Les campanes de Sant Miquel dels Reis

Estat de conservació i propostes de restauració

Amb motiu de la inauguració de l'exposició de Na Germana de Foix vam participar en un concert de campanes previ a l'acte el 29 de juny de 2006. Aquestes campanes presenten molt diversos problemes, que hagueren de ser tinguts en compte, per a convertir-les no sols en instrument de concert, sinó en una imatge sonora i coherent de la institució que les alberga.

Les campanes i el rellotge

En la societat tradicional, el mon de les campanes estava dividit pels usos, que corresponien a una doble concepció del món. Les campanes que organitzaven la vida de la comunitat, i que s'adaptaven al ritme natural de la jornada, de la setmana i de les estacions, eren les campanes litúrgiques, mentre que les campanes del rellotge, que corresponen al mon artificial de les hores i dels minuts, estaven ubicades en un lloc diferent (un nivell més alt de la mateixa torre o un altra torre).

En conseqüència, si hi havia dos campanars, com en el cas de Sant Miquel, en un estaven les campanes del rellotge, que tocaven cada hora, sense importar si era de dia o de nit, de setmana o de festiu, generalment el campanar esquerre o de l'evangeli, mentre que les campanes per als tocs festius, de dol o quotidians estaven en l'altre, el de la dreta o de l'epístola.

Les campanes no estaven mai en els dos campanars, per motius acústics, funcionals i simbòlics. Acústicament, campanes separades no produeixen una sonoritat coherent. Funcionalment, si les campanes estan en dos campanars, cal més gent per tocar-les i és difícil la coordinació. Simbòlicament, no es poden barrejar campanes de rellotge i d'ús litúrgic (en sentit molt ample).

De fet en Sant Miquel, les campanes que hi havia en el seu moment estaven ubicades en el campanar de la dreta, l'únic que tenia l'escala de caragol per accedir; l'escala per pujar al campanar de l'esquerra és de nova factura, metàl·lica, per absència d'accés original a la torre.

El rellotge zenital

Sant Miquel compta amb un rellotge zenital, ubicat en la volta sobre el cor, del qual no coneguem un altre exemplar en el món. Es tracta d'una mostra o esfera, amb dues agulles, ubicada sobre els caps dels qui passaven mitja vida cantant i pregant en el cor alt.

Per desconeixement en el moment del muntatge, fou dotat d'un ordinador propi per al seu moviment, que podria estar ubicat junt al mecanismes que mouen les agulles i que no vam poder localitzar. Al seu difícil accés s'ajunta la complicada conservació i posta en hora en cas d'avaria o de manteniment.

Les campanes de Sant Miquel

En Sant Miquel dels Reis hi ha dos conjunts de campanes, de diversa procedència. No parlem de campanes ubicades en dos campanars, ja que les tres existents foren fetes al mateix temps, amb escàs criteri epigràfic i sonor. També hi ha una més antiga, ubicada en algun magatzem del conjunt monumental, que procedeix de l'antiga presó, com indica la seua inscripció: "SIENDO DIRECTOR GENERAL DE PENALES D. GABRIEL F. DE CADORUIGA MELETIHA / 3 DEL ESTABLECIMIENTO D. JUAN P. REQUENA AÑO 1885". Els elements auxiliars de la campana ("truja" o contrapés de fusta, ferratges) són tan interessants o més que el propi bronze.

Les altres tres campanes portes inscripcions d'escassa imaginació. Les dues menors, ubicades al campanar sud diuen respectivament en castellà " AL DUQUE DE CALABRIA / FERNANDO DE ARAGÓN / AÑO 2000" i " A LA REINA / ÚRSULA GERMANA DE FOIX / AÑO 2000". La campana major, ubicada en la torre nord, té un text semblant.

Conservació de les campanes

En el moment de la valoració de les campanes per al possible concert, les instal·lacions presentaven diversos problemes greus de conservació:

Un projecte mal resolt i mal acabat

En resum, el conjunt actual de rellotges, ordinadors i campanes es va fer sense cap criteri, i allò que és pitjor, no es va acabar d'instal·lar (tot i que els treballs si foren pagats en el seu temps). EL conjunt estava compost de dos ordinadors: un per al rellotge zenital i un altre per als tocs de les tres campanes. Aquestes campanes, ubicades en dos campanars (per tapar els buits i no per una funció acústica o simbòlica!) havien de voltejar i també de tocar batallades. Estaven dotades d'accessoris per al toc manual, però instal·lats de manera que el seu ús era perillós sinó impossible. El conjunt no fou mai acabat d'instal·lar, i tampoc podria funcionar degut a la ubicació de les xarxes contra coloms darrere les finestres. Per altra banda la desaparició d'elements faria ara impossible que funcionara.

Propostes per a l'ús immediat

Tal i com estan les campanes es recomana imperativament que no es toquen de cap manera, especialment la major, que tot i haver sigut revisada d'urgència per al concert, està encara en greu perill de despreniment.

Propostes d'us de les campanes actuals

Per altra banda el conjunt actual de campanes, encara que estiguera acabat d'instal·lar, està concebut per als usos regulars d'una parròquia de poble: per tocar a missa, a festa o a mort, i també per tocar les hores. No són, de cap manera aquestes les necessitares del Conjunt Monumental de Sant Miquel dels Reis!!!

Si seguim l'estètica tradicional, junt amb les normes consuetudinàries, les tres campanes actuals havien d'estar ubicades en el campanar sud. Hauria de plantejar-se la necessitat de que puguen voltejar, cosa que no pareix massa necessària en un conjunt bibliotecari i arxivístic. En la part de darrere, i tot i manteniment els seus accessoris actuals, hi hauria d'estar penjada també la campana històrica de l'antiga Presó de Sant Miquel dels Reis. No som partidaris de dotar les campanes de motors per a voltejar automàticament, ja que creiem que no cal fer-ho de manera habitual a Sant Miquel, però si haurien de poder fer-ho manualment. Si haurien d'estar dotades amb electromalls externs per a possibles senyals, com el toc de les hores. Els mecanismes s'haurien de posar de manera que no dificultaren o impossibilitaren el toc manual. Per suposat les campanes han de posar-se amb els suports corresponents, ben fixades i en condició d'us immediat i segur.

Un sol ordinador hauria de controlar tant l'esfera o mostra zenital com els possibles tocs del rellotge (durant el dia) amb les campanes reunides.

En qualsevol cas, voltegen o no les campanes de manera mecànica, les xarxes han d'estar per davant i ubicades que no impedisquen el toc ni el manteniment de les campanes.

Un possible carilló per a la torre

El conjunt cultural de Sant Miquel dels Reis exigiria més bé un "carilló", és a dir un conjunt de campanes afinades (no menys de 24) amb mecanisme per al toc automàtic i teclat per a possibles concertistes. No estem parlant de "tocs de campanes" sinó de veritables concerts, que en el claustre o en l'atri tindrien un lloc ideal per a convertir al conjunt no sols en una referència cultural i patrimonial sinó també en una fita musical. El conjunt hauria d'ubicar-se a la torre nord.

Les campanes afinades podrien interpretar diverses melodies al llarg de la jornada, que no molestarien ni als investigadors ni als veïns, i sonar de manera extraordinària per a certes ocasions, així com a per activitats culturals organitzades.

Quan parlem d'un carilló, realitzat per empreses molt especialitzades, estem parlant de mòduls de 100.000 € Amb un primer mòdul tindríem un carilló de 24 campanes, suficient per tocar una gran quantitat de melodies.

Per altra banda, vist l'espai del campanar no es probable que càpiguen més de 36 campanes, la qual cosa podria suposar unes xifres entorn als 200.000 €. El termini de realització seria d'uns sis mesos.

LLOP i BAYO, Francesc
Generalitat Valenciana (2006)

 • VALÈNCIA: Campanes, campaners i tocs
 • Restauració de campanes: Bibliografia
 • Francesc LLOP i BAYO: bibliografia

   

 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  Buscar campana, campanar, població, fonedor, inscripcions, any fosa, autor, article
  © Generalitat Valenciana (2006)
  © Campaners de la Catedral de València (2020)
  campaners@hotmail.com
  : 16-07-2020
  Convertir a PDF