Fosa de campana per Miquel Hieroni Balle per al convent de Sant Felip de València

1 septiembre, 1596. Valencia.

Dich jo, Miquel Hieroni Balle, fundidor, que està pachtat y capitulat entre lo pare fray Francisco de los Ángeles, prior del convent de Sen Felip dels Carmelites descalsos, y en mi sobre dit, Miquel Hieroni Balle, que tinch de fer una campana pera dit convent. Bona, rebedora y ben sonant. De pes de sinch quintals, poch més a menys. La qual promet lliurar acabada ab tota la sa perfexsió pera quinse dies del mes de setembre present. La qual se mea de pagar en esta forma, so és; per les mans de dita campana, vinch y sinch lliures y; per lo metall que pesa dita campana mean de lliurar altretant metall com aquella pesara ola valor de aquell, so és; la mitad per al primer vinent y l’altra mitat per al dia e festa de Sent Juan de juny del any 1597. Les quals vint y sinch lliures per les mans se mean de pagar en los sobre dits plasos, so és; la mitat per al primer dumenje de quaresma y l’altra mitat per al dia de Sent Juan aprés seguent y perla veritat fas dos copies del present. Confort ferma desde la ma del dit para prior lo pimer de setembre any 1596.

Fr. Frco de los Ángeles

ARV. Clero, legajos, núm. 220, exp. 201.

MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier; URZAINQUI SÁNCHEZ, Sergio Eds.
Arxiu del Regne de València (1596)
 • VALÈNCIA: Campanes, campaners i tocs
 • BALLE, MIQUEL HIERONI : Inventari de campanes
 • Fabricació, fosa de campanes: Bibliografia

   

 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © Arxiu del Regne de València (1596)
  © Campaners de la Catedral de València (2021)
  campaners@hotmail.com
  : 22-06-2021
  Convertir a PDF