La Consueta de Sagristia de la Seu de Mallorca de 1511

La Ciutat de Mallorca i els segles del gòtic: XXVIII Jornades d'Estudis Històrics Locals (28): Palma, del 3 al 5 de novembre de 2009

coord. por Tina Sabater, Eduardo Carrero Santamaría

Institut d'Estudis Baleàrics, 2010. ISBN 978-84-95876-63-8

La Consueta de Sagristia de la Seu de Mallorca de 1511. Gabriel Seguí i Trobat. Una consueta és el llibre litúrgic que serveix per ordenar i regular el culte litúrgic en una església determinada, seguint el curs de l’any litúrgic. La consueta de sagristia de la Seu de Mallorca de 1511 és un còdex, conservat a l’Arxiu Capitular de Mallorca amb la signatura ACM, ms. 3.400, escrit pel domer Dr. Joan Font, àlies Roig, sobre la base de la documentació aleshores conservada dels cerimoniers anteriors. Aquest document és la font principal d’informació sobre el culte litúrgic a la Seu durant el s. XVI, juntament amb el missal mallorquí de 1506 i la consueta de sanctis de 1516. Per tant, mostra la litúrgia romana que se celebrava a Mallorca abans de l’adopció obligatòria del missal romà de 1570. Des d’un punt de vista literari i lingüístic, mostra la inserció, en la celebració litúrgica, de peces de litúrgia teatralitzada; ens assabenta de l’estàndard literari del català de Mallorca a principis del s. XVI, encara que també hi podem veure una certa evolució en l’ús d’aquest estàndard en les successives interpolacions, que arriben fins a ben avançat el s. XVII; i constitueix un testimoni excepcional de la terminologia tècnica litúrgica, un dels camps menys conreats per la filologia catalana.

The Costumary of Sacristy of the Cathedral of Mallorca, 1511. Gabriel Seguí i Trobat. A consueta is a liturgical book that serves to organize and regulate the liturgical worship in a particular church, following the development of the liturgical year. The sacristy consueta from 1511 and kept the Chapter Archives of Mallorca (ACM, ms. 3400), is a codex written by Dr. Joan Font, aka Red, based on documentation preserved in previous costumaries. This document is the primary source of information on liturgical worship in the See during the sixteenth century, together with the Missal of 1506 and the De Sanctis consueta from 1516. Therefore, it reveals how was the Roman liturgy celebrated in Mallorca before the mandatory adoption of the Roman missal of 1570. From a literary and language point of view, it shows the insertion in the liturgical celebration, parts of liturgical drama, gives details on the literary standard of Catalan in Mallorca at the beginning of s. XVI, but we can also see some evolution in the use of this standard in subsequent interpolations, which reach into the 17th century, and is an exceptional witness to the liturgical technical terminology, one of the least studied fields of philology.

SEGUÍ i TROBAT, Gabriel

[pdf]

Publicacions Institut Estudis Baleàrics (00-00-2010)

 • Catedral de Mallorca - PALMA: Campanes, campaners i tocs
 • PALMA: Campanes, campaners i tocs
 • Llista de tocs: Bibliografia

   

 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © Publicacions Institut Estudis Baleàrics (2010)
  © Campaners de la Catedral de València (2024)
  campaners@hotmail.com
  Actualització: 17-04-2024
  Convertir a PDF

  Connectats: 29 Visitants: 29 Usuaris: 0