Parròquia de Santa Quitèria - LA TORRE D'EN DOMÉNEC (COMUNITAT VALENCIANA)

Campanes actuals

La Xicoteta (1)

(Referència 2473)

Localització Sala de les Campanes
Diàmetre 48
Altura del bronze 40
Pes aproximat 64
Any fosa 1500ca
Descripció La campana té aquesta inscripció al terç, tota ella amb lletra majúscula gòtica: "+ GESUS ⋮ MARIA ⋮ GRASIA ⋮ DEI". Aquesta correctament escrita seria: "+ IESUS ⋮ MARIA ⋮ GRATIA ⋮ DEI". La podriem traduir al valencià com: "+ JESÚS ⋮ MARIA ⋮ GRÀCIA ⋮ DE DÉU". Totes les lletres presenten una rica decoració de tipus vegetal i conformen la inscripció llatina. Al mig presenta una imatge de Santa Bàrbera, una de les primeres representacions de la santa a les campanes. Aquesta té els atributs habituals: la palma al·lusiva al martiri i la torre (en forma de campanar) amb les tres finestres símbol de l'adoració d'aquesta Santa pel misteri de la Santíssima Trinitat.
Anses Les anses semblen trencades i soldades posteriorment a la campana.
Espatlla (H) (2 cordons)
Terç (T) (2 cordons)
"+ GESUS ⋮ MARIA ⋮ GRASIA ⋮ DEI"
(2 cordons)
Mig (M) (09) (imatge de Santa Bàrbera)
(2 cordons)
Mig peu (MP) (5 cordons)
Peu (2 cordons)
Tocs tradicionals de campanes Es feia servir tant per a tocs horaris (toc dels quarts), com els litúrgics. Voltejava manualment des de la mateixa Sala de les Campanes.
Tocs actuals de campanes Toca els quarts. Es va servir per als tocs litúrgics i es volteja manualment.
Truja Truja de fusta antiga, regular estat de conservació.
Estat anterior Disposava d'una maça del rellotge per al toc de les hores, ubicada a les 08 i que era accionada per mitjà d'uns mecanismes units a la maquinària del rellotge.
Estat actual La campana es troba en bon estat de conservació, ubicada a una de les finestres de la Sala de les Campanes. Conserva la instal·lació tradicional amb la truja de fusta i ferratges, així com el batall lligat. Està mecanitzada amb un electromall monofàsic per al toc dels quarts.
Mecanismes de toc Electromall per a les hores (03)
Intervencions Ens trobem davant d'una extraordinària campana gòtica. Com hem senyalat, té les lletres en lletra mayúscula gòtica, tipologia molt habitual a les campanes a partir del segle XIV i que alguns fonedors castellans fan servir fins ben entrat el segle XVI. La presència de Santa Bàrbera es habitual a les campanes a partir del segle XVI i la és més propera als models renaixentistes que als gòtics. Per aquests motius creiem que la campana es va fondre entorn a 1500 per un fonedor castellà.

Com hem senyalat les anses estan trencades. Aquest fet bé pot ser causa d'un accident fortuït o bé perquè en 1936 va ser tirada des del campanar, trencant-se les anses quan va impactar contra el terra. Posteriorment es varen soldar, així com part dels tirants en alguna feina de reparació a la campana a meitat del segle XX aproximadament.
Propostes Qualsevol intervenció futura a la instal·lació de la campana deu ser respectuosa amb aquesta. Sols admetrà una motorització amb motor d'impuls i la restauració de la truja i ferratges. Els elements que es canvien per altres nous deuen ser fidels als reposats.
Protecció Bé Moble d'Interès Cultural (Decret 217/2018) de 30 de novembre (DOGV núm. 8439 07-12-2018) (BOE núm 16 18-01-2019).
Codi anotació preventiva 000000145353
En conseqüència els projectes d'intervenció en la campana i les seues instal·lacions han de ser presentats a la Direcció General de Patrimoni Cultural i Museus per a la seua aprovació, prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per una réplica.
Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.
Notes RESTAURADA PER LA GENERALITAT SUBVENCIONS 98. Instal•lació Talleres Cronos.

Autors de la documentació

 • MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier (10-11-1998)
 • 2001 TÉCNICA Y ARTESANÍA S. L. (07-08-2007)
 • AJUNTAMENT DE LA TORRE D'EN DOMÈNEC (23-06-2009)
 • ALEPUZ CHELET, Joan [Documentació fotogràfica de la campana] (05-03-2017)
Editor LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 11-12-2020
19 Fotos

Santa Quitèria (2)

(Referència 2474)

Localització Sala de les Campanes
Diàmetre 72
Altura del bronze 65
Vora 8
Pes aproximat 216
FonedorROSES, HERMANOS (VALÈNCIA)
Any fosa 1945
Descripció La campana té en primer lloc aquesta inscripció al terç: "✱ TORRE ENDOMENECH AÑO 1945 ✱ CURA D. REMIGIO MELIA QUERAL". En ella indica en primer lloc el poble per al que va ser fosa, la data i el nom del rector que estava a la parròquia en el moment en que va ser fosa la campana. El fet d'indicar el nom del poble es deu a que centenars de campanes es retiraren de les seues torres sense un inventari o control durant la Guerra Civil (1936-1939), no podent retornar moltes a las llocs originals per no indicar les inscripcions quins eren. Per aquest motiu es va incloure a partir de 1939. Seguidament al mig peu trobem la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES Hnos / SILLA (VALENCIA)". També al mig trobem l'advocació a la que està dedicada: "SANTA / QUITERIA". Finalment al mig peu indica el nom de l'alcalde i el dels padrins: "✱ ALCALDE D. OVIDIO MAS MARTINEZ PADRINOS D. J. MA ARNAU MIQUEL DÑA VICENTA PRATS ESCRIG".
Espatlla (H) (cordó)
Terç (T) (2 cordons) /
"✱ TORRE ENDOMENECH AÑO 1945 ✱ CURA D. REMIGIO MELIA QUERAL" /
(2 cordons) /
(02) (04) (08) (10) (decoracions vegetals penjants)
Mig (M) (00) (Creu amb pedestal)
(03) (marca de fàbrica) "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES Hnos / SILLA (VALENCIA)"
(06) "SANTA / QUITERIA"
(09) (Monograma de Maria)
Mig peu (MP) (2 cordons) /
"✱ ALCALDE D. OVIDIO MAS MARTINEZ PADRINOS D. J. MA ARNAU MIQUEL DÑA VICENTA PRATS ESCRIG" /
(2 cordons)
Tocs tradicionals de campanes Volteig manual des de la mateixa Sala de les Campanes i repic des dels peus del campanar per mitjà d'una llarga corda unida al batall.
Tocs actuals de campanes Es volteja manualment des de la Sala de les Campanes. Repic automàtic.
Truja Truja antiga de fusta.
Estat actual La campana es troba en bon estat de conservació, ubicada a la Sala de les Campanes. Conserva la instal·lació original: la truja de fusta i ferratges (amb peces més antigues que la campana). Té batall lligat i està mecanitzada amb electromall monofàsic.
Mecanismes de toc Electromall (03)
Intervencions La campana va ser fosa en l'any 1945 als tallers de la foneria Hermanos Roses de Silla junt a altra més gran. Aquesta es va dedicar a Santa Quitèria, titular del temple parroquial. Sembla que algunes peces de fusta de la truja d'una campana més antiga s'adaptaren per a la nova, així com part dels ferratges. Després de beneïda va quedar ubicada al campanar. Abans de l'any 1998 es va mecanitzar amb un electromall monofàsic per a tocs litúrgics.
Propostes La instal·lació de la campana és tradicional, per tant, es deu protegir i conservar. Tan sols es deu admetre una restauració que considere el valor d'aquesta instal·lació, restaurant les peces que la conformen i sols canviant aquelles que no asseguren l'estabilitat del conjunt. En cas de motorització, sols s'admetrà un motor d'impuls. El batall es deu reforçat amb un cable de seguretat.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Campana sense cap valor i que pot refondre´s després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.
Notes RESTAURADA PER LA GENERALITAT SUBVENCIONS 98. Instal•lació Talleres Cronos.

Autors de la documentació

 • MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier (10-11-1998)
 • 2001 TÉCNICA Y ARTESANÍA S. L. (07-08-2007)
 • AJUNTAMENT DE LA TORRE D'EN DOMÈNEC (23-06-2009)
 • ALEPUZ CHELET, Joan [Documentació de la campana] (05-03-2017)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 24-03-2017
25 Fotos

Sant Onofre (3)

(Referència 2475)

Localització Sala de les Campanes
Diàmetre 85
Altura del bronze 72
Vora 10
Pes aproximat 356
FonedorROSES, HERMANOS (VALÈNCIA)
Any fosa 1945
Descripció La campana té en primer lloc aquesta inscripció al terç: "✱ ✱ TORRE ENDOMENECH AÑO 1945 ✱". En ella indica en primer lloc el poble per al que va ser fosa i la data. El fet d'indicar el nom del poble es deu a que centenars de campanes es retiraren de les seues torres sense un inventari o control durant la Guerra Civil (1936-1939), no podent retornar moltes a las llocs originals per no indicar les inscripcions quins eren. Per aquest motiu es va incloure a partir de 1939. Seguidament al mig peu trobem la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES Hnos / SILLA (VALENCIA)". També al mig trobem l'advocació a la que està dedicada: "SAN / ONOFRE". Finalment al mig peu indica el nom de l'alcalde, el dels padrins i el rector: "ALCALDE D. OVIDIO MAS MARTINEZ PADRINOS D. Cos FABRA ANDRES DÑA. MA BELLES PASTOR. CURA D. REMIGIO MELIA QUERAL".
Terç (T) (2 cordons) /
"✱ ✱ TORRE ENDOMENECH AÑO 1945 ✱" /
(2 cordons) /
(garlanda amb decoracions vegetals)
Mig (M) (00) (Creu)
(03) (marca de fàbrica) "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES Hnos / SILLA (VALENCIA)"
(06) "SAN / ONOFRE"
(09) (Escut Nacional)
Mig peu (MP) (2 cordons) /
"ALCALDE D. OVIDIO MAS MARTINEZ PADRINOS D. Cos FABRA ANDRES DÑA. MA BELLES PASTOR. CURA D. REMIGIO MELIA QUERAL"
(2 cordons)
Peu (2 cordons) /
(2 cordons)
Tocs tradicionals de campanes Volteig manual des de la mateixa Sala de les Campanes i repic des dels peus del campanar per mitjà d'una llarga corda unida al batall. Tocava les hores.
Tocs actuals de campanes Es volteja manualment des de la Sala de les Campanes. Repic automàtic. Toca les hores amb repetició.
Truja Truja antiga de fusta.
Estat anterior Des dels anys 40 disposava d'una maça exterior, que accionava el toc de les hores.
Estat actual Han pintat un cor amb una fletxa rodejant la dedicació de la campana. La campana es troba en bon estat de conservació, ubicada a la Sala de les Campanes. Conserva la instal·lació original: la truja de fusta i ferratges (amb peces més antigues que la campana). Té batall lligat i està mecanitzada amb electromall monofàsic.
Mecanismes de toc Electromall (09).
Intervencions La campana va ser fosa en l'any 1945 als tallers de la foneria Hermanos Roses de Silla junt a altra menor. Aquesta es va dedicar a Sant Onofre, patró del poble. Sembla que algunes peces de fusta de la truja d'una campana més antiga s'adaptaren per a la nova, així com part dels ferratges. Després de beneïda va quedar ubicada al campanar. Abans de l'any 1998 es va mecanitzar amb un electromall monofàsic per a tocs litúrgics.
Propostes La instal·lació de la campana és tradicional, per tant, es deu protegir i conservar. Tan sols es deu admetre una restauració que considere el valor d'aquesta instal·lació, restaurant les peces que la conformen i sols canviant aquelles que no asseguren l'estabilitat del conjunt. En cas de motorització, sols s'admetrà un motor d'impuls. El batall es deu reforçat amb un cable de seguretat.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Campana interessant. Pot refondre´s en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.
Notes RESTAURADA PER LA GENERALITAT SUBVENCIONS 98

Autors de la documentació

 • MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier (10-11-1998)
 • 2001 TÉCNICA Y ARTESANÍA S. L. (07-08-2007)
 • AJUNTAMENT DE LA TORRE D'EN DOMÈNEC (23-06-2009)
 • ALEPUZ CHELET, Joan [Documentació de la campana] (05-03-2017)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 24-03-2017
26 Fotos
 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © Campaners de la Catedral de València (2021)
  campaners@hotmail.com
  : 18-01-2021
  Convertir a PDF