define(ACCE, 'Accés');
define(ACCI, 'Accidents amb campanes');
define(ACTA, 'Actualització');
define(ACTE, 'Estat actual');
define(ACTS, 'Intervencions');
define(ACTT, 'Actualitzar text');
define(ACTU, 'Actualitzar');
define(ACUR, 'Actuacions urgents');
define(ACUS, 'Acústica, afinació de les campanes');
define(AFCA, 'Afegir campana');
define(AFCC, 'Afegir calendari');
define(AFEC, 'Afegir campanar');
define(AFED, 'afegir més documentacions');
define(AFEG, 'Afegir');
define(AFEP, 'Afegir població');
define(AFER, 'Afegir rellotge');
define(AFES, 'Afegir sonor');
define(AFET, 'Afegir temes');
define(AFEV, 'Afegir vídeo');
define(AFFO, 'Afegir foto');
define(AFGA, 'Afegida');
define(AFPD, 'Afegir PDF');
define(AFPE, 'Afegir persona');
define(AFTE, 'Afegir text');
define(ALAC, 'Altres activitats');
define(ALAR, 'Alarma, foc');
define(ALTA, 'Alçada del campanar');
define(ALTO, 'Tocs i altres activitats');
define(ALTR, 'Altres');
define(ALTU, 'Altura del bronze');
define(AMPL, 'Ampliada');
define(ANSE, 'Anses');
define(ANTE, 'Estat anterior');
define(ANYF, 'Any fosa');
define(APLE, 'Aplecs, concursos, mostres de campaners');
define(ARQU, 'Arqueologia i campanes');
define(ARMA, 'Arxiu MANCLÚS');
define(ARRO, 'Arxiu ROSES');
define(ARSC, 'Arxiu sonor de la campana');
define(ARXE, 'Arxiu sense extensió');
define(ARXG, 'Arxiu massa gran. Tamany màxim ');
define(ARXI, 'Les dades han sigut guardades');
define(ARXN, 'Arxiu amb extensió no vàlida');
define(ASTR, 'Mostra o esfera astronòmica');
define(AUTM, 'Autòmates');
define(AUTT, 'Autors de la fitxa de la torre');
define(AUTO, 'Autors');
define(AVAR, 'Averies, incidents');
define(BAIS, 'Per a baixar la gravació');
define(BAIV, 'Per a baixar el vídeo');
define(BENE, 'Benedicció de campanes');
define(BIBL, 'Bibliografia');
define(BURE, 'Buscar rellotges');
define(BUSC, 'Buscar complet');
define(BUSS, 'Buscar simple');
define(CAAN, 'Campanars i fauna');
define(CAAC, 'Campanes actuals');
define(CADE, 'Campanes desaparegudes');
define(CAEP, 'Campanes (epigrafia, descripció)');
define(CALE, 'Calendari de tocs manuals de campanes');
define(CAMA, 'Campana');
define(CAME, 'Campaner');
define(CAMF, 'Campaners');
define(CAMP, 'Campanar');
define(CAMR, 'Campanars');
define(CAMS, 'Campanes');
define(CANC, 'Campanes contra el càncer');
define(CARI, 'Carillons');
define(CARR, 'Carrer');
define(CATE, 'Catedral');
define(CATS, 'Catedrals');
define(CCCC, 'Compte corrent');
define(CLAS, 'Classe');
define(COLO, 'Coloms i altres plagues');
define(COMA, 'Comarca');
define(COMS, 'Comarques');
define(CONC, 'Concerts de campanes');
define(CONF, 'Conferència');
define(CONG, 'Congressos, reunions científiques');
define(CONS, 'Conservació, manteniment');
define(CONT, 'Contacte');
define(COOR, 'Coordenades');
define(COPI, 'Copiar');
define(CRUC, 'Crucifixió');
define(CURS, 'Cursos d\'introducció a les campanes i als tocs');
define(DADE, 'La informació ha sigut actualitzada');
define(DATA, 'Data');
define(DATC, 'Data de construcció');
define(DESA, 'Desapareguda');
define(DESC, 'Descripció');
define(DESO, 'Desaparegut');
define(DESP, 'Campanes desplaçades');
define(DEST, 'Destruccions de campanars i campanes');
define(DIAM, 'Diàmetre');
define(DIAR, 'Diari');
define(DIRE, 'Direcció');
define(DIUM, 'Diumenge');
define(DOCM, 'Document');
define(DOCU, 'Documentació');
define(DURA, 'Duració');
define(EDIT, 'Editor');
define(EIXI, 'Eixir');
define(ELEC, 'Electrificació, mecanització sense restaurar');
define(ELTR, 'Electrònic');
define(EMAI, 'Email');
define(EMPR, 'Empreses de restauració de campanes');
define(ENGL, 'English');
define(ENTR, 'Entrevista');
define(ENVI, 'Enviar');
define(EPOC, 'Època');
define(ERRV, 'Error en pujar el vídeo');
define(ESBA, 'esborrar foto A');
define(ESBB, 'esborrar foto B');
define(ESBC, 'esborrar foto C');
define(ESBD, 'esborrar foto D');
define(ESBE, 'esborrar foto E');
define(ESBF, 'esborrar foto F');
define(ESCO, 'Escoles de campaners');
define(ESPA, 'Español');
define(ESPH, 'Espatlla (H)');
define(ESTA, 'Estat');
define(ESTD, 'Estadístiques');
define(EURO, 'Europe is ringing');
define(EUSK, 'Euskera');
define(EXIS, 'Existent');
define(EXPO, 'Exposició');
define(FABR, 'Fabricació, fosa de campanes');
define(FEDE, 'Federació Valenciana de Campaners');
define(FEMA, 'Festa major');
define(FEME, 'Festa menor');
define(FITC, 'Fitxes de totes les campanes');
define(FITX, 'Fitxa');
define(FONE, 'Fonedor');
define(FONS, 'Fonedors de campanes');
define(FOTO, 'Foto');
define(FOTS, 'Fotos');
define(FRAN, 'Français');
define(FREQ, 'Freqüència');
define(FULL, 'Full');
define(FUNC, 'En marxa');
define(GALE, 'Galego');
define(GIRA, 'Girar');
define(GOTI, 'Gòtica');
define(GRAF, 'Graffitti');
define(GRAV, 'Gravacions de tocs');
define(GRUP, 'Grup de fotos');
define(HIST, 'Campanes (història general i tòpics)');
define(HUM0, 'Hum');
define(ICON, 'Iconografia');
define(ILLE, 'Illes');
define(INCA, 'Inventari de campanes');
define(INFO, 'Introduir fotografia');
define(INFR, 'Informatiu, noticiari');
define(INGC, 'Inventari general de campanes');
define(INGR, 'Inventari general de rellotges');
define(INME, 'In Memoriam');
define(INQU, 'Inventari de quadrants solars');
define(INRE, 'Inventari de rellotges');
define(INSE, 'ha sigut insertat amb els seus comentaris');
define(INSS, 'Instal·lador');
define(INST, 'Instal·lació');
define(INTE, 'Intervencions');
define(INTR, 'Intèrprets');
define(INVE, 'Inventari de');
define(INVI, 'Introduir vídeo');
define(LATI, 'Latitud');
define(LLEN, 'Llengua');
define(LLIM, 'Llistat musical');
define(LLIU, 'Fotos lliures');
define(LLIS, 'Llista de tocs');
define(LOCA, 'Localització');
define(LOGF, 'Logo (sols númer foto)');
define(LONG, 'Longitud');
define(MANC, 'MANCLÚS');
define(MANS, 'Campanetes de mà');
define(MANU, 'Manual');
define(MATE, 'Materials');
define(MATR, 'Matraca');
define(MATS, 'Matraques');
define(MECA, 'Mecanismes de toc');
define(MEDI, 'Mig (M)');
define(MENU, 'Menu inicial');
define(METO, 'Metodologia inventaris i questionaris');
define(MIGP, 'Mig peu (MP)');
define(MILA, 'Campanes miraculoses');
define(MINI, 'Ministerio');
define(MOBI, 'Campanomòbil');
define(MODI, 'Modificar');
define(MORT, 'Mort');
define(MOTL, 'Motle');
define(MOTO, 'Motor elèctric');
define(MUNS, 'Empreses de manteniment');
define(MUNT, 'Empresa de manteniment');
define(MUSE, 'Museus i exposicions de campanes i tocs');
define(NIFF, 'NIF');
define(NOFO, 'No hi ha fotografia!');
define(NOMM, 'Nom');
define(NORM, 'Normal');
define(NOTE, 'Notes');
define(OCTA, 'Octava');
define(ORAL, 'Literatura oral sobre campanes');
define(ORDI, 'Ordinador');
define(ORDN, 'Es pot ordenar per qualvol dels camps');
define(ORGN, 'Original');
define(ORIG, 'Estat original');
define(PAIS, 'País');
define(PARA, 'Parat');
define(PARC, 'Parcials de la campana');
define(PASO, 'Paisatges sonors');
define(PEIN, 'Persones, Empreses, Institucions');
define(PERS, 'Persona');
define(PESA, 'Pes aproximat');
define(PESR, 'Pes real');
define(PESS, 'Pes');
define(PEUC, 'Peu');
define(PISA, 'Campanars inclinats');
define(POBL, 'Municipi');
define(POBS, 'Municipis');
define(POST, 'Posterior');
define(PRIM, 'Prima');
define(PROC, 'Propietat campanars i campanes');
define(PROL, 'Protecció legal campanars i campanes');
define(PROP, 'Propostes');
define(PROT, 'Protecció');
define(PROV, 'Província');
define(PRVS, 'Províncies');
define(PUBL, 'Publicable');
define(QUAD, 'Quadrant solar');
define(QUAR, 'Quaresma - Pasqua');
define(QUAS, 'Quadrants solars');
define(QUIN, 'Quinta');
define(RECA, 'Restauració de campanes');
define(RECO, 'Reconeixement públic de campaners');
define(REFE, 'Referència');
define(RELL, 'Rellotge');
define(RELM, 'Rellotge mecànic');
define(RELO, 'Rellotges');
define(RELR, 'Rellotger');
define(RELS, 'Rellotgers');
define(REMU, 'Remuntatge');
define(REPA, 'Reparació de campanes');
define(REPC, 'Repetir la darrera campana');
define(RES1, 'Sense restaurar');
define(RES2, 'Mal restaurat');
define(RES3, 'Mal restaurades');
define(REST, 'Restauració');
define(RETO, 'Restauració de campanars');
define(ROBA, 'Robatori de campanes');
define(ROGL, 'Rogle, roda de campanes');
define(ROMA, 'Romana');
define(ROSE, 'ROSES');
define(SENY, 'Senyal');
define(SONO, 'Enregistrament campana');
define(SORO, 'Soroll i denúncies');
define(SUBS, 'Substituir');
define(SUBV, 'Subvencions');
define(TECN, 'Tècnica');
define(TEMA, 'Tema');
define(TERC, 'Tercera');
define(TERT, 'Terç (T)');
define(TESI, 'Tesis i altres treballs acadèmics');
define(TEXO, 'Text');
define(TEXT, 'Nou text amb la foto');
define(TITO, 'Títol');
define(TITU, 'Titularitat');
define(TOCA, 'Tocs actuals de campanes');
define(TOCC, 'Toc');
define(TOCE, 'Tocs extraordinaris de campanes');
define(TOCP, 'Tocs proposats de campanes');
define(TOCS, 'Tocs tradicionals de campanes');
define(TOMA, 'Tocs manuals de campanes');
define(TOME, 'Tocs mecànics de campanes');
define(TORN, 'Tornar cap enrere');
define(TOTC, 'Totes les campanes');
define(TOTS, 'Campanes, campaners i tocs');
define(TREB, 'Treball de camp, documentació');
define(TRON, 'Tronades i campanes');
define(TRUJ, 'Truja');
define(TUBU, 'Campanes tubulars');
define(UCMP, 'Últim campanar actualitzat');
define(USUA, 'Usuari');
define(USUC, 'Compte d\'usuari');
define(USUE, 'Editar compte');
define(VALE, 'Valencià');
define(VALO, 'Valoració');
define(VELL, 'Introduir una foto vella meua');
define(VIDA, 'Vídeo HD');
define(VIDE, 'Vídeos');
define(VIDO, 'Vídeo normal');
define(VISI, 'Visites als campanars');
define(VISP, 'Visita del Papa a València');
define(VISU, 'Campanars: usos visuals i simbòlics');
define(VOCO, 'Veure comarca');
define(VOPR, 'Veure província');
define(VORA, 'Vora');
define(VORC, 'Veure la campana');
define(VORE, 'Veure el campanar');
define(VORF, 'Veure la foto');
define(VORN, 'Veure el nom');
define(VORP, 'Veure la població');
define(WEBB, 'Pàgina Web');
AGUILAR, M. Cruz - Nuevas almas para las viejas campanas Pàgina Web