Confraria de Santa Llúcia de València
BUSCAR Activitats diverses
Actividades diversas
Arxiu històric
Archivo histórico
Bibliografia i premsa
Bibliografía y prensa
Cronologia
Cronología
Concerts
Conciertos
Gravacions
Grabaciones
Vídeos
Vídeos
INICIAL

Carrer de l'Hospital, 15 - VALÈNCIA
Telèfon 627 651 721

Enguany, degut a les indicacions de les autoritats religioses i sanitàries, no hi ha tabalà, ni es vendran panets beneits. Només podràn estar 40 persones dins de l'ermita durant els actes litúrgics

Este año, debido a las indicaciones de las autoridades religiosas y sanitarias, no hay tabalà ni se venderá pan bendecido. Solamente podran estar 40 personas dentro de la ermita durante los actos litúrgicos

 • obert de dimarts a dissabte: de 09:00 a 13:00 hores - Missa a les 10:00 hores
 • obert diumenge i festius: de 09:00 a 13:00 hores - Missa a les 10:00 hores - Missa romana tradicional a les 11:00 hores
 • pagament de quotes, estampes i encàrrec de misses - en la sagristia
 • la missa diària es també a intenció dels confrares vius i difunts

 • abierto martes a sábados: de 09:00 a 13:00 horas - Misa a las 10:00 horas
 • abierto domingos y festivos: de 09:00 a 13:00 horas - Misa a las 10:00 horas - Misa romana tradicional a las 11:00 horas
 • pago de cuotas, estampas y encargo de misas - en la sacristía
 • la misa diaria es además a intención de los cofrades vivos y difuntos

  Foto Pedro MOLERO
  DiaHorari AperturaActivitat
  Diumenge 11 de Abril de 2021
  Domingo 11 de Abril de 2021
  09:00 a 13:00 hores 10:00 Missa
  11:00 Missa Romana Tradicional
  Dilluns 12 de Abril de 2021
  Lunes 12 de Abril de 2021
  TANCAT PER DESCANS
  CERRADO POR DESCANSO
  Dimarts 13 de Abril de 2021
  Martes 13 de Abril de 2021
  09:00 a 13:00 hores 10:00 Missa
  Dimecres 14 de Abril de 2021
  Miércoles 14 de Abril de 2021
  09:00 a 13:00 hores 10:00 Missa
  Dijous 15 de Abril de 2021
  Jueves 15 de Abril de 2021
  09:00 a 13:00 hores 10:00 Missa
  Divendres 16 de Abril de 2021
  Viernes 16 de Abril de 2021
  09:00 a 13:00 hores 10:00 Missa
  Dissabte 17 de Abril de 2021
  Sábado 17 de Abril de 2021
  09:00 a 13:00 hores 10:00 Missa
  Diumenge 18 de Abril de 2021
  Domingo 18 de Abril de 2021
  09:00 a 13:00 hores 10:00 Missa
  11:00 Missa Romana Tradicional
  Dilluns 19 de Abril de 2021
  Lunes 19 de Abril de 2021
  TANCAT PER DESCANS
  CERRADO POR DESCANSO
  Dimarts 20 de Abril de 2021
  Martes 20 de Abril de 2021
  09:00 a 13:00 hores
  El Rei Martí l'Humà va concedir permís en 1399 a la Confraria de Santa Llúcia per construir l'edifici de l'ermita i de la casa de la confraria. La Pontifícia, Real i Primitiva Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València gestiona des d'aquell moment i fins als nostres dies, en plena autonomia, l'ermita i la casa. La Confraria va cedir, en 1410, part del seu hort, per construir el dormidor de locos de l'Hospital General.
  El temple presenta actualment un aspecte barroc, amb obres dels segles XVII, XVIII i XIX, especialment el retaule major amb la imatge de Santa Llúcia; el llenç de la Mare de Déu dels Desemparats, de Gaspar de la Huerta, o el bocaport d'Evaristo Muñoz.
  La Confraria conserva la documentació original dels més de sis segles d'existència, així com nombroses obres d'art, exposades i al culte, en l'ermita. El temple té dos dates d'especial i pública concurrència: el dia de Santa Llúcia, la protectora de la vista, 13 de desembre, i el dia de Santa Àgata, protectora dels pits femenins, 5 de febrer. Especialment popular és la tabalà del 12 de desembre a les set i mitja de la vesprada, que rodeja el barri amb el soroll d'una centena de dolçaines i tabals, per anunciar la festa, a la qual s'afegeixen les torres humanes de la Muixeranga de València.
  La Confraria està fent un important esforç per compartir el patrimoni religiós i cultural, tant a través de la pàgina Web com de l'obertura del temple, sis dies a la setmana.
  El Rey Martín el Humano concedió permiso en 1399 a la Cofradía de Santa Lucía para construir el edificio de la ermita y de la casa de la cofradía. La Pontificia, Real y Primitiva Cofradía de Santa Lucía Virgen y Mártir de Valencia gestiona desde aquel momento y hasta nuestros días, en plena autonomía, la ermita y la casa. La Cofradía cedió, en 1410, parte de su huerto, para construir el dormidor de locos del Hospital General.
  El templo presenta actualmente un aspecto barroco, con obras de los siglos XVII, XVIII y XIX, especialmente el retablo mayor con la imagen de Santa Lucía; el lienzo de Nuestra Señora de los Desamparados, de Gaspar de la Huerta, o el bocaporte de Evaristo Muñoz.
  La Cofradía conserva en sus archivos la documentación original de los más de seis siglos de existencia, así como numerosas obras de arte, expuestas y al culto, en la ermita. El templo tiene dos fechas de especial y pública concurrencia: el día de Santa Lucía, la protectora de la vista, 13 de diciembre, y el día de Santa Águeda, protectora de los pechos femeninos, 5 de febrero. Especialmente popular es la tabalà del 12 de diciembre a las siete y media de la tarde, que rodea el barrio con el estruendo de un centenar de dulzainas y tambores, para anunciar la fiesta, a la que se unen las torres humanas de la Muixeranga de València.
  La Cofradía está haciendo un importante esfuerzo para compartir el patrimonio religioso y cultural, tanto a través de la página Web como de la apertura del templo, seis días a la semana.

  Últim enregistrament sonor / Última grabación sonora

  ENSEMBLE CLARINETS UNIO MUSICAL CENTRE HISTORIC DE VALENCIA Concert Música de Cambra (02-02-2020)

  Últim vídeo introduït / Último vídeo introducido


  Somos el MuVIM. ¿Dónde estamos? Historia del Hospital (06-09-2020)

  Últims concerts en l'Ermita / Últimos conciertos en la Ermita

  Últimes activitats de la Confraria / Últimas actividades de la Confraria

  Últimes noticies de la Confraria Últimas noticias de la Confraria

  Últims documents de la Confraria / Últimos documentos de la Confraria

  Últimes obres de la Confraria / Últimas obras de la Confraria

  Visites (des del 2 de febrer del 2008): 434.683 Visites dia actual 105 Estadístiques

  D'acord amb l'antiga tradició de fer actes de concrets de caritat, la Confraria subvenciona tots els menjars de la Casa de Caritat de València els dies 13 de desembre i 5 de febrer, respectivament festes de Santa Llúcia i Santa Àgata.
  De acuerdo con la antigua tradición de hacer actos concretos de beneficencia, la Cofradía subvenciona todas las comidas de la Casa de la Caridad de València de los días 13 de diciembre y 5 de febrero, festividad respectivamente de Santa Lucía y de Santa Águeda

 • Premio Archival Comunitat Valenciana 2013
 • © Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València (2021)
  confrariasantallucia@gmail.com
  NIF R4601355C
  Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 021836 (antiguo 8647-SE/C)
  Cuenta Corriente SABADELL IBAN ES23 0081 0297 1300 0188 0298
  Hospital, 15 - 46001 VALÈNCIA
  Telèfon 627 651 721

  Última modificació: 11-04-20210