Parròquia de Sant Miquel - SERRATELLA (LA PLANA ALTA) (COMUNITAT VALENCIANA)

Campanes actuals

Santa Bàrbera i Sant Cristòfol (1)

(Referència 3661)

Localització Sala de les campanes
Diàmetre 48
Altura del bronze 43
Vora 5
Pes aproximat 64
FonedorROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa 1950
Descripció La campana té en primer lloc aquesta inscripció al terç: "CASTELLSERAS ANO 1950 ✱ SANTA BARBARA ✱". La primera part d'aquesta inscripció indica el nom del poble i la data de fosa. El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble, per poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. La data de fosa té una errada i devia dir: "AÑO".

Al mig trobem la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES HNOS / SILLA (VALENCIA)". Finalment té al mig peu altra inscripció, que sembla una continuació de la del terç: "✱ ✱ ET SIE CHRISTO POHORE ORATE PRONOBIS ✱". Si unim les dos inscripcions es llig: "SANTA BARBARA ET SIE CHRISTO POHORE ORATE PRONOBIS". Sembla que està copiada d'una campana més antiga, reproduint també les errades. Correcta seria: "SANCTA BARBARA ET SANCTE CHRISTOPHORE ORATE PRO NOBIS". Es tradueix així al valencià: "SANTA BÀRBERA I SANT CRISTÓFOR PREGUEU PER NOSALTRES".
Terç (T) (2 cordons) /
"CASTELSERAS ANO 1950 ✱ SANTA BARBARA ✱" /
(2 cordons)
Mig (M) (00) (monograma de Maria)
(03) (Santa Cunegunda de Bamberg)
(06) (marca de fàbrica) "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES HNOS / SILLA (VALENCIA)"
(09) (creu)
Mig peu (MP) (2 cordons) /
"✱ ✱ ET SIE CHRISTO POHORE ORATE PRONOBIS ✱" /
(2 cordons)
Peu (2 cordons)
Truja Truja de ferro Manclús vella en substitució d'una de fusta de perfil tradicional local.
Estat anterior La campana mal instal·lada (ansa paral·lela per dins de la truja en compte de per fora i perpendicular). No obstant la truja era molt més antiga que la campana i de gran valor patrimonial. Aquesta segurament era d'altra campana i tant ella com els ferratges s'adaptaren al nou bronze.
Estat actual Es troba en regular estat de conservació, producte de la destructora intervenció patida l'any 2016 que va destruir la instal·lació tradicional. Té una truja de ferro de la foneria Manclús, reaprofitada d'altra campana, que substitueix una de fusta de perfil tradicional local. Està mecanitzada amb electromall monofàsic. Té batall lligat, però no reforçat amb cable de seguretat.
Mecanismes de toc (03) (electromall monofàsic)
Intervencions La campana va ser fosa l'any 1950 als tallers de la foneria Hermanos Roses de Silla (València). Originalment es va fondre per al municipi aragonés de Castelserás (Bajo Aragón, Teruel) i posteriorment es va donar a l'església parroquial de Serratella.

L'any 2016 una intervenció feta per Industrias Manclús va destruir la instal·lació tradicional d'aquesta campana. La truja de fusta original, més antiga que la mateixa campana i de perfil tradicional, va ser brutalment canviada per altra de ferro, segurament reaprofitada d'altra campana. Aquesta intervenció no va comptar amb l'obligatori permís de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, previst a la Llei del Patrimoni Cultural Valencià (Llei 4/1998) en ser l'edifici un Bé de Rellevància Local i per tant un immoble protegit.

Aquesta destrucció patrimonial, habitual entre els anys 50 i 80 del segle XX, suposa un greu retrocés per a la conservació i restauració de les campanes al nostre territori. No sols no s'ha considerat el valor patrimonial de la instal·lació tradicional, ni per part dels propietaris de la campana ni de l'empresa que ha fet la intervenció, sinó que a més s'ha actuat de forma contrària a la llei i sense consulta a tècnics especialistes del camp del patrimoni cultural.
Actuacions urgents Cal revertir els efectes de nefasta destrucció de la instal·lació tradicional seguint els pasos proposats a l'apartat "propostes".
Propostes La destrucció patrimonial patida per aquesta campana és, afortunadament, reversible. En primer lloc cal recuperar l'antiga truja de fusta de perfil tradicional local, restaurar-la i col·locar de nou a la campana. En cas que no s'haguera guardat la truja de fusta original es deu fer una nova de proporcions idèntiques a l'antiga, ja que està documentat l'estat de la campana previ a la destrucció de la instal·lació tradicional. Es pot mecanitzar amb un motor d'impuls.
Protecció Protecció genèrica per trobar-se en un edifici protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Campana interessant. Pot refondre´s en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l'instrument, així com els tocs tradicionals.

Autors

 • MOLLÀ i ALCAÑIZ, Salvador-Artemi (1997)
 • AJUNTAMENT DE SARRATELLA (17-06-2009)
 • ALEPUZ CHELET, Joan [Documentació de l'estat previ a la destrucció de la instal·lació tradicional.] (10-03-2016)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 11-08-2018
18 Fotos

Santa Bàrbera (2)

(Referència 2828)

Localització Sala de les campanes
Diàmetre 53
Altura del bronze 47
Vora 5
Pes aproximat 86
Any fosa 1685
Descripció La campana té la següent inscripció al terç: "S TA BARBORA ORAPROИOBIS AИO I68". Per falta d'espai la data de fosa està repartida entre dos nivells i l'última xifra està baix: "5". Aquesta correctament escrita seria: "SANCTA BARBARA ORA PRO NOBIS ANNO 1685". En ella es dirigeix una senzilla oració a Santa Bàrbera i indica la data de fosa. Es pot traduir així: "SANTA BÀRBERA PREGA PER NOSALTRES ANY 1685". L'oració a Santa Bàrbera deriva de les Lletanies dels Sants, una de les súpliques més solemnes de l'Església i molt utilitzades en rituals de protecció.
Terç (T) (2 cordons ) /
"S TA BARBORA ORAPROИOBIS AИO I68" (sense espai entre les paraules) /
(cordó) /
"5"
Mig (M) (00) (creu amb pedestal amb 4 claus) /
(2 cordons)
Mig peu (MP) (2 cordons)
Peu (cordó)
Tocs tradicionals de campanes Es voltejava manualment des de la mateixa sala de les campanes. També es repicava.
Truja Truja de ferro Manclús vella en substitució d'una de fusta de perfil tradicional local.
Estat anterior Estava instal·lada a la sala de les campanes amb truja de fusta de perfil tradicional local, diferent i singular respecte a altres de localitats properes. Els rodaments i part dels ferratges eren posteriors a la truja, segurament de mitjans del segle XX. Estava mecanitzada amb electromall monofàsic i dotada amb batall lligat.
Estat actual Es troba en regular estat de conservació, producte de la destructora intervenció patida l'any 2016 que va destruir la instal·lació tradicional. Té una truja de ferro de la foneria Manclús, reaprofitada d'altra campana, que substitueix una de fusta de perfil tradicional local. Està mecanitzada amb electromall monofàsic. Té batall lligat, però no reforçat amb cable de seguretat.
Mecanismes de toc (09) electromall monofásic
Intervencions L'any 2016 una intervenció feta per Industrias Manclús va destruir la instal·lació tradicional d'aquesta campana. La truja de fusta original, més antiga que la mateixa campana i de perfil tradicional, va ser brutalment canviada per altra de ferro, segurament reaprofitada d'altra campana. Aquesta intervenció no va comptar amb l'obligatori permís de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, previst a la Llei del Patrimoni Cultural Valencià (Llei 4/1998) en ser l'edifici un Bé de Rellevància Local i per tant un immoble protegit.

Aquesta destrucció patrimonial, habitual entre els anys 50 i 80 del segle XX, suposa un greu retrocés per a la conservació i restauració de les campanes al nostre territori. No sols no s'ha considerat el valor patrimonial de la instal·lació tradicional, ni per part dels propietaris de la campana ni de l'empresa que ha fet la intervenció, sinó que a més s'ha actuat de forma contrària a la llei i sense consulta a tècnics especialistes del camp del patrimoni cultural.
Actuacions urgents Cal revertir els efectes de nefasta destrucció de la instal·lació tradicional seguint els pasos proposats a l'apartat "propostes".
Propostes La destrucció patrimonial patida per aquesta campana és, afortunadament, reversible. En primer lloc cal recuperar l'antiga truja de fusta de perfil tradicional local, restaurar-la i col·locar de nou a la campana. En cas que no s'haguera guardat la truja de fusta original es deu fer una nova de proporcions idèntiques a l'antiga, ja que està documentat l'estat de la campana previ a la destrucció de la instal·lació tradicional. Es pot mecanitzar amb un motor d'impuls.
Protecció Protecció genèrica per trobar-se en un edifici protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Cal incoar expedient per incloure-la en l´Inventari General de Béns Mobles. En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana.
Instal·lació La instal•lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l'instrument, així com els tocs tradicionals.

Autors

 • MOLLÀ i ALCAÑIZ, Salvador-Artemi (1997)
 • AJUNTAMENT DE SARRATELLA (17-06-2009)
 • ALEPUZ CHELET, Joan [Documentació de l'estat previ a la destrucció de la instal·lació tradicional.] (10-03-2016)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 11-08-2018
14 Fotos

Campana (3)

(Referència 2945)

Localització Sala de les campanes
Diàmetre 64
Altura del bronze 52
Vora 7
Pes aproximat 152
FonedorPALLÉS, YSIDRO (BARCELONA)
Any fosa 1853
Descripció La campana, característicament industrial i de fabricació seriada, sols té la marca de fàbrica al mig (element característic de les foneries industrials: "YSIDORUS PALLES / ME FECIT / BARCINONE". Aquesta està en llatí i es tradueix així: "ISIDOR (O ISIDORO) PALLÉS EM VA FER A BARCELONA". També té la data de fosa, repartida als dos costats de la marca de fàbrica: "1 8 5 3". La imatge de Sant Joan està acompanyada per la filactèria amb la següent inscripció: "ECCE AGNUS DEI". Aquesta es tradueix així: "AQUEST ÉS L'ANYELL DE DÉU". És una aclamació que forma part de l'ordinari del missal i que està inspirada a un passatge de l'evangelista Joan en el que narra la trobada de Joan el Baptista amb Jesús (Jn 1, 29).
Anses Anses decorades amb figuracions humanes.
Espatlla (H) (cordó)
(2 cordons)
Terç (T) (cordó)
(sanefa amb motius vegetals i ornaments diversos)
(cordó)
Mig (M) (00) (custódia)
(03) (Mare de Déu)
(06) (marca de fàbrica) "YSIDORUS PALLES / ME FECIT / BARCINONE / 1 8 5 3"
(09) (Sant Joan Baptista)
Mig peu (MP) (3 cordons)
(3 cordons)
(3 cordons)
Peu (cordó)
(sanefa amb motius vegetals)
(cordó)
Tocs tradicionals de campanes Es voltejava manualment des de la mateixa sala de les campanes. També es repicava. Es feia servir per a tocs horaris.
Truja Truja de ferro Manclús vella en substitució d'una de fusta de perfil tradicional local.
Estat anterior Estava instal·lada a la sala de les campanes amb truja de fusta de perfil tradicional local, diferent i singular respecte a altres de localitats properes. Els rodaments i part dels ferratges eren posteriors a la truja, segurament de mitjans del segle XX. Estava mecanitzada amb electromall monofàsic i dotada amb batall lligat.
Estat actual Es troba en regular estat de conservació, producte de la destructora intervenció patida l'any 2016 que va destruir la instal·lació tradicional. Té una truja de ferro de la foneria Manclús, reaprofitada d'altra campana, que substitueix una de fusta de perfil tradicional local. Està mecanitzada amb electromall monofàsic. Té batall lligat, però no reforçat amb cable de seguretat.
Mecanismes de toc (03) electromall monofàsic.
Intervencions La campana va ser fosa l'any 1853. És una campana característicament industrial i de fabricació seriada, fosa als tallers de la foneria d'Isidoro Pallés de Barcelona. El bronze es va fondre abans de l'adquisició, per aquest motiu no té inscripcions i disposa de diverses inscripcions genèriques.

L'any 2016 una intervenció feta per Industrias Manclús va destruir la instal·lació tradicional d'aquesta campana. La truja de fusta original, més antiga que la mateixa campana i de perfil tradicional, va ser brutalment canviada per altra de ferro, segurament reaprofitada d'altra campana. Aquesta intervenció no va comptar amb l'obligatori permís de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, previst a la Llei del Patrimoni Cultural Valencià (Llei 4/1998) en ser l'edifici un Bé de Rellevància Local i per tant un immoble protegit.

Aquesta destrucció patrimonial, habitual entre els anys 50 i 80 del segle XX, suposa un greu retrocés per a la conservació i restauració de les campanes al nostre territori. No sols no s'ha considerat el valor patrimonial de la instal·lació tradicional, ni per part dels propietaris de la campana ni de l'empresa que ha fet la intervenció, sinó que a més s'ha actuat de forma contrària a la llei i sense consulta a tècnics especialistes del camp del patrimoni cultural.
Actuacions urgents Cal revertir els efectes de nefasta destrucció de la instal·lació tradicional seguint els pasos proposats a l'apartat "propostes".
Propostes La destrucció patrimonial patida per aquesta campana és, afortunadament, reversible. En primer lloc cal recuperar l'antiga truja de fusta de perfil tradicional local, restaurar-la i col·locar de nou a la campana. En cas que no s'haguera guardat la truja de fusta original es deu fer una nova de proporcions idèntiques a l'antiga, ja que està documentat l'estat de la campana previ a la destrucció de la instal·lació tradicional. Es pot mecanitzar amb un motor d'impuls.
Protecció Protecció genèrica per trobar-se en un edifici protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana.
Instal·lació La instal•lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l'instrument, així com els tocs tradicionals.
Notes

Autors

 • MOLLÀ i ALCAÑIZ, Salvador-Artemi (01-01-1997)
 • AJUNTAMENT DE SERRATELLA (17-06-2009)
 • ALEPUZ CHELET, Joan [Documentació de l'estat previ a la destrucció de la instal·lació tradicional.] (10-03-2016)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 11-08-2018
17 Fotos
 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  Buscar campana, campanar, població, fonedor, epigrafia, any fosa, autor, article
  © Campaners de la Catedral de València (2019)
  campaners@hotmail.com
  : 21-08-2019
  Convertir a PDF