Confraria de Santa Llúcia de València
BUSCAR Activitats diverses
Actividades diversas
Arxiu històric
Archivo histórico
Bibliografia i premsa
Bibliografía y prensa
Cronologia
Cronología
Concerts
Conciertos
Gravacions
Grabaciones
Obres d'art
Obras de arte
Obres
Obras
Ornaments
Ornamentos
Vídeos
Vídeos
INICIAL

Carrer de l'Hospital, 15 - VALÈNCIA
Telèfon 627 651 721

 • obert de dimarts a dissabte: de 09:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 19:00 hores - Missa a les 10:00 hores
 • obert diumenge i festius: de 09:00 a 12:00 hores - Missa a les 10:00 hores - Missa romana tradicional a les 11:00 hores
 • pagament de quotes, estampes i encàrrec de misses - en la sagristia
 • la missa diària es també a intenció dels confrares vius i difunts

 • abierto martes a sábados: de 09:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas - Misa a las 10:00 horas
 • abierto domingos y festivos: de 09:00 a 12:00 horas - Misa a las 10:00 horas - Misa romana tradicional a las 11:00 horas
 • pago de cuotas, estampas y encargo de misas - en la sacristía
 • la misa diaria es además a intención de los cofrades vivos y difuntos

 • Foto Pedro MOLERO
  DiaHorari AperturaActivitat
  Dimecres 19 de Desembre de 2018
  Miércoles 19 de Diciembre de 2018
  09:00 a 13:00 hores
  16:00 a 19:00 hores
  10:00 Missa de Novenari
  Dijous 20 de Desembre de 2018
  Jueves 20 de Diciembre de 2018
  09:00 a 13:00 hores
  16:00 a 19:00 hores
  10:00 Missa de Novenari
  Divendres 21 de Desembre de 2018
  Viernes 21 de Diciembre de 2018
  09:00 a 13:00 hores
  16:00 a 19:00 hores
  10:00 Missa de Novenari a intencio dels difunts de la Confraria
  Dissabte 22 de Desembre de 2018
  Sábado 22 de Diciembre de 2018
  10:00 Missa
  Diumenge 23 de Desembre de 2018
  Domingo 23 de Diciembre de 2018
  09:00 a 12:00 hores 10:00 Missa
  11:00 Missa Romana Tradicional
  Dilluns 24 de Desembre de 2018
  Lunes 24 de Diciembre de 2018
  09:00 a 12:00 hores
  18:00 a 20:00 hores
  00:00 a 01:00 hores
  10:00 Missa
  18:30 Ofici de Matines amb el cant de la Sibil·la
  00:00 Missa del Gall
  Dimarts 25 de Desembre de 2018
  Martes 25 de Diciembre de 2018
  09:00 a 12:00 hores10:00 Missa
  11:00 Missa Romana Tradicional
  Dimecres 26 de Desembre de 2018
  Miércoles 26 de Diciembre de 2018
  09:00 a 13:00 hores
  16:00 a 19:00 hores
  10:00 Missa
  20:30 HAKUNA: Charla y Hora Santa
  Dijous 27 de Desembre de 2018
  Jueves 27 de Diciembre de 2018
  09:00 a 13:00 hores
  16:00 a 19:00 hores
  10:00 Missa
  Divendres 28 de Desembre de 2018
  Viernes 28 de Diciembre de 2018
  09:00 a 13:00 hores
  16:00 a 19:00 hores
  10:00 Missa
  El Rei Martí l'Humà va concedir permís en 1399 a la Confraria de Santa Llúcia per construir l'edifici de l'ermita i de la casa de la confraria. La Pontifícia, Real i Primitiva Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València gestiona des d'aquell moment i fins als nostres dies, en plena autonomia, l'ermita i la casa. La Confraria va cedir, en 1410, part del seu hort, per construir el dormidor de locos de l'Hospital General.
  El temple presenta actualment un aspecte barroc, amb obres dels segles XVII, XVIII i XIX, especialment el retaule major amb la imatge de Santa Llúcia; el llenç de la Mare de Déu dels Desemparats, de Gaspar de la Huerta, o el bocaport d'Evaristo Muñoz.
  La Confraria conserva la documentació original dels més de sis segles d'existència, així com nombroses obres d'art, exposades i al culte, en l'ermita. El temple té dos dates d'especial i pública concurrència: el dia de Santa Llúcia, la protectora de la vista, 13 de desembre, i el dia de Santa Àgata, protectora dels pits femenins, 5 de febrer. Especialment popular és la tabalà del 12 de desembre a les set i mitja de la vesprada, que rodeja el barri amb el soroll d'una centena de dolçaines i tabals, per anunciar la festa, a la qual s'afegeixen les torres humanes de la Muixeranga de València.
  La Confraria està fent un important esforç per compartir el patrimoni religiós i cultural, tant a través de la pàgina Web com de l'obertura del temple, sis dies a la setmana.
  El Rey Martín el Humano concedió permiso en 1399 a la Cofradía de Santa Lucía para construir el edificio de la ermita y de la casa de la cofradía. La Pontificia, Real y Primitiva Cofradía de Santa Lucía Virgen y Mártir de Valencia gestiona desde aquel momento y hasta nuestros días, en plena autonomía, la ermita y la casa. La Cofradía cedió, en 1410, parte de su huerto, para construir el dormidor de locos del Hospital General.
  El templo presenta actualmente un aspecto barroco, con obras de los siglos XVII, XVIII y XIX, especialmente el retablo mayor con la imagen de Santa Lucía; el lienzo de Nuestra Señora de los Desamparados, de Gaspar de la Huerta, o el bocaporte de Evaristo Muñoz.
  La Cofradía conserva en sus archivos la documentación original de los más de seis siglos de existencia, así como numerosas obras de arte, expuestas y al culto, en la ermita. El templo tiene dos fechas de especial y pública concurrencia: el día de Santa Lucía, la protectora de la vista, 13 de diciembre, y el día de Santa Águeda, protectora de los pechos femeninos, 5 de febrero. Especialmente popular es la tabalà del 12 de diciembre a las siete y media de la tarde, que rodea el barrio con el estruendo de un centenar de dulzainas y tambores, para anunciar la fiesta, a la que se unen las torres humanas de la Muixeranga de València.
  La Cofradía está haciendo un importante esfuerzo para compartir el patrimonio religioso y cultural, tanto a través de la página Web como de la apertura del templo, seis días a la semana.

  Últim enregistrament sonor / Última grabación sonora

  UNIÓ MUSICAL CENTRE HISTÒRIC DE VALÈNCIA Concert Marxes de Processó (03-02-2018)

  Últim vídeo introduït / Último vídeo introducido


  Recital de música católica contemporánea (14-07-2018)

  Últims concerts en l'Ermita / Últimos conciertos en la Ermita

  Últimes activitats de la Confraria / Últimas actividades de la Confraria

  Últimes noticies de la Confraria Últimas noticias de la Confraria

  Últims documents de la Confraria / Últimos documentos de la Confraria

  Últimes obres de la Confraria / Últimas obras de la Confraria

  Visites (des del 2 de febrer del 2008): 261.349 Visites dia actual 8 Estadístiques

  D'acord amb l'antiga tradició de fer actes de concrets de caritat, la Confraria subvenciona tots els menjars de la Casa de Caritat de València els dies 13 de desembre i 5 de febrer, respectivament festes de Santa Llúcia i Santa Àgata.
  De acuerdo con la antigua tradición de hacer actos concretos de beneficencia, la Cofradía subvenciona todas las comidas de la Casa de la Caridad de València de los días 13 de diciembre y 5 de febrero, festividad respectivamente de Santa Lucía y de Santa Águeda

 • Premio Archival Comunitat Valenciana 2013
 • © Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València (2018)
  confrariasantallucia@gmail.com
  NIF R4601355C
  Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 021836 (antiguo 8647-SE/C)
  Cuenta Corriente SANTANDER IBAN ES66 0049 5237 0526 1648 5240
  Hospital, 15 - 46001 VALÈNCIA
  Telèfon 627 651 721

  Última modificació: 19-12-2018