Parròquia de Sant Llorenç - MASSALFASSAR (L'HORTA NORD) (COMUNITAT VALENCIANA)

Campanes actuals

Paula (1)

(Referència 74)

Localització Sala de les campanes
Diàmetre 29
Altura del bronze 27
Pes aproximat 14
FonedorODOBEY, PAUL ET FILS
Any fosa 1920ca
Descripció La epigrafía es concentra al terç, on hi ha inscrit la seguent epigrafía en francés:“ANCIENS ETABLISSEMENTS / PAUL ODOBEY FILS / L TERRAILLON ET / J PETITJEAN SUCCISLURS / HORLOGERS MECANICIENS / A MOREZ du JURA”, en ella asenyala la foneria on va ser creada en aquest cas a França l'any 1920 per PAUL ET FILS ODOBEY i rellotges ODOBEY CADET, esmentant també potser algún donant de la campana com ara L. Terraillon i J. Petitjean, seguidament també assenyala que aquestes persones son les succesores de la foneria.
En quan a la població on va destinada i el rector de la parròquia no diu res, no podem saber que segurament podria ser una campana per al campanar de Massalfassar, ja que és molt extranya la seua procedencia.
Terç (T) (Decoració amb motius florals) /
(1cordó) /
(Decoració amb motius florals)
Mig (M) (enmarcació decorativa)
“ANCIENS ETABLISSEMENTS /
PAUL ODOBEY FILS /
L TERRAILLON ET /
J PETITJEAN SUCCISLURS /
HORLOGERS MECANICIENS /
A MOREZ du JURA”
Mig peu (MP) (1 cordó) /
(Motius florals) /
(1cordó)
Peu (1 cordó)
Tocs tradicionals de campanes La campana marcava les hores a la població amb algún martell mecànic, segurament també faria voltejos per senyalar solemnitat.
Tocs actuals de campanes Vol automàtic.
Truja ferro Portilla
Estat original La campana avans de la guerra civil, era instal•lada a la mateixa ubicació on es troba actualment la campana gran, ja que avans ni era existen ni la campana grossa de l'any 1992 ni la obertura on està col•locada, sols hi havia un menut portal per aquesta campaneta, utilitzada per marcar el temps a la població, baix aquesta es trobava el rellotge.
Estat anterior Avans de la documetació de l'any 1970, la campana es trobava amb una trujeta de fusta segurament de perfil valencià amb el braç de ferro molt fluix, encara així la campana es difícil de voltejar manualment, ja que a penes es tocaba.
Estat actual Regular, la campana es troba amb la truja oxidada. El fet del seu regular estat de conservació, deuría de baixar-se del campanar i fer el procés de restauració, amb la neteja interior i exterior del bronze per recuperar el seu color, tonalitat original i eliminar el òxid, dotant-la d'una truja de fusta de perfil tradicional amb instal·lació elèctrica que permeteixca el toc manual, típic i tradicional.
Mecanismes de toc Motor a cadena de vol seguit a les (03)
Intervencions Desconeixem el motiu de fosa de la campana, ja que no cita cap nomenament de la població, rector o persona que la costejara a l'epigrafía de la campana. Sols podem dir que una foneria francesa l'any 1920 va fondre aquesta campana per a un carrilló o rellotge monumental, en aquest cas Massalfassar poseeix un menut campanar,a l'estil franciscà. Potser la campana es va instal•lar amb una truja de fusta i braços de ferro.
Més tard l'any 1992 aquesta es dota de una truja de ferro instal•lada per Abel Portilla i un motor de vol continu.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Campana interessant. Pot refondre´s en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals.
Notes Origen desconegut - deu procedir d´un carilló o d´un rellotge monumental - interessant per la seua procedència.
Epigfrafia segons documentació de LLOP en 1970: ANCIENS ETABLISEMENTS PAUL ODOBEY - FILS L TERRAILLON ET J PETITJEAN SUCCESSEUR HORLOGERS MECANICIENS À MOREZ DU JURA

Autors

 • LLOP i BAYO, Francesc (28-06-1970)
 • MARTÍNEZ TAMARIT, Pau (18-07-2013)
Editor MARTÍNEZ TAMARIT, Pau
Actualització 10-01-2015
12 Fotos

Maria Lorenza del Roser (2)

(Referència 75)

Localització Sala de les campanes
Diàmetre 56
Altura del bronze 40
Vora 8
Pes aproximat 102
FonedorMANCLÚS, SALVADOR (VALÈNCIA)
Any fosa 1963
Descripció Al mig podem trobar l'inscripció de la campana: "MARIA LORENZA DEL ROSER/ AÑO MDCCXXXX/REFUNDIDA EN EL AÑO 1963” en ella en primer lloc aludeix a l'advocació a qui va dirigida en aquest cas pareix ser el nom del donant de la campana, Maria Lorenza del Roser, seguidament marca el any amb números romans la data de fosa de l'antiga campana barroca de 1740 on diu "AÑO MDCCXXXX", correctament deuría estar escrit "AÑO MDCCXL", després cita el any de fosa de l'actual campana "REFUNDIDA EN EL AÑO 1963".
Terç (T) (3 cordons)
(2 cordons)
Mig (M) (00) (Creu)
(03) (relleu Immaculada)
(06) “MARIA LORENZA DEL ROSER/
AÑO MDCCXXXX/
REFUNDIDA EN EL AÑO 1963”
(09) (marca de fàbrica Manclús "FUNDICION DE CAMPANAS DE SALVADOR MANCLUS C/ INDUSTRIA 27 VALENCIA")
Mig peu (MP) (3 cordons)
(1 cordó gruix)
Peu (1 cordó)
Tocs tradicionals de campanes La campana avans de la seua automatització entre els anys 70 i 80 era tocada de forma manual desde baix del campanar, ja que era dotada de un cigonyal per voltejar-la i una llarga corda al batall per repicar desde els peus del campanar.
Tocs actuals de campanes Vols i repics automàtics.
Truja ferro Manclús vella
Estat original La campana desde l'any de la seua fosa estaba instal·lada a la finestra Est del campanar, i amb una truja de fusta de perfil valencià amb un cigonyal per voltejar-la, i amb una llarga corda al batall per repicar-la desde baix.
Estat anterior En la documentació del campanar a l'any 1970, la campana era situada a la finestra Est, dotada d'una truja de fusta de perfil tradicional, i permitia el vol manual desde els peus del campanar, també el seu mig vol i el repic, es trobava ben repretada.
Estat actual Regular, la campana es troba amb una truja de ferro Manclús poc oxidada, lo que supusaria que amb el fet del seu regular estat de conservació, deuría de baixar-se del campanar i fer el procés de restauració, amb la neteja interior i exterior del bronze per recuperar el seu color, tonalitat original i eliminar el òxid, dotant-la d'una truja de fusta de perfil tradicional amb instal·lació elèctrica que permeteixca el toc manual, típic i tradicional.
Mecanismes de toc Motor a cadena de vol seguit a les (09) i martell de gravetat a les (03)
Intervencions L'any 1963 el rector de Massalfassar del mateix any, mana fondre una campana a la casa Manclús per a substituir una campana barroca del any 1740 que s'havia badat, sent així es va fondre i es va portar al poble beneïnt-la i posteriorment pujada al campanar.
Entre els anys 1975 i 1980 es fa un contracte per automatitzar la campana amb un motor de vol seguit i un martell de gravetat, conservada amb aqueste qualitats hasta la actualitat.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Campana sense cap valor i que pot refondre´s després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals.
Notes Sala de campanes (09). ¡Lamentablement refosa d´una campana barroca de 1740!

Autors

 • LLOP i BAYO, Francesc (28-06-1970)
 • MARTÍNEZ TAMARIT, Pau (18-07-2013)
Editor MARTÍNEZ TAMARIT, Pau
Actualització 10-01-2015
12 Fotos

Sant Llorenç (3)

(Referència 77)

Localització Sala de les campanes
Diàmetre 63
Altura del bronze 54
Vora 12
Pes aproximat 145
FonedorMANCLÚS, SALVADOR (VALÈNCIA)
Any fosa 1955
Descripció L'epigrafía es concentra al mig, on diu:“SANT LLORENÇ /PREGUEU PER NOSALTRES /MASSALFASSAR 10-AGOST-1955", en primer lloc aludeix a la advocació a qui va dirigida la campana, en aquest cas a Sant Llorenç i titular de la Parròquia de Massalfassar, celebra el seu dia el 10 d'agost aquest màrtir de les flames. Seguidament diu una pregaria dirigida a Sant Llorenç: "PREGUEU PER NOSALTRES" on recolleix les supliques del poble de Massalfassar, i per últim cita la data de fosa de la campana "MASSALFASSAR 10-AGOST-1955", on marca el poble, dia de benedicció de la mateixa, mes i any.
Una curiositat de la campana es l'epigrafía , està al valencià i es d'extranyar sent la data en que es va fondre (1955), ja que la llengua imposada a tota Espanya era la espanyola, per els conflictes d'entonces, la campana desde els origens de la seua fosa tenia una inscripció en castellà, però segurament més tard es van borrar i es va anyadir una de nova amb radials, aquesta vegada al valencià.
Terç (T) (1 cordó)
(2 cordons)
(garlanda decorativa)
Mig (M) (00) (Creu)
(03)(Marca fonedor "FUNDICION DE SALVADOR MANCLUS / C/ INDUSTRIA, 27 VALENCIA")
(06) “SANT LLORENÇ /PREGUEU PER NOSALTRES /MASSALFASSAR 10-AGOST-1955"
(09) (Monograma de María 14 x)
Mig peu (MP) (3 cordons)
Peu (1 cordó)
(garlanda decorativa)
Tocs tradicionals de campanes La campana, avans de la seua automatització als anys 75 i 80 era tocada de forma manual, sent repicada desde els peus del campanar amb una llarga corda al batall, mentre que els vols es feïen desde la mateixa sala de les campanes.
Tocs actuals de campanes Vols i repics automàtics.
Truja ferro Manclús vella
Estat original La campana desde l'any de la seua fosa, estava dotada d'una truja de fusta, segurament de perfil tradicional valencià amb ballesta per al vol manual i amb una llarga corda nugada al batall per repicar-la desde baix.
Estat anterior En la documentació del campanar a l'any 1970, la campana era situada a la finestra Oest, dotada d'una truja de fusta de perfil tradicional, i permitia el vol manual desde els peus del campanar, també el seu mig vol i el repic.
Estat actual Regular, la campana es troba amb una truja de ferro Manclús oxidada, el que suposaria que amb el fet del seu regular estat de conservació, deuría de baixar-se del campanar i fer el procés de restauració, amb la neteja interior i exterior del bronze per recuperar so original i eliminar el òxid i la bruteta acumulada, instal·lant-li una truja de fusta de perfil tradicional amb instal·lació elèctrica nova que permeteixca i emule el toc manual.
Mecanismes de toc Motor a cadena de vol seguit a les (09) i electromall monofàsic a les (03)
Intervencions L'any 1955 el rector de la parròquia de Sant Llorenç de Massalfassar, va manar fondre una nova campana a la foneria de Salvador Manclús, per ocupar un lloc buit al campanar. I el 10 d'agost de 1955 va ser beneïda i posteriorment pujada al campanar.
Més tard, entre els anys 1975 i 80 època de les electrificacions de campanes als campanars de la rodalía, es van fer contractes amb la Parròquia per mecanitzar la campana, dotant-la d'una truja de ferro Manclús amb un motor de vol seguit amb martell trifàsic de lenta resposta fins l'actualitat.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Campana interessant. Pot refondre´s en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals.
Notes L'epigrafía al valencià de la campana es va anyadir posteriorment amb radial substituïnt una altra ja possada l'any de la seua fosa escrita en castellà.

Autors

 • LLOP i BAYO, Francesc (28-06-1970)
 • MARTÍNEZ TAMARIT, Pau (18-07-2013)
Editor MARTÍNEZ TAMARIT, Pau
Actualització 15-11-2017
16 Fotos

Cristo de la Protección (4)

(Referència 3952)

Localització Sala de les campanes
Diàmetre 71
Altura del bronze 65
Vora 9
Pes aproximat 207
FonedorPORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Any fosa 1992
Descripció En primer lloc, al terç podem observar la seguent epigrafía: "CRISTO DE LA PROTECCIÓN", en ella aludeix a la advocació a qui va dirigida, i també una de les causes del perque la fosa de la campana i es el 50 aniversari de la imatge del Crist de la Protecció al poble de Masslfassar. Després, al mig trobem la resta de la inscripció de la campana, on diu: “50 ANIVERSARIO DE SU IMAGEN/ PÁRROCO D.VICENTE LÓPEZ CEREZO /MASSALFASSAR, 1992” assenyala com em dit avans el 50 aniversari de la imatge d'aquesta advocació i motiu de la fosa de la campana, a més de que hi havía una finestra buida i un joc de campanes per completar, seguidament esmenta el rector que estava i que va manar fondre-la, i per acabar amb el nom de població i data de fosa, a Masslfassar a l'any 1992.
Terç (T) (2 cordons)
“CRISTO DE LA PROTECCION”
(2 cordons)
(Garlanda vegetal)
Mig (M) (00) (Creu)
(06) “50 ANIVERSARIO DE SU IMAGEN/ PÁRROCO D.VICENTE LÓPEZ CEREZO /MASSALFASSAR, 1992”
(09) (Marca fundidor "Abel Portilla / me hizo / hnos Portilla / GAJANO / CANTABRIA")
Mig peu (MP) (2 cordons)
(Decoració)
(2 cordons)
Peu (1 cordó)
Tocs actuals de campanes Vols i repics automàtics.
Truja ferro Portilla
Estat original La campana desde l'any de la seua fosa 1992 va ser dotada per una truja metàl·lica del mateix fonedor, Abel Portilla, i un motor a cadena de vol seguit amb martell.
Estat actual Bona, dotada de una truja metàl·lica de Abel Portilla amb un motor de vol seguit amb electromartell.
Mecanismes de toc motor de vol continu (09) i electromall monofàsic (03)
Intervencions L'any 1992 el rector Don Vicent López Cerezo, va manar fondre una nova campana a la foneria cantàbrica dels Germans Portilla a Gajano per el 50 aniversari de la image del Crist de la Protecció, per completar una finestra buida que va quedar al campanar, així doncs va ser portada al poble el mateix any, beneïda i posteriorment pujada al campanar dotant-la d'una truja metàl·lica de Portilla.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Campana sense cap valor i que pot refondre´s després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals.
Notes Es va obrir totalment el portal per instal·lar la campana.

Autors

 • MOLLÀ i ALCAÑIZ, Salvador-Artemi (01-01-1997)
 • MARTÍNEZ TAMARIT, Pau (18-07-2013)
Editor MARTÍNEZ TAMARIT, Pau
Actualització 15-11-2017
18 Fotos
 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © Campaners de la Catedral de València (2020)
  campaners@hotmail.com
  : 15-08-2020
  Convertir a PDF