA, Lorena; PASTOR GOMIS, Blanca; PÉREZ GARRIGUES, Herminio; PÉREZ GUILLÉN, VanesaValencia’s Cathedral Church Bell Acoustics Impact on the Hearing Abilities of Bell Ringers2019
  DELGADO, SergioDiez curiosidades sobre la estructura y la historia del Micalet que deberías saber2019
  DEUTSCHES NATIONAALKOMITEE FÜR DENKMALSCHUTZTommorow: #RingingTheBells all over Europe on International Day of Peace2019
  DOLZ GARCÍA, Ana; MATOGO MIKUE, Mª Dolores; VELDHOVEN, PetraAsociación Patrimonial Campaners de la Catedral de Valencia2019
  FESTES DE VALÈNCIACampanes de Corpus: La més alta música2019
  GENERALITAT VALENCIANADecreto 217/2018, de 30 de noviembre, del Consell, por el que se declaran bienes muebles de interés cultural, el conjunto de 70 campanas góticas de la Comunitat Valenciana.2019
  LEVANTE-EMVTroben en una església de Burjassot un pergamí anterior a 13352019
  LEVANTE-EMVEl puerto coloca la réplica de un telégrafo en el Micalet2019
  LITA, JaumeEl gran sueño de Valencia de acabar el Miguelete «con un remate especial»2019
  LLOP i BAYO, FrancescLos toques de campanas manuales: la más alta música comunitaria2019
  LLOP i BAYO, FrancescInforme sobre la colocación de tres bolas en la terraza de la torre del Micalet2019
  LLOP i BAYO, FrancescLes campanes, comunicació tradicional i molt més2019
  MOLINS, VicentLas 3 misiones de Eliseu Martínez para que las campanas valencianas no dejen de sonar2019
  MORENO, PacoLa obra pendiente en el Micalet, otro punto negro en el conflicto entre la catedral y la Generalitat2019
  MORENO, SergioLas campanas, testigos del tiempo2019
  PASSEJANT PER VALÈNCIAEls "Àngels de la Guarda" de la torre del Micalet2019
  R. L. V.Actes municipals per a difondre la festa del Corpus2019
  ROCH, Jaime"La alineación solar en el Micalet es un acto de caridad"2019
  SULENG, KristinTocs del passat per a la ciutat del present 2019
  ALEPUZ CHELET, JoanCampaners de la Catedral de València. Tocs, recerca i reflexió al voltant del patrimoni campaner.2020
  ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA Webinar “Campanas: la música de nuestra vida” 20 julio: 18:00 - 20:00 | Gratuito2020
  AVANLos Campaners de la Catedral acompañarán la celebración del Corpus el domingo con volteos y otros toques especiales durante la procesión claustral2020
  AVANLa Archidiócesis de Valencia se suma a la iniciativa de la Conferencia Episcopal de hacer sonar las campanas este Domingo de Resurrección2020
  AVANUn antropólogo valenciano estudia el uso histórico de las campanas en las Catedrales españolas ante epidemias2020
  AVANLas campanas de la Catedral de Valencia volverán a sonar con toques manuales este fin de semana en honor a la Patrona2020
  AVANLa Catedral reabre este lunes la subida a la torre del Miguelete, con medidas de seguridad ante la pandemia2020
  AVANLos campaneros del Miguelete realizarán este lunes el tradicional “repret de les campanes” de San Lorenzo2020
  AVANEl toque de queda suena cada día desde el campanario de la Catedral de Valencia2020
  BENLLOCH, LoliLas campanas con toque manual callan en fiestas: los campaneros están en casa2020
  BUIGUES METOLA, MarcosBatalletes de la guerra: vigilant des del Micalet2020
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIANova programació de l'Àngelus del mig dia2020
  CATEDRAL DE VALÈNCIAAgenda Julio 20202020
  CATEDRAL DE VALENCIALas campanas acompañan la celebración de las XL Horas de Adoración Eucarística en la Catedral2020
  DOMÍNGUEZ, MoisésLas campanas del Micalet resuenan tras el "repret" 2020
  DURBÀ, SergiToc Manual de campanes2020
  LEVANTE-EMVAlineamiento solar en una ventana del Micalet2020
  LLOP i BAYO, FrancescEls Campaners de la Catedral de València: la gestió voluntària del patrimoni immaterial2020
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoMúsica y silencio. Los toques de campanas en tiempos de pandemia2020
  MORENO, PacoLa catedral da el toque de queda desde la Edad Media2020
  R. V. L.València tiene "toque de queda" desde hace 32 años2020
  TEDESCHI PRADES, SantiagoEl testimonio de Pau, campanero de la Catedral de Valencia: "Hemos vuelto a ver la gente mirar hacia arriba"2020
  ALEPUZ CHELET, Joan25 anys, 18000 campanes, 11000 campanars, 2000 vídeos i molts, molts agraïments.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 años, 18000 campanas, 11000 campanarios, 2000 videos y muchos, muchos agradecimientos.2021
  AVANLos campaneros de la Catedral realizan este martes el tradicional “repret de les campanes” de San Lorenzo2021
  AVANUna ventana del Micalet registra un alineamiento de los rayos de sol que se proyectan en el suelo, como homenaje a la Asunción2021
  AVANLa campana “El Manuel” de la torre del Miguelete de la Catedral de Valencia cumple cuatrocientos años de su fundición en el siglo XVII2021
  AVANLa Catedral y la Iglesia Jesuitas Valencia repican sus campanas para reclamar la paz y la defensa del patrimonio en peligro2021
  AVANLa procesión eucarística con la Custodia de la Catedral saldrá este sábado a media noche y recorrerá el centro histórico de Valencia.2021
  BRISA, RaquelLa web de los Campaners celebra su 25 aniversario2021
  CATEDRAL DE VALÈNCIAEl Museo de la Catedral expone la campana valenciana más antigua que existe, datada en el año 12402021
  CATEDRAL DE VALENCIAInvestigadores de todo el mundo en campanas participarán en “Diálogos Campaneros” on line promovidos por los campaneros de la Catedral de Valencia2021
  EL PERIÒDICLos campaneros de la Catedral de Valencia lanzan los "Diálogos Campaneros" con investigadores de todo el mundo2021
  FERRER ORTS, AlbertQuan les campanes deixen de sonar2021
  LLOP i BAYO, FrancescDoctor Herminio PÉREZ GARRIGUES: IN MEMORIAM2021
  MORENO BERMEJO, Diego; NIETO, Silvia Campaneros del siglo XXI: los guardianes de la lengua de la Iglesia 2021
  OBRADOR, J. L.El Micalet, més que un campanar2021
  R. V.Encuentro mundial de campaneros 2021
  ROURERA, MireiaLes campanes formen part de la nostra identitat2021
  S. I. CATEDRAL DE VALENCIATorre del Micalet2021
  ARTUR MORENO, VicentQuan parla el bronze2022
  AVANEl Cardenal Cañizares preside una misa por la paz en Ucrania, este lunes, en la Catedral con la participación de ucranianos residentes en Valencia2022
  AVANLas campanas del Miguelete voltean de nuevo tras la pandemia de forma simultánea en la fiesta del Corpus 2022
  AVANLos campaneros de la Catedral realizan el “repret de les campanes” de San Lorenzo2022
  BENAVENT VIDAL, Enrique Arzobispo Metropolitano de ValenciaDecreto por el fallecimiento del Papa emérito Benedicto XVI2022
  CÁRCEL, Alfonso C.; IVORRA, Salvador; TORRES, BenjamínAnalysis of the failure and remedial measures taken after the collapse of a historical bell2022
  EUROPA PRESSUna ventana del Micalet registra el alineamiento de los rayos de sol que se proyectan en el suelo durante diez minutos2022
  LLOP i BAYO, FrancescTarimes de la sala de Campanes de la Catedral de València2022
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoDe la mar al cel. Campaners i mariners2022
  REDACCIÓNMisa y toques de campana por la paz en Ucrania en la Catedral de Valencia 2022
  AJICROra Pro Nobis. De la Catedral de Valencia a la sociedad. Tradición, legado y actualidad del patrimonio cultural.2023
  AJUNTAMENT DE VALÈNCIAOrdenança municipal de protecció contra la contaminació acústica2023
  AJUNTAMENT DE VALÈNCIACorpus Christi València2023
  AVANHomenaje a la Asunción en forma de rayos de sol a través de una ventana del Micalet 2023
  BORT IZQUIERDO, José LuisEl fenómeno solar único del 15 de agosto en el Micalet2023
  CANAL SUR MEDIAPatrimonio sonoro: el toque de campana lucha por sobrevivir en la era digital2023
  DIARI LA VEUTal dia com hui del 1418 van beneir la campana grossa de la torre del Micalet, a València2023
  DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA / LES FOLIES DE CARCAIXENTEl Retaule. La Mare de Déu i els pobles.2023
  DLVCom evacuar una persona des de dalt del Micalet2023
  J. HERNÀNDEZ, FrancescLa possible orientació del Micalet2023
  LLOP i BAYO, FrancescLos toques de campanas de un territorio, ¿imago mundi o conciertos de ciudad?2023
  LLOP i BAYO, FrancescLa formació dels nous campaners2023
  MARTÍNEZ ROIG, EliseuValència, ciutat dels 300 campanars i dels nous campaners2023
  S. I. CATEDRAL DE VALENCIATorre del Micalet (El Miguelete)2023
  SANCHIS SIVERA, JoséEl patrimonio mueble de la Catedral de Valencia en 19072023

  Enregistraments sonors (Es pot ordenar per qualsevol dels camps)

  PersonaAudioDataDuració
  AUTOMÀTICLes dotze del Micalet 01:13
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIABatallades i primera parada del vol general 08:28
  LLOP LLUCH, FRANCISCO JOSÉEntrevista a Francisco LLOP LLUCH sobre el repret de las campanas 08-08-198004:23
  APARICIO, LUISLuis APARICIO, capellà 06-02-198122:58
  AGUADO ROMAGUERA, RAFAELJosé AGUADO 06-02-19812:15:58
  ESTELLÉS, JOSÉFrancisco, sacristán 09-02-19816:17
  AGUADO ROMAGUERA, RAFAELSenyora AGUADO 09-02-198112:58
  MOSCARDÓ, FEDERICOFederico MOSCARDÓ, capellà 16-02-198110:39
  José PELEGERO 19-02-198112:25
  Luis APARICIO, capellà 20-02-198101:15:02
  PALLARDÓ, FRANCISCOFrancisco PALLARDÓ 21-02-198102:34:25
  LLOP LLUCH, FRANCISCO JOSÉEntrevista Señor Llop (campanero) 10-10-198611:41
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSVol de les tres noves 198805:55
  CARLES, JOSÉ LUISDissabte de Glòria 199216:01
  CARLES, JOSÉ LUISDia ordinari 199215:01
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSVol general 199505:12
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSVillancico de l'Andreu i els tiples 199505:59
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSDeixà caure 199506:41
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSLes batallades i el repic 200119:31
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSLes matraques 200401:04
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAToc d'aniversari (medieval) I 14-10-200704:04
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAToc d'aniversari (medieval) II 14-10-200702:51
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAToc d'aniversari (medieval) III 14-10-200704:49
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAToc d'aniversari (barroc) I 14-10-200702:45
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAToc d'aniversari (barroc) II 14-10-200702:04
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAToc d'aniversari (barroc) III 14-10-200704:58
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAToc medieval "quan torna la processó" 09-10-200812:23
  SARRIÓ ANDRÉS, PAU MARIADe La Tierra del Sol: Historia de Ruben el Campanero 17-02-201002:41
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAAvís a les parròquies 05-06-201003:01
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAAlce de les campanes majors 05-06-201000:51
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAAlce de la Maria i dels tiples 05-06-201000:45
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIABatallades i primera parada 05-06-201005:18
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAVillancico 05-06-201003:44
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIASegona parada amb passà, alternades i pianos 05-06-201009:41
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIATercera parada 05-06-201004:13
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAPrimera part cor bisbal del dia del Corpus 06-06-201003:46
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIASegona part del cor bisbal del dia del Corpus 06-06-201013:39
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAAlce general 06-06-201000:56
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAVillancico de renovació 06-06-201003:52
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIASegona parada del vol general 06-06-201005:23
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAVillancico de l'Andreu 06-06-201003:28
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIATercera parada del vol general 06-06-201008:18
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIADeixà caure del vol general 06-06-201004:20
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIARepic de l'eixida de la creu 06-06-201014:56
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAVol de les cinc grans a l'eixida de la custòdia 06-06-201006:33
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIALa Mesa de las Fiestas 08-11-201201:00:08
  LLOP I BAYO, FRANCESCPregó del Corpus 22-02-201325:01
  MARTÍNEZ ROIG, ELISEUA fons Cultural. Campanes 20-03-201428:45
  LLOP I BAYO, FRANCESCA fons Cultural. Campanes 20-03-201428:45
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIALas once campanas de la Catedral serán volteadas a mano el sábado 02-04-201400:43
  LLOP I BAYO, FRANCESCEntrevista a Francesc LLOP i BAYO, pregonero del Corpus 2014 03-06-201460:00
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEntrevista a Francesc LLOP i BAYO, president dels Campaners de la Catedral de València 10-08-201404:06
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIARepret de les campanes de la Catedral de València 10-08-201460:27
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEntrevista a Francesc LLOP i BAYO, president dels Campaners de la Catedral de València 11-08-201409:26
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEntrada i clamors per la mort del Cardenal Carles 17-12-201407:23
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACor del Manuel 22-01-201522:18
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAAlce de les campanes 22-01-201501:11
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAVol de quatre campanes 22-01-201514:15
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIADeixà caure de quatre campanes 22-01-201502:58
  MARTÍNEZ ROIG, ELISEUEntrevista a Eliseo MARTÍNEZ ROIG 20-03-201520:05
  MARTÍNEZ ROIG, ELISEUTrece Horas Comunitat Valenciana. Entrevista a Eliseo MARTÍNEZ ROIG 03-04-201505:35
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIATancament de muralles 201600:50:27
  MARTÍNEZ ROIG, ELISEULa campana es el mejor invento para expresar los sentimientos de una comunidad 13-03-201617:02
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIALa campana es el mejor invento para expresar los sentimientos de una comunidad 13-03-201617:02
  MARTÍNEZ ROIG, ELISEUEntrevista a Eliseo Martínez,"Campaner" de la Catedral de València 19-04-201609:29
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEntrevista a Eliseo Martínez,"Campaner" de la Catedral de València 19-04-201609:29
  LLOP I BAYO, FRANCESCMiénteme Cine 30-04-201624:57
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEl repic 23-07-201614:17
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEl vol 23-07-201632:48
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAConcert de la Fira de Juliol 23-07-201648:21
  LLOP I BAYO, FRANCESC"Huellas de la Ciudad: el Miguelete" 30-11-201608:07
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEntre Campanas 27-01-201718:12
  MARTÍNEZ ROIG, ELISEUEntre Campanas 27-01-201718:12
  LLOP I ÁLVARO, FRANCESCEntrevista a Francesc LLOP i ÁLVARO 14-09-201712:40
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIATocar a l'arma 21-07-20183:33
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIATocar a temporal 21-07-201806:00
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIATocar per alguna bona nova per a voler cantar Tedèum 21-07-201813:53
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACuando la SER daba la campanada 21-12-201828:32
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA30 Aniversari Campaners de la Catedral de València 22-01-201909:23
  MARTÍNEZ ROIG, ELISEU30 Aniversari Campaners de la Catedral de València 22-01-201909:23
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAVol de campanes per inici del Sínode Diocesà 15-10-20193:50
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACampanes, la banda sonora de València 09-05-202024:33
  SARRIÓ ANDRÉS, PAU MARIAEl testimonio de Pau, campanero de la Catedral de Valencia 03-09-202004:24
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEl "repret" de las campanas del Miguelete 10-08-202201:53
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIARepic del Centenari de la Coronació 06-05-202304:14
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAVol de nona 21-05-202317:04
  MARTÍNEZ ROIG, ELISEUEl estudio de una lengua viva: La evolución de los toques de campanas. 26-10-202324:23

  Vídeo (Es pot ordenar per qualsevol dels camps)

  PersonaVídeoDataDuració
  INSTALACIONES ACÚSTICAS GERVITRestauració de les campanes 199214:57
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAVox Populi, Vox Dei 1/3 200110:53
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA"Campanades de difunts" (Toc de clamoreig) 31-10-200308:58
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSClamoreig (3ª parada) 02-11-200304:47
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAValencia Church Bells 07-12-200501:20
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACor Bisbal (final) 08-12-200501:33
  "El Manuel" torna a casa 06-06-200602:50
  ELECTRO RECAMP S. L. Pujada del Manuel 14-06-200601:23
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAAlce 09-10-200605:23
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSVol de les cinc grans 09-10-200604:26
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAÀngelus i primera parada 09-10-200608:32
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIASegona parada 09-10-200607:40
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIATercera parada 09-10-200607:10
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIADeixada caure 09-10-200603:28
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAChristmas Church Bell Tolling at Tower of Miguelete in Valencia, Spain 25-12-200610:18
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEl Repic 21-01-200718:30
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACor i vol 22-01-200702:21
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAClamoreig medieval 14-10-200704:01
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAVol de campanes 11-05-200802:28
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAUna campanera 16-08-200905:53
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAConcierto de campanas en la mañana de navidad 2009 en el Miguelete de Valencia 28-12-200901:18
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEls Premis Europa Nostra 2016 reconeixen la tasca dels campaners del Micalet 29-01-201004:51
  MARTÍNEZ ROIG, ELISEUEls Premis Europa Nostra 2016 reconeixen la tasca dels campaners del Micalet 29-01-201004:51
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAToc de la matraca 03-04-201001:15
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACorpus 2010 05-06-201001:08
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIATocs de la festa de l'Assumpció 15-08-201001:32
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEl Repic 09-01-201101:25
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIATestimonio - Las campanas de Valencia 12-06-201105:16
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAVillancico de la Maria 26-06-201102:33
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEncontres - Torre del Micalet 201203:35
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACampanas de la torre del "Micalet" 21-01-201218:25
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACurso de perfeccionamiento de los Campaners de la Catedral de València 05-05-201202:09
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAAlineamiento solar Catedral Valencia-Campanas festividad Asunción 16-08-201201:34
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAComença l'any de la Fe de Benet XVI 11-10-201200:46
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAA Matines 30-11-201205:09
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAQuan torna la processó 28-02-201320:32
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIATodas las campanas de la Catedral de Valencia voltean tras la elección del nuevo Papa 13-03-201301:07
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAToque de Campanas Micalet anuncian nuevo Papa 14-03-201301:06
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACurs de perfeccionament dels Campaners de la Catedral 13-04-201301:31
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACurs de Campaners 15-04-201301:31
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAToc de matraques 30-04-201303:17
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAVolteo de Campanas del Micalet - Mayo 2013 12-05-201305:14
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEl Micalet 15-08-201304:09
  MARTÍNEZ ROIG, ELISEUEl Micalet 15-08-201304:09
  Alineamiento solar por la solemnidad de la Asunción 16-08-201301:19
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEl Micalet 17-08-201303:45
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIADel subsòl al cel, els tresors de la catedral de València 05-11-201301:40
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAExposició El nostre Patrimoni Immaterial 19-12-201312:05
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAAnem de Festa 02-01-201409:03
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAVolteo de Campanas en el Micalet 08-02-201402:40
  El Miguelete - Valencia desde el aire 23-06-201401:47
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA"Repret" de campanes al Micalet de València 11-08-201401:27
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIATVE recoge el "Repret" de las campanas de la Catedral de Valencia 11-08-201401:19
  Les 6 a la Torre del Micalet, València 13-09-201401:05
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEl Repic 19-09-201414:04
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAUna campana de 1.750 kilos se cae en pleno volteo en el Micalet... 26-12-201400:56
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAValència, Torre del Micalet, vol i repic 28-12-201443:34
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAcampaners 2015 31-12-201401:30
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIATocant les matraques 201500:29
  MARTÍNEZ ROIG, ELISEUEliseo Martínez en 'Estil Mediterràni' 07-04-201505:59
  MARTÍNEZ ROIG, ELISEUÍbor recibe al “eurobecario” de la Diputación que ha impulsado la primera plataforma de campaneros d 09-04-201502:43
  Mor un home per un infart al Micalet 20-11-201503:58
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIALos "Campaners" reciben un premio europeo 14-04-201612:10
  MARTÍNEZ ROIG, ELISEULos "Campaners" reciben un premio europeo 14-04-201612:10
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAVol de les cinc grans (Torre del Micalet) 08-05-201603:45
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIATocant la Maria 14-06-201601:16
  Conferencia de Sanchís Cambra sobre el Miquelet 21-07-201601:07:18
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAConcert de Campanes a la Gran Nit de la Fira de Juliol 22-07-201613:26
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAConcierto de Campanas Gran Feria Valencia 2016 (1ª parte) 23-07-201616:02
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAConcierto de Campanas Gran Feria Valencia 2016 (2ª parte) 23-07-201614:55
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIALos campaneros de la Catedral ofrecen después de 90 años un concierto de campanas 25-07-201601:07
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEl "repret", una tradició de segles 10-08-201601:17
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIASegon parada de les cinc grans 09-10-201604:13
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAÀngelus i tercer parada de les cinc grans 09-10-201606:26
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAQuarta de funeral 07-02-201703:11
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAQuarta de funeral i clamors 07-02-201710:43
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIATercera parà del Clamoreig 07-02-201706:35
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEntierro del obispo D. José Gea Escolano 07-02-201705:00
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAConcierto de campanas en la torre del Micalet (1/4) 03-03-201702:16
  Cómo suena una ciudad española: Valencia 28-04-201701:19
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIALas campanas cantan a la Mare de Déu - Al matí cap a Llevant 30-04-201703:03
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA30ª Vol General Manual 18-06-201701:02
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAConcierto de campanas en la torre del Micalet (2/4) 22-07-201703:49
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAConcierto de campanas en la torre del Micalet (3/4) 22-07-201703:49
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAConcierto de campanas en la torre del Micalet (4/4) 22-07-20178:073:49
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACampaners Catedral de Valencia 22-07-2017
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAValencia Bell Concert At The Micalet In Valencia For All Saints Day 31-10-201711:27
  LLOP I ÁLVARO, FRANCESCEstudio sobre el sonido de las campanas 02-11-201700:50
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACampanas de València 15-12-201711:14
  MARTÍNEZ ROIG, ELISEUCampanas de València 15-12-201711:14
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAMicalet Nadal 2017 25-12-201718:30
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACampaners del Micalet 201803:12
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIATocant el Jaume 201801:54
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIATocant el Vicent 201800:30
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAClamoreig 201803:00
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAClamoreig 201803:00
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACampaners de la Catedral de València 25-01-201801:47
  MARTÍNEZ ROIG, ELISEUCampaners de la Catedral de València 25-01-201801:47
  Menció Especial Europa Nostra 2016 - Lliurament del diploma als Campaners de la Catedral de València 25-01-201800:21
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACampaners Valencians: musics i transmissors. 27-03-201811:47
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIATocar Bisbal a Vespres 21-04-201821:03
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEn directe 10-05-201801:26
  La mejora de la accesibilidad al Micalet incluye una nueva iluminación 17-05-201801:35
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACampaners de la Catedral de València. Corpus 2018 01-06-201801:46
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA18 campaners se sincronitzen en un concert extraordinari de campanes de fins a 2.000 quilos 03-06-201801:06
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAToc de campanes al Micalet 03-06-201801:30
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA18 06 03 Campaneros en Micalet, Corpus Christi 03-06-201804:04
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAConcert de campanes des de la Torre del Micalet (vídeo 360) 21-07-201820:11
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAConcert de campanes des de la Torre del Micalet 21-07-201825:25
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEls campaners del Micalet recuperen la tradició medieval del repret de les campanes el dia de sant Llorenç 10-08-201800:44
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAToques manuales de campanas. Entrada de la Asunción de María en la Catedral de Valencia. 15-08-201804:52
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACampanes i campaners 22-10-201801:15
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACampanas en la Catedral de Valencia 07-12-201811:51
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAMiguelete 21-12-201804:21
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAVol extraordinari de campanes pel 600 aniversari de la mort de Sant Vicent Ferrer 20-04-201904:33
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEnguany les campanes no tocaran a Glòria 10-05-201901:08
  El Micalet de la Seu 11-06-201903:43
  MARTÍNEZ ROIG, ELISEUAquí hay trabajo - Campaneros 28-06-201906:55
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA2019/08/10 València Campaners del Micalet 10-08-201920:41
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACampaners i campaneres 15-09-201902:45
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEl Repic 21-09-201913:46
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAToc de morlanes 26-09-201907:49
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIADefunctos ploro. Les últimes campanades 26-09-201913:41
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIADefunctos Ploro 26-09-201902:45
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA.Docs "El país de les 8.000 campanes" 04-10-201901:27
  Instalan la réplica de un telégrafo del siglo XIX en lo alto del Miguelete 11-10-201903:55
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAVol de campanes per inici del Sínode Diocesà 15-10-201902:25
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAOde to Joy 24-10-201901:15
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAClamors (medieval) (1ª parada) 02-11-201904:30
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAClamors (medieval) (2ª parada) 02-11-201904:30
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACampanas Catedral de Valencia Torre del Miguelete // Coro de la Maria 202012:52
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEn directo 19h conoceremos "quién toca las campanas del Micalet" 15-04-202001:00:18
  CAMPANERS DE SANT JOAN DE BOATELLAToque de campanas en el centro de Valencia el Domingo de Pascua de 2020 24-04-202002:30
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAL'informatiu de migdia de diumenge 14 de juny de 2020 14-06-202001:46
  MARTÍNEZ ROIG, ELISEUMúsica y silencio. Los toques de campanas en tiempos de pandemia 29-06-202008:07
  LLOP I BAYO, FRANCESCLas campanas: El sonido de nuestras vidas 20-07-202054:07
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEl repret de les campanes 10-08-202001:10
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEl repret de les campanes 10-08-202004:55
  Toc automàtic de la Bàrbera 14-08-202005:43
  Alineament solar 15-08-202000:50
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIATercera parada clamoreig 01-11-202006:33
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACampaners de la Catedral de Valencia 01-11-202001:04
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIALa hora de Julio Tormo: Campanas. Encuentros Internacionales 18-04-202108:45
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEl repic 30-05-202115:00
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACorpus 2021 01-06-202114:07
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIALes Campanes 01-06-202103-01
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEl "Repret" 10-08-202101:57
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEnrotllà i desfetes del Vicent 15-08-202103:45
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIARinging the Bells for Peace & Cultural Heritage 21-09-202101:15
  ALEPUZ CHELET, JOANEncontro Ibero-americano de Sineiros 01-10-202101:04:03
  ALEPUZ CHELET, JOANHUI TOCA...amb Associació de Campaners de la Catedral de València 21-01-202200:27:32
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAPresa de Possessió del nou Arquebisbe de València - Monsenyor Enrique BENAVENT 21-01-202200:27:32
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAMissa per la Pau d'Ucraïna 28-02-202220:05
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIADominica Morada de Quaresma (segon part) 03-04-202201:29
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAProcessó de Sant Vicent Ferrer 25-04-202205:38
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIARepret de campanes. Un ritual que es repetix cada 10 d'agost. 11-08-202201:25
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACampanas en alto. Fiesta en Valencia. 09-10-202200:44
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAL'Entrada i primera parada del Clamoreig 31-12-202205:21
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAPatrimonio sonoro: el toque de campana lucha por sobrevivir en la era digital 19-02-202315:44
  LLOP I BAYO, FRANCESCPodríem fer-ho millor - Segona hora - Ep. 458 18-03-202319:34
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAÀngelus de cap de setmana 27-08-202304:40
  LLOP I ÁLVARO, FRANCESCEl análisis acústico y musical de las campanas aplicado a los procesos de conservación y restauración 07-10-202301:01:32
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAVoces de bronce 16-12-202301:30
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAVoces de bronce 18-12-202301:30
  2503 Fotos
  Calendari de tocs manuals de campanes

  Fitxes de les campanes

  Editor de la fitxa LLOP i BAYO, Francesc
  Actualització 16-08-2023

  Campanes desaparegudes

  LocalitzacióCampanaFonedorAny fosaDiàmetre (en cm)Pes
  Micalet1417
  La vedadaFONT, MIQUEL1468
  BàrberaCALCENA, JOAN1306
  Campana del rellotge (A)CARTELL, BERENGUER1378
  Simbalet, Anna Maria de la CrusDE VIELSA, MIQUEL16313023,7
  Lo ManuelTORRE, FELIP DE LA15801401911

  Campanes actuals

  LocalitzacióCampanaFonedorAny fosaDiàmetre (en cm)Pes
  cimboriEl CimborietGARCÍA, CRISTOBAL18053016
  espadanyaDe quarts (A)CASTAÑER, LLUÍS1736109750
  espadanyaEl Micalet (B)TRILLES, LLUÍS15392357514
  GirolaCampaneta dels Morts1250ca205
  GirolaCampaneta de senyals1600ca215
  MuseuCampana gòtica1250ca215
  sala de campanesL'Úrsula (1)MARTÍ, ANTONI143865209
  sala de campanesLa Violant (2)DE LA VIÑA, JUAN ANTONIO173579317
  sala de campanesLa Bàrbera (4)CASTAÑER, LLUÍS168184526
  sala de campanesLa Caterina (3)130584554
  sala de campanesEl Pau (5)148990422
  sala de campanesL'Arcís (6)TRILLES, LLUÍS152994481
  sala de campanesEl Vicent (7)BALLE, JOAQUIM1569113835
  sala de campanesL'Andreu (8)MARTÍNEZ, VICENT16051291243
  sala de campanesEl Jaume (9)MOREL, TOMÁS14291341750
  sala de campanesEl Manuel (10)DE VIELSA, MIQUEL16211391980
  sala de campanesLa Maria (11)CLERGET, JOAN15441451765

  Rellotges

  Rellotge mecànic (1)


  Desaparegut Parat

  Empresa de mantenimentCARBONELL, JUAN BAUTISTA (VALÈNCIA)
  Data de construcció 1650ca
  Descripció L'antic rellotge mecànic va desaparéixer en els anys 60, probablement desmuntat i venut com a ferralla, per part de l'Ajuntament, titular de la maquinària.
  El rellotger Juan Bautista CARBONELL n'era l'encarregat del seu manteniment als primers anys del segle XX.
  Editor de la fitxa LLOP i BAYO, Francesc
  Actualització 23-10-2015
  12 Fotos
  Inventari general de rellotges

  Ordinadors

  Ordinador (1)


  Desaparegut Parat

  AutorFRANCE CARILLONS S. A. R. L. (BONREPOS-RIQUET)
  Empresa de mantenimentFRANCE CARILLONS S. A. R. L. (BONREPOS-RIQUET)
  Data de construcció 1989
  Descripció Fins a 1989 les campanes del rellotge (dels Quarts i Micalet) van romandre en silenci, fins que Clementina RÓDENAS, Alcaldessa de València, va subvencionar un ordinador "France Carillons" per controlar tant el toc del rellotge com el dels tocs automàtics regulars.
  Editor de la fitxa LLOP i BAYO, Francesc
  Actualització 08-10-2023
  0 Fotos
  Ordinador (2)


  Existent En marxa

  AutorCLOCK-O-MATIC
  Data de construcció 2000
  Descripció En l'actualitat (2011) hi ha un segon ordinador, "Apollo" de Clock-O-Matic, ja que el primer es va fer malbé per unes tronades. L´Apollo fou subvencionat per la Generalitat Valenciana, amb motiu de l´exposició "La Llum de les Imatges".
  Editor de la fitxa ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
  Actualització 17-08-2011
  4 Fotos
  Inventari general d'ordinadors
 • Fitxa reduïda (PDF)
 • VALÈNCIA: Campanes, campaners i tocs
 • Francesc LLOP i BAYO; Francesc Xavier MARTÍN NOGUERA Metodologia dels inventaris de campanes (1998)
 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © Campaners de la Catedral de València (2024)
  campaners@hotmail.com
  Actualització: 22-05-2024
  Convertir a PDF

  Connectats: 16 Visitants: 16 Usuaris: 0