Parròquia de El Salvador i Santa Mònica - VALÈNCIA (VALÈNCIA) (COMUNITAT VALENCIANA)

Campanes desaparegudes

La Tercera, la Mònica (refosa)

(Referència 1369)

Localització sala de campanes
Diàmetre 78
Altura del bronze 70
Vora 9,5
Pes aproximat 275
FonedorROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
Any fosa 1941
Terç (T) (06) "SANTA MONICA" /
(garlanda florida)
Mig (M) (00) (creu)
(03) (marca del fonedor de Roses)
(06) "1941"
(09) (monograma de Maria)
Mig peu (MP) (06) "PARROQUIA DEL SALVADOR Y SANTA MONICA DE VALENCIA"
Truja braç de ferro, truja de fusta original
Estat original Fins a la mecanització la campana tenia la truja de fusta i es tocava manualment.
Estat anterior En el moment de la mecanització es va substituir el braç original de fusta per una biga de ferro dotada amb politja i motor continu de volteig. Es tracta d'una de les poques, si més no l'única instal·lació que preservava gran part de la truja original.
Estat actual La campana estava molt bruta d'excrements de colom. El batall no pegava en el punt - La campana estava torta (ferratges afluixats)
Totes aquestes causes poden haver contribuït al seu trencament.
La campana ha sigut refosa i subsistida per una nova, que manté la inscripció original. No obstant la truja, la part més important de la campana trencada des d'un punt de vista patrimonial, no ha sigut conservada i ha sigut substituïda per una nova, sense relació en la volumetria.
Mecanismes de toc (09) motor vol continu
Intervencions REFOSA en 2011 per MANCLÚS, per estar badada.
Valoració Campana interessant. Pot refondre's en cas de trencament després de documentar-la.

Autors

 • GONZALO ÁLVARO, Juan Ignacio; PÉREZ MORÓN, Santiago (01-12-1989)
 • BUIGUES METOLA, Marcos (11-06-2007)
Editor LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 29-10-2011
3 Fotos

Campanes actuals

Senyalera (0)

(Referència 1365)

Localització llanterna del campanar
Diàmetre 37
Altura del bronze 32
Vora 4
Pes aproximat 29
Any fosa 1907
Terç (T) (4 cordons)
Mig (M) (00) (estrela gran entre dos menudes) "MONICA / AÑO * 1907"; (06) (creu)
Truja fusta, mal conservada
Estat actual bruta i molt malmesa
Mecanismes de toc (03) cigonyal amb corda fins a la sala de campanes
Valoració Campana interessant. Pot refondre´s en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permet
Notes Treball de documentació encarregat per la DGPA - data aproximada primavera 1992

Autors

 • GONZALO ÁLVARO, Juan Ignacio; PÉREZ MORÓN, Santiago (01-12-1989)
 • BUIGUES METOLA, Marcos (11-06-2007)
Editor BUIGUES METOLA, Marcos
Actualització 11-06-2007
6 Fotos

Tiple menut (1)

(Referència 1366)

Localització sala de campanes
Diàmetre 38
Altura del bronze 40
Pes aproximat 32
FonedorROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
Any fosa 1941
Mig (M) (03) (marca del fonedor de Roses d´Atzeneta) (06) (creu) (09) (querubí)
Truja braç de ferro, truja de fusta
Estat actual molt bruta d´excrements de colom - batall ben lligat, pega en el punt
Mecanismes de toc (09) motor vol continu, (03) electromall
Valoració Campana interessant. Pot refondre´s en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals
Notes Treball de documentació encarregat per la DGPA - data aproximada primavera 1992

Autors

 • GONZALO ÁLVARO, Juan Ignacio; PÉREZ MORÓN, Santiago (01-12-1989)
 • BUIGUES METOLA, Marcos (11-06-2007)
Editor BUIGUES METOLA, Marcos
Actualització 11-06-2007
3 Fotos

Agustín Mauricio, tiple gran (2)

(Referència 1367)

Localització sala de campanes
Diàmetre 42
Altura del bronze 42
Pes aproximat 43
FonedorROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
Any fosa 1941
Terç (T) (06) "AGUSTIN MAURICIO"
Mig (M) (06) "PARROQUIA DE SALVADOR / Y SANTA - MONICA / DE / VALENCIA / 1941"
Mig peu (MP) (marca del fonedor de Roses d´Atzeneta)
Truja braç de ferro, truja de fusta
Estat actual molt bruta d´excrements de colom - batall mal lligat, pega en el punt
Mecanismes de toc (09) motor vol continu, (03) electromall
Valoració Campana interessant. Pot refondre´s en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals
Notes Treball de documentació encarregat per la DGPA - data aproximada primavera 1992

Autors

 • GONZALO ÁLVARO, Juan Ignacio; PÉREZ MORÓN, Santiago (01-12-1989)
 • BUIGUES METOLA, Marcos (11-06-2007)
Editor BUIGUES METOLA, Marcos
Actualització 11-06-2007
2 Fotos

Tiple de portal, la Maria (3)

(Referència 1368)

Localització sala de campanes
Diàmetre 64
Altura del bronze 55
Vora 7,5
Pes aproximat 152
FonedorROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
Any fosa 1941
Terç (T) (06) "MARIA" / (garlanda)
Mig (M) (00) (creu); (03) (anagrama de Maria); (06) "PARROQUIA DEL SALVADOR / Y / SANTA MONICA / DE / (cordons) / VALENCIA / 1941"; (09) (marca del fonedor de Roses d´Atzeneta)
Truja braç de ferro, truja de fusta
Estat actual bruta d´excrements de colom - batall lligat amb soquet , no pega en el punt
Mecanismes de toc (09) motor vol continu
Valoració Campana interessant. Pot refondre´s en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals
Notes Treball de documentació encarregat per la DGPA - data aproximada primavera 1992

Autors

 • GONZALO ÁLVARO, Juan Ignacio; PÉREZ MORÓN, Santiago (01-12-1989)
 • BUIGUES METOLA, Marcos (11-06-2007)
Editor BUIGUES METOLA, Marcos
Actualització 11-06-2007
11 Fotos

La Tercera, La Mònica nova (4)

(Referència 10686)

Localització sala de campanes
Diàmetre 80
Altura del bronze 66
Vora 8
Pes aproximat 296
FonedorPORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Any fosa 2011
Descripció La campana duu una simple inscripció "SANTA MONICA / PARROQUIA DE EL SALVADOR Y SANTA MONICA 2011 *** REEMPLAZA A LA ANTERIOR DE 1941". A la part exterior té una creu amb pedestal i a la dreta la marca dels instal·ladors INDUSTRIAS MANCLÚS.
Terç (T) (2 cordons) /
(06) " ✱ SANTA MONICA ✱ " /
(2 cordons) /
(garlanda de triangles)
Mig (M) (00) (creu amb pedestal)
(03) (marca de l'empresa instal·ladora) "MANCLUS"
(06) "PARROQUIA DE EL SALVADOR Y SANTA MONICA 2011 / ✱ ✱ ✱ / REEMPLAZA A LA ANTERIOR DE 1941"
Mig peu (MP) (2 cordons) /
(2 cordons)
Truja Fusta MANCLÚS
Estat anterior La campana anterior tenia la truja original, encara que el braç era metàl·lica, amb una politja i motor continu.
Estat actual Truja actual nova, no reprodueix la volumetria de la truja anterior.
La campana ha sigut dotada de motor d'impulsos i electromall. No obstant estan disposat un a cada costat, en contra de la ràctica habitual de les empreses instal·ladores. Tampoc ha sigut dotada de ballesta, tot i que es conserva en la sala de campanes. Tot això dificulta un possible toc manual de la campana.
Mecanismes de toc (03) Motor d'impulsos ECAT, (09) electromall ECAT
Intervencions Nova campana que substitueix a la antiga Mònica, badada, i que ha estat refosa pels Portilla, indicant exclusivament la marca de l'empresa instal·ladora.
Protecció Protecció genèrica per trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local)
Valoració Campana interessant. Pot refondre's en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal·lació és tradicional i cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.

Autors

 • BUIGUES METOLA, Marcos; ALEPUZ CHELET, Joan [Documentació de la campana] (27-10-2011)
Editor BUIGUES METOLA, Marcos
Actualització 03-11-2011
17 Fotos

La mitjana, el Crist de la Fe (5)

(Referència 1370)

Localització sala de campanes
Diàmetre 98
Altura del bronze 95
Vora 9
Pes aproximat 545
Any fosa 1888
Terç (T) (06) "AÑO 1888"
Mig (M) (00) (creu); (06) (incís) "SANTISIMO CRISTO DE LA FE / REAL PARROQUIA DEL SALVADOR Y / SANTA MONICA DE VALENCIA / MAYO 1940"
Mig peu (MP) (4 cordons)
Truja braç de ferro, truja de fusta
Estat actual bruta d´excrements de colom - batall no pega en el punt
Mecanismes de toc (09) motor continu
Valoració Campana interessant. Pot refondre´s en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals
Notes Treball de documentació encarregat per la DGPA - data aproximada primavera 1992 - possible campana de recuperació - inscripció incisa?

Autors

 • GONZALO ÁLVARO, Juan Ignacio; PÉREZ MORÓN, Santiago (01-12-1989)
 • BUIGUES METOLA, Marcos (11-06-2007)
Editor BUIGUES METOLA, Marcos
Actualització 11-06-2007
2 Fotos

La gran, el Salvador (6)

(Referència 1371)

Localització sala de campanes
Diàmetre 112
Altura del bronze 101
Vora 12,5
Pes aproximat 813
FonedorROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
Any fosa 1940
Terç (T) (garlanda florida) / (garlanda florida)
Mig (M) (00) (creu); (03) (custòdia); (06) "SALVADOR"; (09) (marca del fonedor Roses d´Atzeneta)
Mig peu (MP) (06) "PARROQUIA DEL SALVADOR Y SANTA MONICA DE VALENCIA 1941"
Truja braç de ferro, truja de fusta
Estat actual bruta d´excrements de colom - batall no pega en el punt
Mecanismes de toc (09) motor continu i electromall
Valoració Campana interessant. Pot refondre´s en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals
Notes Treball de documentació encarregat per la DGPA - data aproximada primavera 1992

Autors

 • GONZALO ÁLVARO, Juan Ignacio; PÉREZ MORÓN, Santiago (01-12-1989)
 • BUIGUES METOLA, Marcos (11-06-2007)
Editor BUIGUES METOLA, Marcos
Actualització 11-06-2007
9 Fotos
 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © Campaners de la Catedral de València (2020)
  campaners@hotmail.com
  : 20-09-2020
  Convertir a PDF