CONFRARIA DE SANTA LLÚCIA - Apuntalament biga medieval de la teulada (2009)

Empresa: Construcciones RIPOLLÉS S. L. (Sagunt)

Autor LLOP i BAYO, Francesc
Notes Conservació de la biga
Data 30-11-2009
Foto original
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València
© Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València (2015)
confrariasantallucia@gmail.com
NIF R4601355C
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 8647-SE/C
Cuenta Corriente BANKIA ES51 2038 6349 9630 0074 1166
Hospital, 15 - 46001 VALÈNCIA
Telèfons 963 856 652 - 636 066 978

Última modificació: 28-03-2015