LLOP LLUCH, Francesc Josep - Documentació de les obres de destrucció de l'Hospital General (1965)

Documentació de les obres de destrucció de l'Hospital General

L'enderrocament de l'antic Hospital General fou documentat i seguit molt de prop pel Clavari de la Confraria de Santa Llúcia, Francisco José LLOP LLUCH, el qual, acompanyat dels seus tres fills, no sols va fer nombroses fotografies, sinó que va aconseguir salvar, moltes vegades per un paquet de tabac, diversos elements mobles, els quals es conserven, en la seua majoria, en l'ermita de Santa Llúcia.

Aquest enderrocament va afectar directament a l'entorn de l'ermita, inclús a la seua posterior conservació com immoble, durant molts segles formant part d'un conjunt, i a partir d'aquells moments exent.

LLOP LLUCH, Francesc Josep
(1965)

Autor LLOP LLUCH, Josep
Notes per reforma entrá carrer Hospital junt a plaça dels Pellicers no pasa en aquestos dies que estic rebuscant en el Archiu cas ningún vehicul - camións, coche particular, taxis - sent per lo tant bona la tranquilitat i silenci pera el treball de rebusca de fets i imagens de la primitiva Cofradia Verge dels Ignocens. - Finestra Archiu Hospital. Verge de pedra en la porta principal.
Data 20-08-1958
Foto original
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València
© Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València (2019)
confrariasantallucia@gmail.com
NIF R4601355C
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 021836 (antiguo 8647-SE/C)
Cuenta Corriente BANKIA ES51 2038 6349 9630 0074 1166
Cuenta Corriente SANTANDER IBAN ES66 0049 5237 0526 1648 5240
Hospital, 15 - 46001 VALÈNCIA
Telèfon 627 651 721

Última modificació: 26-06-2019