Confraria de Santa Llúcia de València
BUSCAR Activitats diverses
Actividades diversas
Arxiu històric
Archivo histórico
Bibliografia i premsa
Bibliografía y prensa
Cronologia
Cronología
Concerts
Conciertos
Obres d'art
Obras de arte
Obres
Obras
Ornaments
Ornamentos
Vídeos
Vídeos
INICIAL

Des del 2 de setembre hi ha LOTERIA DE NADAL en la sagristia
Desde el 2 de septiembre ya hay LOTERÍA DE NAVIDAD en la sacristía

Des del diumenge 8 de novembre hi haurà una missa romana tradicional a les 11 hores cada diumenge i festiu
Desde el 8 de noviembre, todos los domingos y festivos a las 11 horas misa romana tradicional


Foto Pedro MOLERO

Foto Leonardo GONZALBES
 • obert de dimarts a dimecres: de 09:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 19:00 hores - Missa a les 10:00 hores
 • dissabte: de 09:00 a 13:00 hores i de 17:00 a 20:00 hores - Missa a les 10:00 i a les 19:00 hores
 • obert diumenge i festius: de 09:00 a 12:00 hores - Missa a les 10:00 hores - Missa romana tradicional a les 11:00 hores
 • pagament de quotes, estampes i encàrrec de misses - en la sagristia
 • la missa diària es també a intenció dels confrares vius i difunts

 • abierto martes a viernes: de 09:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas - Misas a las 10:00 horas
 • sábados: de 09:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas - Misas a las 10:00 y a las 19:00 horas
 • abierto domingos y festivos: de 09:00 a 12:00 horas - Misas a las 10:00 horas - Misa romana tradicional a las 11:00 horas
 • pago de cuotas, estampas y encargo de misas - en la sacristía
 • la misa diaria es además a intención de los cofrades vivos y difuntos
 • DiaHorari AperturaActivitat
  Divendres 9 de Desembre de 2016
  Viernes 9 de Diciembre de 2016
  09:00 a 13:00 hores
  16:00 a 19:00 hores
  10:00 Missa
  17:30 Jueves Eucarísticos: Hora Santa
  Dissabte 10 de Desembre de 2016
  Sábado 10 de Diciembre de 2016
  09:00 a 13:00 hores
  17:00 a 20:00 hores
  10:00 Missa
  18:30 Missa
  Diumenge 11 de Desembre de 2016
  Domingo 11 de Diciembre de 2016
  09:00 a 12:00 hores 10:00 Missa
  11:00 Missa Romana Tradicional
  Dilluns 12 de Desembre de 2016
  Lunes 12 de Diciembre de 2016
  09:00 a 13:00 hores
  16:00 a 19:00 hores
  19:30 Tabalà
  Dimarts 13 de Desembre de 2016
  Martes 13 de Diciembre de 2016
  09:00 a 20:00 hores09:00 Missa
  10:00 Missa Major
  12:00 Missa
  17:00 Missa
  18:30 Missa de Novenari
  Dimecres 14 de Desembre de 2016
  Miércoles 14 de Diciembre de 2016
  09:00 a 13:00 hores
  16:00 a 19:00 hores
  10:00 Missa
  18:30 Missa de Novenari a intencio dels difunts de la Confraria
  Dijous 15 de Desembre de 2016
  Jueves 15 de Diciembre de 2016
  09:00 a 13:00 hores
  16:00 a 19:00 hores
  10:00 Missa
  40 Hores
  18:30 Reserva i Missa de Novenari
  Divendres 16 de Desembre de 2016
  Viernes 16 de Diciembre de 2016
  09:00 a 13:00 hores
  16:00 a 19:00 hores
  10:00 Missa
  40 Hores
  18:30 Reserva i Missa de Novenari
  Dissabte 17 de Desembre de 2016
  Sábado 17 de Diciembre de 2016
  09:00 a 13:00 hores
  16:00 a 19:00 hores
  10:00 Missa
  40 Hores
  18:30 Reserva i Missa de Novenari
  Diumenge 18 de Desembre de 2016
  Domingo 18 de Diciembre de 2016
  09:00 a 13:00 hores
  16:00 a 19:00 hores
  10:00 Missa
  40 Hores
  18:30 Reserva i Missa de Novenari
  El Rei Martí l'Humà va concedir permís en 1399 a la Confraria de Santa Llúcia per construir l'edifici de l'ermita i de la casa de la confraria. La Pontifícia, Real i Primitiva Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València gestiona des d'aquell moment i fins als nostres dies, en plena autonomia, l'ermita i la casa. La Confraria va cedir, en 1410, part del seu hort, per construir el dormidor de locos de l'Hospital General.
  El temple presenta actualment un aspecte barroc, amb obres dels segles XVII, XVIII i XIX, especialment el retaule major amb la imatge de Santa Llúcia; el llenç de la Mare de Déu dels Desemparats, de Gaspar de la Huerta, o el bocaport d'Evaristo Muñoz.
  La Confraria conserva la documentació original dels més de sis segles d'existència, així com nombroses obres d'art, exposades i al culte, en l'ermita. El temple té dos dates d'especial i pública concurrència: el dia de Santa Llúcia, la protectora de la vista, 13 de desembre, i el dia de Santa Àgata, protectora dels pits femenins, 5 de febrer. Especialment popular és la tabalà del 12 de desembre a les set i mitja de la vesprada, que rodeja el barri amb el soroll d'una centena de dolçaines i tabals, per anunciar la festa, a la qual s'afegeixen les torres humanes de la Muixeranga de València.
  La Confraria està fent un important esforç per compartir el patrimoni religiós i cultural, tant a través de la pàgina Web com de l'obertura del temple, sis dies a la setmana.
  El Rey Martín el Humano concedió permiso en 1399 a la Cofradía de Santa Lucía para construir el edificio de la ermita y de la casa de la cofradía. La Pontificia, Real y Primitiva Cofradía de Santa Lucía Virgen y Mártir de Valencia gestiona desde aquel momento y hasta nuestros días, en plena autonomía, la ermita y la casa. La Cofradía cedió, en 1410, parte de su huerto, para construir el dormidor de locos del Hospital General.
  El templo presenta actualmente un aspecto barroco, con obras de los siglos XVII, XVIII y XIX, especialmente el retablo mayor con la imagen de Santa Lucía; el lienzo de Nuestra Señora de los Desamparados, de Gaspar de la Huerta, o el bocaporte de Evaristo Muñoz.
  La Cofradía conserva en sus archivos la documentación original de los más de seis siglos de existencia, así como numerosas obras de arte, expuestas y al culto, en la ermita. El templo tiene dos fechas de especial y pública concurrencia: el día de Santa Lucía, la protectora de la vista, 13 de diciembre, y el día de Santa Águeda, protectora de los pechos femeninos, 5 de febrero. Especialmente popular es la tabalà del 12 de diciembre a las siete y media de la tarde, que rodea el barrio con el estruendo de un centenar de dulzainas y tambores, para anunciar la fiesta, a la que se unen las torres humanas de la Muixeranga de València.
  La Cofradía está haciendo un importante esfuerzo para compartir el patrimonio religioso y cultural, tanto a través de la página Web como de la apertura del templo, seis días a la semana.

  Gozos de Santa Lucía


  Interpreta Coro Parroquial de El Pilar (13-12-2011)

  Últimes activitats de la Confraria / Últimas actividades de la Confraria

  Últimes noticies de la Confraria Últimas noticias de la Confraria

  Últims documents de la Confraria / Últimos documentos de la Confraria

  Últimes obres de la Confraria / Últimas obras de la Confraria

  Visites (des de l'11 de juliol de 1996): 32.795Visites dia actual 28Estadístiques

  D'acord amb l'antiga tradició de fer actes de concrets de caritat, la Confraria subvenciona tots els menjars de la Casa de Caritat de València els dies 13 de desembre i 5 de febrer, respectivament festes de Santa Llúcia i Santa Àgata.
  De acuerdo con la antigua tradición de hacer actos concretos de beneficencia, la Cofradía subvenciona todas las comidas de la Casa de la Caridad de València de los días 13 de diciembre y 5 de febrero, festividad respectivamente de Santa Lucía y de Santa Águeda

 • Premio Archival Comunitat Valenciana 2013
 • © Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València (2016)
  confrariasantallucia@gmail.com
  NIF R4601355C
  Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 021836 (antiguo 8647-SE/C)
  Cuenta Corriente SANTANDER IBAN ES66 0049 5237 0526 1648 5240
  Hospital, 15 - 46001 VALÈNCIA
  Telèfons 963 856 652 - 636 066 978

  Última modificació: 09-12-2016