Obres / Obras

La Confraria de Santa Llúcia ha realitzat al llarg dels segles nombroses obres de conservació, millora i ampliació dels seus immobles. Es relacionen aquelles obres documentades, d'una o un altra manera.

La Confraria de Santa Llúcia ha realizado a lo largo de los siglos numerosas obras de conservación, mejora y ampliación de sus inmuebles. Se relacionan aquellas obras que han sido documentadas de una manera u otra.Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València
© Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València (2015)
confrariasantallucia@gmail.com
NIF R4601355C
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 8647-SE/C
Cuenta Corriente BANKIA ES51 2038 6349 9630 0074 1166
Hospital, 15 - 46001 VALÈNCIA
Telèfons 963 856 652 - 636 066 978

Última modificació: 31-03-2015