Inventario de campás

Catedral de Santa María - LUGO (LUGO) (GALICIA)

Campás actuais

Campá de sinais

(Referència 6351)

Localización Espadana en nave central
Diámetro 45
Peso aproximado 53
Ano fundición 1725ca
Descrición Non foi posible aproximarse á campá, polo que a documentación realizouse a distancia. Na parte superior lese " ... MARIA # ORA ... "
Polo tipo de epigrafía podería ser unha campá de finais do XVII ou principios do XVIII.
Tercio (2 cordóns)
" ... MARIA # ORA ... " /
(2 cordóns)
Meio (2 cordóns)
Meio pé (3 cordóns)
Toques tradicionais Abalo, para facer sinais aos campaneros e outros toques diarios
Toques actuais Parece que non se toca
Cepo Madeira
Conservación actual Parece en bo estado de conservación
Mecanismos para tocar Panca no cepo cunha soga
Propostas A campá debe ser limpada, por dentro e por fóra, para recuperar a sonoridad orixinal.
O cepo de madeira debe ser restaurado.
Debe valorarse se a campá segue tocando manualmente, ou debe ser mecanizada cun motor de impulsos que reproduza o abalo tradicional, que podería sinalar o coro diario.
En ningún caso debe ser dotada de electromazo externo.
Protección Protección xenérica ao atoparse nun BIC declarado. No entanto debería incoarse expediente para incluír a campá e a instalación orixinal no Inventario Xeral de Bens Mobles, debido ao interese do conxunto.
Valorazón En caso de rotura só pode ser soldada. Pode ser substituída por outra campá de distinta afinación.
Instalación A instalación é orixinal e é preciso conservala para protexer a sonoridad e outros valores culturais. Calquera mecanización deberá conservar estas calidades, reproducir os toques tradicionais e permitir os toques manuais.
Notas Medidas aproximadas - Non foi posíbel acceder á campá

Autors da ficha da campana

 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (06-09-2006)
Editors da ficha ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Actualización da ficha 06-04-2008
5 fotos da campá

Campá dos cuartos (A)

(Referència 6349)
Arquivo sonoro da campá

Localización Lanterna
Diámetro 82
Altura bronce 70
Borde 8,5
Peso aproximado 319
FundidorPALACIO, FRANCISCO DE (GÜEMES)
Ano fundición 1725
Descrición A campá ten unha inscrición nada usual na parte superior. Di " ### CRVX # DNI # DICOR # QVO # SACRO # SIGNO # TEMPESTAS # PELLITVR # OMNIS ### # " que deberon escribir CRUX DOMINI DICOR QUO SACRO SIGNO TEMPESTAS PELLITUR OMNIS e que pode traducirse como DEDICADA A LA CRUZ DO SEÑOR A CUYO SIGNO SACRO TODAS AS TEMPESTADES SEXAN REXEITADAS.
Unha lectura máis ampla, asociando a palabra SIGNUM á campá podería ser igualmente DEDICADA A La CRUZ DO SEÑOR POLA CAL ESTA CAMPÁ CONSAGRADA REXEITARÁ TODAS As TEMPESTADES
É evidente a vontade de protección da campá, situada no máis alto da torre, da Catedral e da cidade.
No medio hai unha cruz con pedestal e tres cravos e debaixo pon " ## ESTA # CAMPANA # SE HIZO # EN # EL # ANO # DEL # SENOR # DE # I725 # POR # EL MAESTRO # FRANCISCO # DE # PALACIO ## "
Esta campá dos cuartos sinala, indirectamente o cambio ou modernización do reloxo existente, habitual no primeiro terzo do século XVIII, ao introducir o péndulo nas máquinas, e con iso unha maior precisión que permitía xa indicar o paso dos cuartos de hora con certa exactitude.
Lombo (3 cordóns)
Tercio (2 cordóns) /
" ### CRVX # DNI # DICOR # QVO # SACRO # SIGNO # TEMPESTAS # PELLITVR # OMNIS ### # " /
(2 cordóns)
Meio (00) (cruz con pedestal e tres cravos) /
(2 cordóns)
Meio pé (2 cordóns) /
" ## ESTA # CAMPANA # SE HIZO # EN # EL # ANO # DEL # SENOR # DE # I725 # POR # EL MAESTRO # FRANCISCO # DE # PALACIO ## " /
(2 cordóns)
Prima Fa# 4 -47
Hum Fa# 3 +46
Terceira menor La 4 +13
Quinta Do 5 -37
Oitava Fa# 5 -01
Toques tradicionais Cuartos do reloxo
Toques actuais Cuartos do reloxo
Cepo Barras de ferro
Conservación actual A campá colga dunhas barras de ferro orixinais, enganchadas recentemente a unha viga e ferro.
(00) Marca desgaste maza exterior.
Asa badalera rota.
A campá ten numerosas manchas producidas por excrementos de aves e por froitas.
Mecanismos para tocar Mazo exterior por gravidade
Actuacions urxentes Debe regularse o mazo para que se levante máis e caia con máis forza para soar máis.
Propostas A campá dos cuartos debe situarse encima da campá das horas, que á súa vez se desprazará cara abaixo o necesario para que as dúas estean á vista na estrutura de ferro do campanil.
As barras de ferro e outras fixacións realizaranse con técnicas e materiais tradicionais, para evitar a creación de pares termoeléctricos que producirían o desgaste das partes máis antigas.
A campá debe ser limpada, por dentro e por fóra, para recuperar a sonoridad orixinal.
O toque debe realizarse única e exclusivamente mediante o mazo exterior, que pode ser actuado mediante medios electromecánicos, pero percutiendo sempre por gravidade, e quedando separado da campá tras o toque.
En ningún caso debe ser dotada de electromazo externo.
Tampouco debe utilizarse para outro toque que non sexan os cuartos, preferentemente de día e de noite.
Protección Protección xenérica ao atoparse nun BIC declarado. No entanto debería incoarse expediente para incluír a campá e a instalación orixinal no Inventario Xeral de Bens Mobles, debido ao interese do conxunto.
Valorazón En caso de rotura só pode ser soldada. Pode ser substituída por outra campá de distinta afinación.
Instalación A instalación é orixinal e é preciso conservala para protexer a sonoridad e outros valores culturais. Calquera mecanización deberá conservar estas calidades, reproducir os toques tradicionais.

Autors da ficha da campana

 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (06-09-2006)
Editors da ficha ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Actualización da ficha 06-04-2008
45 fotos da campá

Campá das horas (B)

(Referència 6350)
Arquivo sonoro da campá

Localización Lanterna
Diámetro 120
Peso aproximado 655
Ano fundición 1577
Descrición Na parte superior da campá di "IHS # ANNO # M # D # LXX # VII # PONTIFICE # MAXIMO # GREGORIO # XII REGE # PHILIPO # II # EPO # FERDINANDO # " / " # VELLOSILLO # "
O anagrama de Jesús, que deberon escribir "IHΣ", corresponde á abreviatura de IHΣUΣ, e escríbese usualmente como IHS. Outra variante JHS procedería do latín, aínda que a segunda letra é o Eta ou E longa grega. Foi introducido como devoción por San Bernardino de Siena (ver San Bernardino de Siena y el Anagrama de Jesús). O seu significado é polivalente: para uns é o inicio do nome de Jesús en grego, para outros son as siglas latinas de IESVS HOMO SALVATOR (JESÚS SALVADOR DO HOME).
Con todo débese de tratar de Gregorio XIII, que foi Papa desde 1572 a 1585.
Felipe II foi Rei de España desde 1556 ata 1598.
Fernando VELLOSILLO foi bispo de Lugo entre 1567 e 1587, segundo o OBISPADO DE LUGO 101 Bispos de Lugo.
Debaixo do texto hai un pequeno crucifixo, así como unha gran cruz con pedestal e tres cravos ao carón, e o escudo do bispo ao outro.
Por baixo pon "AB E WARIA GRACIA PLENA DOWINVS TECVM BENEDICTA TV IN MVLIERIBVS # " "AVE MARIA GRATIA PLENA DOMINUS TECUM" é unha variante do saúdo angélico a María en Lc 1:28, onde escriben "AVE, GRATIA PLENA, DOMINUS TECUM" que pode traducirse como CHE SAÚDO, CHEA DE GRAZA, O SEÑOR ESTÁ CONTIGO" A inclusión do nome de María, que no relato evangélico figura no versículo anterior, é habitual nestes textos. Tamén é relativamente normal a confusión de GRAZA por GRATIA, nun momento en que as linguas vulgares comezan a ter máis uso que o latín.
A separación entre os carácteres non segue pautas concretas; polo menos non hai diferenciación entre palabras. A utilización dalgún signo cara abaixo como a "M" de "MARIA" e de "DOMINUS" indicaría igualmente un posible fundidor iletrado, que disporía as letras que alguén lle marcou. No entanto outras "M" están correctamente colocadas.
Tercio (2 cordóns)
"IHS # ANNO # M # D # LXX # VII # PONTIFICE # MAXIMO # GREGORIO # XII REGE # PHILIPO # II # EPO # FERDINANDO # " /
(2 cordóns) /
(Crucifixo) " # VELLOSILLO # "
Meio (00) (cruz con pedestal e tres cravos)
(06) (escudo do bispo) /
(3 cordóns)
Meio pé (2 cordóns)
"AB E WARIA GRACIA PLENA DOWINVS TECVM BENEDICTA TV IN MVLIERIBVS # " /
(2 cordóns)
Prima Mi 5 -49
Hum Mi 4 -40
Terceira menor Sol 5 -26
Quinta Si 5 -45
Oitava Mi 6 -27
Toques tradicionais Horas do reloxo
Toques actuais Horas do reloxo
Cepo Barras de ferro
Conservación actual Asa badalera rota.
O sistema de fixación da campá á estrutura metálica mediante barras de ferro e clavijas é o orixinal do século XVI.
A campá ten numerosas manchas producidas por excrementos de aves e por froitas.
Mecanismos para tocar Mazo exterior por gravidade
Actuacions urxentes Debe regularse o mazo para que se levante máis e caia con máis forza para soar máis.
Propostas A campá dos cuartos debe situarse encima da campá das horas, que á súa vez se desprazará cara abaixo o necesario para que as dúas estean á vista na estrutura de ferro do campanil.
As barras de ferro e outras fixacións realizaranse con técnicas e materiais tradicionais, para evitar a creación de pares termoeléctricos que producirían o desgaste das partes máis antigas.
A campá debe ser limpada, por dentro e por fóra, para recuperar a sonoridad orixinal.
O toque debe realizarse única e exclusivamente mediante o mazo exterior, que pode ser actuado mediante medios electromecánicos, pero percutiendo sempre por gravidade, e quedando separado da campá tras o toque.
En ningún caso debe ser dotada de electromazo externo.
Tampouco debe utilizarse para outro toque que non sexan as horas, preferentemente de día e de noite e sen repetición.
Protección Protección xenérica ao atoparse nun BIC declarado. No entanto debería incoarse expediente para declarar a campá e a instalación Ben Moble de Interese Cultural.
Valorazón En caso de rotura soamente pode ser soldada. Pode ser remplazada por unha réplica.
Instalación A instalación é orixinal e é preciso conservala para protexer a sonoridad e outros valores culturais. Calquera mecanización deberá conservar estas calidades, reproducir os toques tradicionais.

Autors da ficha da campana

 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (06-09-2006)
Editors da ficha ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Actualización da ficha 06-04-2008
80 fotos da campá

A Mariana menor (1)

(Referència 4937)
Arquivo sonoro da campá

Localización Sala de campás
Diámetro 44
Altura bronce 41
Borde 5,5
Peso aproximado 49
FundidorALONSO DE VIADERO, DIONISIO
Ano fundición 1719
Descrición As dúas campás pequenas ou "Marianas" son practicamente iguais en todo, coa única diferenza da cruz, que no caso da campá maior ten tres cravos. O resto é similar.
Na parte superior a campá leva a usual inscrición das campás galegas "IHS # MARIA # # # IOSEPH # ". IHS é o anagrama de Jesús en grego.
Na parte de fóra, no medio, hai unha cruz con pedestal.
No medio pé pon en latín "LAVDATE # DOMIИVM # IИ # CIMBALIS # BEИE SOИAИTIBVS # AИИO # I7I9 # " Usualmente escríbese xunto BENESONANTIBUS. A cita está tomada do salmo 150:5 "LAUDATE EUM IN CIMBALIS BENESONANTIBUS LAUDATE EUM IN CIMBALIS JUBILATIONIS OMNIS SPIRITUS LAUDET DOMINUM" (Ps 150:5) que significa ENCOMIÁDELLE (AO SEÑOR) CON CAMPÁS BEN AFINADAS (DE BO SON), ENCOMIÁDELLE CON CAMPÁS DE ALEGRÍA, TODO ESPÍRITO ENCOMIE AO SEÑOR.
A continuación pon en latín o ano de fundición: ANO 1719.
Debaixo, na parte exterior, está a marca de fábrica en monotipo, combinando o español e o latín: " # DIONISIO # ALONSO # MEFECIT # " é dicir DIONISIO ALONSO FÍXOME.
Tercio (2 cordóns) /
"IHS # MARIA # # # IOSEPH # " /
(2 cordóns)
Meio (00) (Cruz con pedestal) /
(cordón)
Meio pé (2 cordóns) /
"LAVDATE # DOMIИVM # IИ # CIMBALIS # BEИE SOИAИTIBVS # AИИO # I7I9 # " /
(2 cordóns) /
(00) (marca de fábrica en monotipo) " # DIONISIO # ALONSO # MEFECIT # "
Prima Mib 5 -11
Hum Sol 4 -06
Terceira menor Sib 5 +10
Oitava Sol 6 -04
Toques tradicionais Posiblemente repique nada máis, sen mover a campá.
Toques actuais Posiblemente repique nada máis, sen mover a campá.
Cepo Madeira
Conservación actual Debaixo da campá hai diversas plantas verdes.
Mecanismos para tocar Corda ao badalo que chega ata a outra campá pequena
Propostas A campá debe ser limpada, por dentro e por fóra, para recuperar a sonoridad orixinal.
O cepo de madeira debe ser restaurado.
Debe utilizarse pintura adecuada para a protección da madeira e que ao mesmo tempo permita que respire.
En ningún caso debe ser dotada de electromazo externo.
Protección Protección xenérica ao atoparse nun BIC declarado. No entanto debería incoarse expediente para incluír a campá e a instalación orixinal no Inventario Xeral de Bens Mobles, debido ao interese do conxunto.
Valorazón En caso de rotura só pode ser soldada. Pode ser substituída por outra campá de distinta afinación.
Instalación A instalación é orixinal e é preciso conservala para protexer a sonoridad e outros valores culturais. Calquera mecanización deberá conservar estas calidades, reproducir os toques tradicionais e permitir os toques manuais.

Autors da ficha da campana

 • CALVETE HERNÁNDEZ, Pascual (1991)
 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (06-09-2006)
Editors da ficha ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Actualización da ficha 06-04-2008
31 fotos da campá

A Mariana maior (2)

(Referència 4938)
Arquivo sonoro da campá

Localización Sala de campás
Diámetro 53
Altura bronce 50
Borde 5
Peso aproximado 86
FundidorALONSO DE VIADERO, DIONISIO
Ano fundición 1719
Descrición As dúas campás pequenas ou "Marianas" son practicamente iguais en todo, coa única diferenza da cruz, que no caso da campá maior ten tres cravos. O resto é similar.
Na parte superior a campá leva a usual inscrición das campás galegas "IHS # MARIA # # # IOSEPH # ". IHS é o anagrama de Jesús en grego.
Na parte de fóra, no medio, hai unha cruz con pedestal.
No medio pé pon en latín "LAVDATE # DOMIИVM # IИ # CIMBALIS # BEИE SOИAИTIBVS # AИИO # I7I9 # " Usualmente escríbese xunto BENESONANTIBUS. A cita está tomada do salmo 150:5 "LAUDATE EUM IN CIMBALIS BENESONANTIBUS LAUDATE EUM IN CIMBALIS JUBILATIONIS OMNIS SPIRITUS LAUDET DOMINUM" (Ps 150:5) que significa ENCOMIÁDELLE (AO SEÑOR) CON CAMPÁS BEN AFINADAS (DE BO SON), ENCOMIÁDELLE CON CAMPÁS DE ALEGRÍA, TODO ESPÍRITO ENCOMIE AO SEÑOR.
A continuación pon en latín o ano de fundición: ANO 1719.
Debaixo, na parte exterior, está a marca de fábrica en monotipo, combinando o español e o latín: " # DIONISIO # ALONSO # MEFECIT # " é dicir DIONISIO ALONSO FÍXOME.
Tercio (2 cordóns) /
"IHS # MARIA # # # IOSEPH # " /
(2 cordóns)
Meio (00) (Cruz con pedestal e tres cravos) /
(cordón)
Meio pé (2 cordóns) /
"LAVDATE # DOMIИVM # IИ # CIMBALIS # BEИE SOИAИTIBVS # AИИO # I7I9 # " /
(2 cordóns) /
(00) (marca de fábrica en monotipo) " # DIOИISIO # ALONSO # MEFECIT # "
Prima Lab 5 -45
Hum Fa 4 -38
Terceira menor La 5 +35
Oitava Fa# 6 +00
Toques tradicionais Posiblemente repique nada máis, sen mover a campá.
Toques actuais Posiblemente repique nada máis, sen mover a campá.
Cepo Madeira
Conservación actual A campá non ten badalo.
Hai no seu interior uns arames grosos, que deixaron marcas.
Debaixo da campá hai diversas plantas verdes.
Mecanismos para tocar Corda ao badalo que chega ata a outra campá pequena
Actuacions urxentes Non debe tocarse a campá sen badajo (aínda que xa se fixo, marcando o bronce cos arames).
Debe colocarse un badajo da medida e tamaño adecuado a esta campá.
Propostas A campá debe ser limpada, por dentro e por fóra, para recuperar a sonoridad orixinal.
O cepo de madeira debe ser restaurado.
Debe utilizarse pintura adecuada para a protección da madeira e que ao mesmo tempo permita que respire.
En ningún caso debe ser dotada de electromazo externo.
Protección Protección xenérica ao atoparse nun BIC declarado. No entanto debería incoarse expediente para incluír a campá e a instalación orixinal no Inventario Xeral de Bens Mobles, debido ao interese do conxunto.
Valorazón En caso de rotura só pode ser soldada. Pode ser substituída por outra campá de distinta afinación.
Instalación A instalación é orixinal e é preciso conservala para protexer a sonoridad e outros valores culturais. Calquera mecanización deberá conservar estas calidades, reproducir os toques tradicionais e permitir os toques manuais.

Autors da ficha da campana

 • CALVETE HERNÁNDEZ, Pascual (1991)
 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (06-09-2006)
Editors da ficha ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Actualización da ficha 06-04-2008
34 fotos da campá

San José, a Sardinera (7)

(Referència 4939)

Localización Sala de campás
Diámetro 64
Altura bronce 60
Borde 6,5
Peso aproximado 152
FundidorCABRILLO MAYOR, JOSÉ (SALAMANCA)
Ano fundición 1920
Descrición A campá ten unha simple inscrición na parte superior "SAN JOSE ANO 1 9 2 0 JOSÉ CABRILLO SALAMANCA" e debaixo una cenefa de anxos.
Na parte exterior hai un crucifixo con pedestal.
Tercio (2 cordóns) /
"SAN JOSE ANO 1 9 2 0 JOSÉ CABRILLO SALAMANCA" /
(2 cordóns) /
(cenefa de anxos) /
(2 cordóns) /
(cenefa)
Meio (00) (crucifixo con pedestal)
Meio pé (4 cordóns)
Toques tradicionais Repiques circulares (virando o badalo dentro de todo o perímetro da campá).
Posible volteo.
Toques actuais Repiques circulares (virando o badalo dentro de todo o perímetro da campá).
Cepo Madeira
Conservación actual Repique circular.
Gran greta vertical.
Bo estado de conservación.
Toque manual.
Cepo pintado de verde.
Mecanismos para tocar Corda ao badalo que chega ata a outra campá "Cimbalico"
Propostas Visto o escaso interese da campá proponse a súa refundición e a súa substitución por outra de características musicais similares.
O yugo deberá ser conservado na súa integridade, tanto no modo de fixación da campá como nos soportes, xa que o contrapeso é o elemento de maior valor patrimonial do conxunto.
En ningún caso debe ser dotada de electromazo externo.
Protección Protección xenérica ao atoparse nun BIC declarado. No entanto debería incoarse expediente para incluír a instalación orixinal no Inventario Xeral de Bens Mobles, debido ao interese do conxunto.
Valorazón Campá interesante. Pode refundir-se en caso de rotura tras a sua documentación.
Instalación A instalación é orixinal e é preciso conservala para protexer a sonoridad e outros valores culturais. Calquera mecanización deberá conservar estas calidades, reproducir os toques tradicionais e permitir os toques manuais.

Autors da ficha da campana

 • CALVETE HERNÁNDEZ, Pascual (1991)
 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (06-09-2006)
Editors da ficha ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Actualización da ficha 10-03-2012
22 fotos da campá

Cimbalico (5)

(Referència 4940)

Localización Sala de campás
Diámetro 77
Altura bronce 70
Borde 8
Peso aproximado 264
FundidorSOBRADO, GREGORIO DE
Ano fundición 1740
Descrición Na parte superior a campá leva a usual inscrición das campás galegas " # IHS # MARIA # I JOSEPH # A N O D E I 7 4 0 # # # # # # # # " . IHS é o anagrama de Jesús en grego. A inscrición emprega diversas linguas: o grego para o anagrama de Jesús, o latín para o nome de José, o español para a unión "E" (en latín sería "ET" e para o ano (en latín sería "ANNO")
Na parte de fóra, no medio, hai unha cruz con pedestal.
Debaixo, na parte exterior, está a marca de fábrica "GREGORIO DE SOBRADO ME HIZO # "
Hai separación entre as letras do texto, que non diferencia as palabras, posiblemente para ocupar todo o espazo.
Tercio (2 cordóns) /
" # IHS # MARIA # I JOSEPH # A N O D E I 7 4 0 # # # # # # # # " /
(2 cordóns)
Meio (00) (cruz con pedestal)
Meio pé (00) " # GREGORIO DE SOBRADO ME HIZO # " /
(3 cordóns)
Toques tradicionais Repiques circulares (virando o badalo dentro de todo o perímetro da campá).
Posible volteo.
Toques actuais Repiques circulares (virando o badalo dentro de todo o perímetro da campá).
Cepo Madeira
Conservación actual Ten diversos defectos de fundición, que parecen grandes gretas, que non afectan ao son.
Ten numerosas manchas por excrementos de aves na parte interior da campá.
Toque manual.
Cepo pintado de verde.
Mecanismos para tocar Corda ao badalo que chega ata a outra campá "Sardinera"
Propostas A campá debe ser limpada, por dentro e por fóra, para recuperar a sonoridad orixinal.
O cepo de madeira debe ser restaurado.
Debe utilizarse pintura adecuada para a protección da madeira e que ao mesmo tempo permita que respire.
En ningún caso debe ser dotada de electromazo externo.
Protección Protección xenérica ao atoparse nun BIC declarado. No entanto debería incoarse expediente para incluír a campá e a instalación orixinal no Inventario Xeral de Bens Mobles, debido ao interese do conxunto.
Valorazón En caso de rotura só pode ser soldada. Pode ser substituída por outra campá de distinta afinación.
Instalación A instalación é orixinal e é preciso conservala para protexer a sonoridad e outros valores culturais. Calquera mecanización deberá conservar estas calidades, reproducir os toques tradicionais e permitir os toques manuais.

Autors da ficha da campana

 • CALVETE HERNÁNDEZ, Pascual [Autor: SOBRADO] (1991)
 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (06-09-2006)
Editors da ficha ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Actualización da ficha 06-04-2008
29 fotos da campá

De Prima (3)

(Referència 4943)

Localización Sala de campás
Diámetro 106
Altura bronce 75
Borde 12
Peso aproximado 690
FundidorPALACIO, DOMINGO DE (GÜEMES)
Ano fundición 1805
Descrición A campá ten unha complexa inscrición latina iniciada na parte superior por un crismón ou anagrama de Cristo en grego ("XP") "SIGNVM AETERN # SALUT # PIGNORI IN EVCHARISTIA SACRVM JESV CHRISTO SACERDOTI ET VICTIM CHRISMAT # ".
A frase continúa no medio pé da campá "VNCTION # DEDICAT # PONTIFICE # ILLVSTMO D # D # PHILIPPO PELAEZ CAVNEDO DOMINICO PALACIO FVSOR # D # AVGVSTINO SOLER ET ARMANA TEMPLI AEDITVO" / "# HIEROTHECAES # PRAEPOS # A # Đ # M DCCCV # ".
Pode traducirse como ESTE É O SIGNO DE SALVACIÓN ETERNA, LA SAGRADA PRENDA NA EUCARISTÍA NA QUE XESUCRISTO É SACERDOTE E VÍTIMA. CO CRISMA DA UNCIÓN DEDÍCAA O BISPO (O PONTÍFICE) ILUSTRÍSIMO DOUTOR DON FELIPE PELÁEZ CAUNEDO, SENDO FUNDIDOR DOMINGO PALACIO E DON AGUSTÍN ADOITAR SANCRISTÁN DO TEMPLO E ENCARGADO DO LUGAR ONDE SE GARDAN Os OBXECTOS SACROS NO ANO DE 1805.
Don Felipe Peláez Caunedo foi bispo de Lugo desde 1786 ata 1811. Con relación ás campás, prohibiu que ao levar o Viático aos enfermos houbese diferenza de toque segundo a clase social do paciente, segundo o OBISPADO DE LUGO 101 Obispos de Lugo.
A campá ten no medio unha gran cruz con pedestal, tres cravos e dúas velas a ambos os dous lados.
Tercio (2 cordóns) /
"(crismón) SIGNVM AETERN # SALUT # PIGNORI IN EVCHARISTIA SACRVM JESV CHRISTO SACERDOTI ET VICTIM CHRISMAT # " /
(2 cordóns)
Meio Cruz con pedestal, tres cravos e dúas velas a ambos os dous lados
Meio pé (2 cordóns) /
"VNCTION # DEDICAT # PONTIFICE # ILLVSTMO D # D # PHILIPPO PELAEZ CAVNEDO DOMINICO PALACIO FVSOR # D # AVGVSTINO SOLER ET ARMANA TEMPLI AEDITVO" /
(2 cordóns) /
"# HIEROTHECAES # PRAEPOS # A # Đ # M DCCCV # "
Toques tradicionais Repiques circulares (virando o badalo dentro de todo o perímetro da campá).
Posible volteo.
Toques actuais Repiques circulares (virando o badalo dentro de todo o perímetro da campá).
Cepo Madeira
Conservación actual Durante o mantemento do cepo de madeira a campá non foi protexida e hai numerosos manchas de pintura verde no bronce. Por outra banda a utilización de pintura plástica non parece a mellor protección para a madeira.
Ten numerosas manchas por excrementos de aves na parte interior da campá.
Ferro para fixar a campá cara arriba entre volteo e volteo.
Toque manual.
Cepo pintado de verde.
Mecanismos para tocar Corda corta atada ao badalo.
Propostas A campá debe ser limpada, por dentro e por fóra, para recuperar a sonoridad orixinal.
O cepo de madeira debe ser restaurado.
Debe utilizarse pintura adecuada para a protección da madeira e que ao mesmo tempo permita que respire.
En ningún caso debe ser dotada de electromazo externo.
Protección Protección xenérica ao atoparse nun BIC declarado. No entanto debería incoarse expediente para incluír a campá e a instalación orixinal no Inventario Xeral de Bens Mobles, debido ao interese do conxunto.
Valorazón En caso de rotura só pode ser soldada. Pode ser substituída por outra campá de distinta afinación.
Instalación A instalación é orixinal e é preciso conservala para protexer a sonoridad e outros valores culturais. Calquera mecanización deberá conservar estas calidades, reproducir os toques tradicionais e permitir os toques manuais.

Autors da ficha da campana

 • CALVETE HERNÁNDEZ, Pascual [Indica año 1863] (1991)
 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (06-09-2006)
Editors da ficha ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Actualización da ficha 06-04-2008
64 fotos da campá

Santa María (4)

(Referència 4942)

Localización Sala de campás
Diámetro 119
Altura bronce 85
Borde 11
Peso aproximado 639
FundidorBLANCO, JANUARIO; CARRERA BLANCO, ANTONIO
Ano fundición 1864
Descrición A campá ten dúas complexas inscricións latinas cheas de abreviaturas non sempre fáciles de desenvolver. Na parte superior figuran os nomes dos fundidores da campá, algo moi pouco usual xa que esta parte, máis nobre, adoita indicar soamente a dedicación da campá: "SIGNUM VIRG. MARIÆ SACRUM EX ÆRE FUS. JANUARIO BLANCO ET ANTONIO CARRERA BLANCO OPIFICIB. CONFLAT. # # # "
Interpretamos SIGNUM, como na campá dos cuartos, é dicir, máis que SINAL, CAMPÁ. Xa que logo sería CAMPÁ CONSAGRADA A La VIRXE MARÍA COADA EN BRONCE POLOS ARTESÁNS FUNDIDORES JANUARIO BLANCO E ANTONIO CARRERA BLANCO. Trátase de dous fundidores descoñecidos ata a data, aínda que había referencia doutros da familia BLANCO.
No medio hai, á parte de fóra, unha cruz con pedestal. Na parte interior hai unha custodia e debaixo unha cartela onde di "LA VOZ DE MARIA / DE GRACIA PLENA / A SU CULTO INVITA / A TODA LA TIERRA".
No medio pé hai unha inscrición escura, con moitas abreviaturas, en latín: "AB EXCMO. ET YLTMO. D. D. JOSEPHO DE LOS RIOS ET LAMADRID PONTIF. SAC. CRISM. DELIB. D. D. PETRO BENEDICTIO A VALDÉS, ARCHIDIAC. PRO CANONIC. COLLEG. CULMINE SUSPENS. ANNO D. MDCCCLXIV. # # ". Indicaría que a campá foi consagrada polo Excelentísimo e Ilustrísimo Doutor Don José dos Ríos e Lamadrid, sendo arcediano o Doutor Don Pedro Benito de Valdés, o ano 1864.
Don José dos Ríos e Lamadrid foi bispo de Lugo desde 1857 ata 1884, segundo o OBISPADO DE LUGO 101 Obispos de Lugo.
Tercio (cenefa de triángulos)
(2 cordóns) /
"SIGNUM VIRG. MARIÆ SACRUM EX ÆRE FUS. JANUARIO BLANCO ET ANTONIO CARRERA BLANCO OPIFICIB. CONFLAT. # # # " /
(2 cordóns)
Meio (00) (Cruz con pedestal)
(06) (custodia) / (cartela) "LA VOZ DE MARIA / DE GRACIA PLENA / A SU CULTO INVITA / A TODA LA TIERRA"
Meio pé (2 cordóns) /
"AB EXCMO. ET YLTMO. D. D. JOSEPHO DE LOS RIOS ET LAMADRID PONTIF. SAC. CRISM. DELIB. D. D. PETRO BENEDICTIO A VALDÉS, ARCHIDIAC. PRO CANONIC. COLLEG. CULMINE SUSPENS. ANNO D. MDCCCLXIV. # # " /
(2 cordóns)
Toques tradicionais Repiques circulares (virando o badalo dentro de todo o perímetro da campá).
Posible volteo deixando a campá cara arriba entre toque e toque. A campá ten unha panca no medio do cepo para iniciar o abalo ou o volteo; é a única desta torre con este elemento auxiliar.
Toques actuais Repiques circulares (virando o badalo dentro de todo o perímetro da campá).
Cepo Madeira
Conservación actual Durante o mantemento do cepo de madeira a campá non foi protexida e hai numerosos manchas de pintura verde no bronce. Por outra banda a utilización de pintura plástica non parece a mellor protección para a madeira.
Ten numerosas manchas por excrementos de aves na parte interior da campá.
A campá ten dobre marca circular do badalo, probablemente porque estaba antes descolgado.
Ferro para fixar a campá cara arriba entre volteo e volteo.
Toque manual.
Cepo pintado de verde.
Mecanismos para tocar Corda corta atada ao badalo.
Propostas A campá debe ser limpada, por dentro e por fóra, para recuperar a sonoridad orixinal.
O cepo de madeira debe ser restaurado.
Debe utilizarse pintura adecuada para a protección da madeira e que ao mesmo tempo permita que respire.
A campá debe repicar automaticamente para os sinais diarios. Sería conveniente que o mecanismo tirase do propio badajo, mediante unha instalación electromecánica ou hidráulica, que permitise unha gran velocidade de resposta, para reproducir os toques orixinais e non impedir os posibles toques manuais.
Protección Protección xenérica ao atoparse nun BIC declarado. No entanto debería incoarse expediente para incluír a instalación orixinal no Inventario Xeral de Bens Mobles, debido ao interese do conxunto.
Valorazón Campá interesante. Pode refundirse en caso de rotura tras a sua documentación.
Instalación A instalación é orixinal e é preciso conservala para protexer a sonoridad e outros valores culturais. Calquera mecanización deberá conservar estas calidades, reproducir os toques tradicionais e permitir os toques manuais.

Autors da ficha da campana

 • CALVETE HERNÁNDEZ, Pascual [Autor SANDALIO PALACIO (1851)] (1991)
 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (06-09-2006)
Editors da ficha ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Actualización da ficha 07-04-2008
61 fotos da campá

Froilana (6)

(Referència 4944)

Localización Sala de campás
Diámetro 140
Altura bronce 105
Borde 15
Peso aproximado 1589
FundidorCAGIGAL, ANDRÉS; PALACIO, DOMINGO (VALLE DE HOZ)
Ano fundición 1792
Descrición Na parte superior a campá leva a usual inscrición das campás galegas seguido da dedicación da campá "J. S. # M.A # ET # JOS. # S. # FROYL.E # ORA # PRONOBIS# # # # # # # # # "
A abreviatura de Jesús non é usual, xa que habitualmente ponse JHS (en latín) ou IHS (en grego). Deberon escribir "JHS MARIA ET JOSEPH. SANTE FROILANE ORA PRO NOBIS" é dicir JESÚS, MARÍA E JOSÉ. SAN FROILÁN ROGA POR NÓS.
No medio hai, á parte de fóra, unha cruz con pedestal, e á parte interior San Froilán.
Debaixo pon, en dúas liñas, "ONNES # AD # ECLAM. VOCE # VOCABO # SONORA # IN # FROYLAN # VOCE # CVI # SVM # DICATA # PATRONO # FVIT # ERECTA # CVN # ISTA # DEDICATIONE # ANNO # I7I9 # REDIFICATA # EADEM # IN # I774 # ITERVM # ET # CONSECRATA # I792 # ARTIFECES # # " / " # DOMINICVS # PALACIO # Y # ANDRES # CAGIGAL # "
Unha tradución aproximada pode ser CONVOCAREI A Todos Ao TEMPLO CUNHA VOZ SONORA Ao NOME DO PATRÓN FROILÁN Ao QUE ESTOU DEDICADA. FUN CONSTRUÍDA CON ESTA DEDICACIÓN NO ANO 1719 E IGUALMENTE RECONSTRUÍDA EN 1774, AGORA DE NOVO SON CONSAGRADA EN 1792 SENDO ARTÍFICES DOMINGO PALACIO E ANDRÉS CAGIGAL.
Tercio (2 cordóns) /
"J. S. # M.A # ET # JOS. # S. # FROYL.E # ORA # PRONOBIS# # # # # # # # # " /
(2 cordóns)
Meio (00) (cruz con pedestal)
(06) (San Froilán)
Meio pé (2 cordóns) /
"ONNES # AD # ECLAM. VOCE # VOCABO # SONORA # IN # FROYLAN # VOCE # CVI # SVM # DICATA # PATRONO # FVIT # ERECTA # CVN # ISTA # DEDICATIONE # ANNO # I7I9 # REDIFICATA # EADEM # IN # I774 # ITERVM # ET # CONSECRATA # I792 # ARTIFECES # # " /
(3 cordóns)
(00) " # DOMINICVS # PALACIO # Y # ANDRES # CAGIGAL # "
Toques tradicionais Repiques circulares (virando o badalo dentro de todo o perímetro da campá).
Posible volteo deixando a campá cara arriba entre toque e toque.
Toques actuais Repiques circulares (virando o badalo dentro de todo o perímetro da campá).
Cepo Madeira
Conservación actual O badalo grande, característico de campás fixas, un pouco descolgado.
Durante o mantemento do cepo de madeira a campá non foi protexida e hai numerosos manchas de pintura verde no bronce. Por outra banda a utilización de pintura plástica non parece a mellor protección para a madeira.
Ten numerosas manchas por excrementos de aves na parte interior da campá.
Ferro para fixar a campá cara arriba entre volteo e volteo.
Toque manual.
Cepo pintado de verde.
Mecanismos para tocar Corda corta atada ao badalo
Propostas A campá debe ser limpada, por dentro e por fóra, para recuperar a sonoridad orixinal.
O cepo de madeira debe ser restaurado.
Debe utilizarse pintura adecuada para a protección da madeira e que ao mesmo tempo permita que respire.
A campá debe repicar automaticamente para os sinais diarios. Sería conveniente que o mecanismo tirase do propio badajo, mediante unha instalación electromecánica ou hidráulica, que permitise unha gran velocidade de resposta, para reproducir os toques orixinais e non impedir os posibles toques manuais.
Protección Protección xenérica ao atoparse nun BIC declarado. No entanto debería incoarse expediente para incluír a campá e a instalación orixinal no Inventario Xeral de Bens Mobles, debido ao interese do conxunto.
Valorazón En caso de rotura só pode ser soldada. Pode ser substituída por outra campá de distinta afinación.
Instalación A instalación é orixinal e é preciso conservala para protexer a sonoridad e outros valores culturais. Calquera mecanización deberá conservar estas calidades, reproducir os toques tradicionais e permitir os toques manuais.

Autors da ficha da campana

 • CALVETE HERNÁNDEZ, Pascual [Fecha de la campana 1791 - Autor PEÑALACIA] (1991)
 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (06-09-2006)
Editors da ficha ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Actualización da ficha 07-04-2008
64 fotos da campá

Carillón (1)

(Referència 6342)
Arquivo sonoro da campá

Localización Terraza
Diámetro 64
Altura bronce 50
Borde 5
Peso aproximado 152
FundidorMURUA, VIUDA DE (VITORIA)
Ano fundición 1954
Descrición Todas as campás do carillón teñen a mesma inscrición. No ombreiro unha pequena cruz e debaixo pon "AÑO MARIANO 1954".
No medio está a marca de fábrica en monotipo "VIUDA DE MURUA / VITORIA"
Non hai outra decoración aparte dos cordóns do terzo, o medio pé e o pé.
Con todo cada unha das campás ten grafitos no interior que indican a súa nota absoluta e unha numeración, que non segue o tamaño.
Lombo (06) (cruz)
Tercio (2 cordóns) /
(06) "AÑO MARIANO 1954" /
(2 cordóns)
Meio (00) (Marca de fábrica monotipo) "VIUDA DE MURUA / VITORIA"
Meio pé (2 cordóns) /
(2 cordóns)
(3 cordóns)
Prima Mib 5 +26
Hum Mib 4 +04
Terceira menor Fa# 5 +38
Oitava Mib 6 +32
Toques tradicionais Melodía automática das horas do reloxo
Toques actuais Non toca
Cepo Eixo vertical
Conservación actual 2 mazos exteriores, desconectados.
No interior están os grafitos de man diferente "MI" / "1"
Mecanismos para tocar 2 mazos exteriores por gravidade
Propostas O carillón está nun estado de abandono que impide a recuperación das transmisións e do mecanismo. Ata, a instalación orixinal soamente permitía tocar unha melodía simple, sen aproveitar todas as posibilidades do mecanismo (unha maza para a campá maior, dúas para as demais excepto tres para a central, a máis utilizada). Sería razoable colgar as campás dunha nova estrutura, con vigas de madeira horizontais (aínda que os soportes fosen metálicos) e dotalas de electromazos situados preferentemente no interior. Estes mecanismos non soamente dan, polo menos neste caso, unha resposta máis rápida, senón que permiten modificar as melodías de xeito moito máis operativo e eficaz. As campás deberían "verse" desde a rúa para poder "oírse". Non é improbable que algunha delas debese afinarse para mellorar o seu sonoridad. Isto supón o desmonte, tras a documentación, do triplo conxunto de transmisións (na bóveda da sala do reloxo, no chan da sala de campás e no chan da terraza). Este desmonte creará unha maior amplitude na sala de campás e un espazo suficiente para recolocar o carillón na terraza.
Protección Protección xenérica ao atoparse nun BIC declarado.
Valorazón Campá interesante. Pode refundirse en caso de rotura tras a sua documentación.
Instalación A instalación é orixinal e debe ser conservada para protexer a sonoridad e outros valores culturais. Calquera mecanización deberá conservar estas calidades, reproducir os toques tradicionais e permitir os toques manuais.

Autors da ficha da campana

 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (06-09-2006)
Editors da ficha ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Actualización da ficha 07-04-2008
8 fotos da campá

Carillón (2)

(Referència 6343)
Arquivo sonoro da campá

Localización Terraza
Diámetro 64
Altura bronce 51
Borde 8
Peso aproximado 152
FundidorMURUA, VIUDA DE (VITORIA)
Ano fundición 1954
Descrición Todas as campás do carillón teñen a mesma inscrición. No ombreiro unha pequena cruz e debaixo pon "AÑO MARIANO 1954".
No medio está a marca de fábrica en monotipo "VIUDA DE MURUA / VITORIA"
Non hai outra decoración aparte dos cordóns do terzo, o medio pé e o pé.
Con todo cada unha das campás ten grafitos no interior que indican a súa nota absoluta e unha numeración, que non segue o tamaño.
Lombo (06) (cruz)
Tercio (2 cordóns) /
(06) "AÑO MARIANO 1954" /
(2 cordóns)
Meio (00) (Marca de fábrica monotipo) "VIUDA DE MURUA / VITORIA"
Meio pé (2 cordóns) /
(2 cordóns)
(3 cordóns)
Prima Reb 5 -07
Hum Re 4 +25
Terceira menor Fa 5 -27
Quinta La 5 +08
Oitava Reb 6 +42
Toques tradicionais Melodía automática das horas do reloxo
Toques actuais Non toca
Cepo Eixo vertical
Conservación actual 2 mazos exteriores, desconectados.
No interior están os grafitos de man diferente "RE" / "7"
Mecanismos para tocar Mazos exteriores por gravidade
Propostas O carillón está nun estado de abandono que impide a recuperación das transmisións e do mecanismo. Ata, a instalación orixinal soamente permitía tocar unha melodía simple, sen aproveitar todas as posibilidades do mecanismo (unha maza para a campá maior, dúas para as demais excepto tres para a central, a máis utilizada). Sería razoable colgar as campás dunha nova estrutura, con vigas de madeira horizontais (aínda que os soportes fosen metálicos) e dotalas de electromazos situados preferentemente no interior. Estes mecanismos non soamente dan, polo menos neste caso, unha resposta máis rápida, senón que permiten modificar as melodías de xeito moito máis operativo e eficaz. As campás deberían "verse" desde a rúa para poder "oírse". Non é improbable que algunha delas debese afinarse para mellorar o seu sonoridad. Isto supón o desmonte, tras a documentación, do triplo conxunto de transmisións (na bóveda da sala do reloxo, no chan da sala de campás e no chan da terraza). Este desmonte creará unha maior amplitude na sala de campás e un espazo suficiente para recolocar o carillón na terraza.
Protección Protección xenérica ao atoparse nun BIC declarado.
Valorazón Campá interesante. Pode refundirse en caso de rotura tras a sua documentación.
Instalación A instalación é orixinal e debe ser conservada para protexer a sonoridad e outros valores culturais. Calquera mecanización deberá conservar estas calidades, reproducir os toques tradicionais e permitir os toques manuais.

Autors da ficha da campana

 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (06-09-2006)
Editors da ficha ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Actualización da ficha 07-04-2008
10 fotos da campá

Carillón (3)

(Referència 6344)
Arquivo sonoro da campá

Localización Terraza
Diámetro 74
Altura bronce 58
Borde 6
Peso aproximado 235
FundidorMURUA, VIUDA DE (VITORIA)
Ano fundición 1954
Descrición Todas as campás do carillón teñen a mesma inscrición. No ombreiro unha pequena cruz e debaixo pon "AÑO MARIANO 1954".
No medio está a marca de fábrica en monotipo "VIUDA DE MURUA / VITORIA"
Non hai outra decoración aparte dos cordóns do terzo, o medio pé e o pé.
Con todo cada unha das campás ten grafitos no interior que indican a súa nota absoluta e unha numeración, que non segue o tamaño.
Lombo (06) (cruz)
Tercio (2 cordóns) /
(06) "AÑO MARIANO 1954" /
(2 cordóns)
Meio (00) (Marca de fábrica monotipo) "VIUDA DE MURUA / VITORIA"
Meio pé (2 cordóns) /
(2 cordóns)
(3 cordóns)
Prima Si 4 +00
Hum Si 3 -06
Terceira menor Re 5 +31
Quinta Fa# 5 +30
Oitava Si 5 +45
Toques tradicionais Melodía automática das horas do reloxo
Toques actuais Non toca
Cepo Eixo vertical
Conservación actual 2 mazos exteriores, desconectados.
No interior están os grafitos de man diferente "DO" / "2"
Mecanismos para tocar 2 mazos exteriores por gravidade
Propostas O carillón está nun estado de abandono que impide a recuperación das transmisións e do mecanismo. Ata, a instalación orixinal soamente permitía tocar unha melodía simple, sen aproveitar todas as posibilidades do mecanismo (unha maza para a campá maior, dúas para as demais excepto tres para a central, a máis utilizada). Sería razoable colgar as campás dunha nova estrutura, con vigas de madeira horizontais (aínda que os soportes fosen metálicos) e dotalas de electromazos situados preferentemente no interior. Estes mecanismos non soamente dan, polo menos neste caso, unha resposta máis rápida, senón que permiten modificar as melodías de xeito moito máis operativo e eficaz. As campás deberían "verse" desde a rúa para poder "oírse". Non é improbable que algunha delas debese afinarse para mellorar o seu sonoridad. Isto supón o desmonte, tras a documentación, do triplo conxunto de transmisións (na bóveda da sala do reloxo, no chan da sala de campás e no chan da terraza). Este desmonte creará unha maior amplitude na sala de campás e un espazo suficiente para recolocar o carillón na terraza.
Protección Protección xenérica ao atoparse nun BIC declarado.
Valorazón Campá interesante. Pode refundirse en caso de rotura tras a sua documentación.
Instalación A instalación é orixinal e debe ser conservada para protexer a sonoridad e outros valores culturais. Calquera mecanización deberá conservar estas calidades, reproducir os toques tradicionais e permitir os toques manuais.

Autors da ficha da campana

 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (06-09-2006)
Editors da ficha ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Actualización da ficha 07-04-2008
7 fotos da campá

Carillón (5)

(Referència 6346)
Arquivo sonoro da campá

Localización Terraza
Diámetro 80
Altura bronce 65
Borde 8,5
Peso aproximado 296
FundidorMURUA, VIUDA DE (VITORIA)
Ano fundición 1954
Descrición Todas as campás do carillón teñen a mesma inscrición. No ombreiro unha pequena cruz e debaixo pon "AÑO MARIANO 1954".
No medio está a marca de fábrica en monotipo "VIUDA DE MURUA / VITORIA"
Non hai outra decoración aparte dos cordóns do terzo, o medio pé e o pé.
Con todo cada unha das campás ten grafitos no interior que indican a súa nota absoluta e unha numeración, que non segue o tamaño.
Lombo (06) (cruz)
Tercio (2 cordóns) /
(06) "AÑO MARIANO 1954" /
(2 cordóns)
Meio (00) (Marca de fábrica monotipo) "VIUDA DE MURUA / VITORIA"
Meio pé (2 cordóns) /
(2 cordóns)
(3 cordóns)
Prima Lab 4 +23
Hum Sib 3 +36
Terceira menor Reb 5 -05
Quinta Fa 5 -41
Oitava Sib 5 -03
Toques tradicionais Melodía automática das horas do reloxo
Toques actuais Non toca
Cepo Eixo vertical
Conservación actual 2 mazos exteriores, desconectados.
No interior están os grafitos de man diferente "5" / "SI"
Mecanismos para tocar Mazos exteriores por gravidade
Propostas O carillón está nun estado de abandono que impide a recuperación das transmisións e do mecanismo. Ata, a instalación orixinal soamente permitía tocar unha melodía simple, sen aproveitar todas as posibilidades do mecanismo (unha maza para a campá maior, dúas para as demais excepto tres para a central, a máis utilizada). Sería razoable colgar as campás dunha nova estrutura, con vigas de madeira horizontais (aínda que os soportes fosen metálicos) e dotalas de electromazos situados preferentemente no interior. Estes mecanismos non soamente dan, polo menos neste caso, unha resposta máis rápida, senón que permiten modificar as melodías de xeito moito máis operativo e eficaz. As campás deberían "verse" desde a rúa para poder "oírse". Non é improbable que algunha delas debese afinarse para mellorar o seu sonoridad. Isto supón o desmonte, tras a documentación, do triplo conxunto de transmisións (na bóveda da sala do reloxo, no chan da sala de campás e no chan da terraza). Este desmonte creará unha maior amplitude na sala de campás e un espazo suficiente para recolocar o carillón na terraza.
Protección Protección xenérica ao atoparse nun BIC declarado.
Valorazón Campá interesante. Pode refundirse en caso de rotura tras a sua documentación.
Instalación A instalación é orixinal e debe ser conservada para protexer a sonoridad e outros valores culturais. Calquera mecanización deberá conservar estas calidades, reproducir os toques tradicionais e permitir os toques manuais.

Autors da ficha da campana

 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (06-09-2006)
Editors da ficha ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Actualización da ficha 07-04-2008
9 fotos da campá

Carillón (4)

(Referència 6345)
Arquivo sonoro da campá

Localización Terraza
Diámetro 89
Altura bronce 70
Borde 7
Peso aproximado 408
FundidorMURUA, VIUDA DE (VITORIA)
Ano fundición 1954
Descrición Todas as campás do carillón teñen a mesma inscrición. No ombreiro unha pequena cruz e debaixo pon "AÑO MARIANO 1954".
No medio está a marca de fábrica en monotipo "VIUDA DE MURUA / VITORIA"
Non hai outra decoración aparte dos cordóns do terzo, o medio pé e o pé.
Con todo cada unha das campás ten grafitos no interior que indican a súa nota absoluta e unha numeración, que non segue o tamaño.
Lombo (06) (cruz)
Tercio (2 cordóns) /
(06) "AÑO MARIANO 1954" /
(2 cordóns)
Meio (00) (Marca de fábrica monotipo) "VIUDA DE MURUA / VITORIA"
Meio pé (2 cordóns) /
(2 cordóns)
(3 cordóns)
Prima La 4 -23
Hum La 3 +07
Terceira menor Do 5 -14
Oitava La 5 -38
Toques tradicionais Melodía automática das horas do reloxo
Toques actuais Non toca
Cepo Eixo vertical
Conservación actual 3 mazos exteriores, desconectados.
No interior están o grafito "3"
Mecanismos para tocar 3 mazos exteriores por gravidade
Propostas O carillón está nun estado de abandono que impide a recuperación das transmisións e do mecanismo. Ata, a instalación orixinal soamente permitía tocar unha melodía simple, sen aproveitar todas as posibilidades do mecanismo (unha maza para a campá maior, dúas para as demais excepto tres para a central, a máis utilizada). Sería razoable colgar as campás dunha nova estrutura, con vigas de madeira horizontais (aínda que os soportes fosen metálicos) e dotalas de electromazos situados preferentemente no interior. Estes mecanismos non soamente dan, polo menos neste caso, unha resposta máis rápida, senón que permiten modificar as melodías de xeito moito máis operativo e eficaz. As campás deberían "verse" desde a rúa para poder "oírse". Non é improbable que algunha delas debese afinarse para mellorar o seu sonoridad. Isto supón o desmonte, tras a documentación, do triplo conxunto de transmisións (na bóveda da sala do reloxo, no chan da sala de campás e no chan da terraza). Este desmonte creará unha maior amplitude na sala de campás e un espazo suficiente para recolocar o carillón na terraza.
Protección Protección xenérica ao atoparse nun BIC declarado.
Valorazón Campá interesante. Pode refundirse en caso de rotura tras a sua documentación.
Instalación A instalación é orixinal e debe ser conservada para protexer a sonoridad e outros valores culturais. Calquera mecanización deberá conservar estas calidades, reproducir os toques tradicionais e permitir os toques manuais.

Autors da ficha da campana

 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (06-09-2006)
Editors da ficha ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Actualización da ficha 07-04-2008
7 fotos da campá

Carillón (6)

(Referència 6347)
Arquivo sonoro da campá

Localización Terraza
Diámetro 103
Altura bronce 78
Borde 10
Peso aproximado 633
FundidorMURUA, VIUDA DE (VITORIA)
Ano fundición 1954
Descrición Todas as campás do carillón teñen a mesma inscrición. No ombreiro unha pequena cruz e debaixo pon "AÑO MARIANO 1954".
No medio está a marca de fábrica en monotipo "VIUDA DE MURUA / VITORIA"
Non hai outra decoración aparte dos cordóns do terzo, o medio pé e o pé.
Con todo cada unha das campás ten grafitos no interior que indican a súa nota absoluta e unha numeración, que non segue o tamaño.
Lombo (06) (cruz)
Tercio (2 cordóns) /
(06) "AÑO MARIANO 1954" /
(2 cordóns)
Meio (00) (Marca de fábrica monotipo) "VIUDA DE MURUA / VITORIA"
Meio pé (2 cordóns) /
(2 cordóns)
(3 cordóns)
Prima Fa# 4 -14
Hum Fa# 3 -14
Terceira menor La 4 +19
Quinta Reb 5 +17
Oitava Fa# 5 +31
Toques tradicionais Melodía automática das horas do reloxo
Toques actuais Non toca
Cepo Eixo vertical
Conservación actual 2 mazos exteriores, desconectados.
No interior están os grafitos de man diferente "SOL" / "6"
Mecanismos para tocar 2 mazos exteriores por gravidade
Propostas O carillón está nun estado de abandono que impide a recuperación das transmisións e do mecanismo. Ata, a instalación orixinal soamente permitía tocar unha melodía simple, sen aproveitar todas as posibilidades do mecanismo (unha maza para a campá maior, dúas para as demais excepto tres para a central, a máis utilizada). Sería razoable colgar as campás dunha nova estrutura, con vigas de madeira horizontais (aínda que os soportes fosen metálicos) e dotalas de electromazos situados preferentemente no interior. Estes mecanismos non soamente dan, polo menos neste caso, unha resposta máis rápida, senón que permiten modificar as melodías de xeito moito máis operativo e eficaz. As campás deberían "verse" desde a rúa para poder "oírse". Non é improbable que algunha delas debese afinarse para mellorar o seu sonoridad. Isto supón o desmonte, tras a documentación, do triplo conxunto de transmisións (na bóveda da sala do reloxo, no chan da sala de campás e no chan da terraza). Este desmonte creará unha maior amplitude na sala de campás e un espazo suficiente para recolocar o carillón na terraza.
Protección Protección xenérica ao atoparse nun BIC declarado.
Valorazón Campá interesante. Pode refundirse en caso de rotura tras a sua documentación.
Instalación A instalación é orixinal e debe ser conservada para protexer a sonoridad e outros valores culturais. Calquera mecanización deberá conservar estas calidades, reproducir os toques tradicionais e permitir os toques manuais.

Autors da ficha da campana

 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (06-09-2006)
Editors da ficha ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Actualización da ficha 07-04-2008
9 fotos da campá

Carillón (7)

(Referència 6348)
Arquivo sonoro da campá

Localización Terraza
Diámetro 108
Altura bronce 90
Borde 13
Peso aproximado 729
FundidorMURUA, VIUDA DE (VITORIA)
Ano fundición 1954
Descrición Todas as campás do carillón teñen a mesma inscrición. No ombreiro unha pequena cruz e debaixo pon "AÑO MARIANO 1954".
No medio está a marca de fábrica en monotipo "VIUDA DE MURUA / VITORIA"
Non hai outra decoración aparte dos cordóns do terzo, o medio pé e o pé.
Con todo cada unha das campás ten grafitos no interior que indican a súa nota absoluta e unha numeración, que non segue o tamaño.
Lombo (06) (cruz)
Tercio (2 cordóns) /
(06) "AÑO MARIANO 1954" /
(2 cordóns)
Meio (00) (Marca de fábrica monotipo) "VIUDA DE MURUA / VITORIA"
Meio pé (2 cordóns) /
(2 cordóns)
(3 cordóns)
Prima Mib 4 -03
Hum Fa# 3 -09
Terceira menor Lab 4 +31
Quinta Do 5 +36
Oitava Fa 5 +44
Toques tradicionais Melodía automática das horas do reloxo
Toques actuais Non toca
Cepo Eixo vertical
Conservación actual Mazo exterior, desconectado.
No interior están os grafitos de man diferente "4" / "FA"
Mecanismos para tocar Mazo exterior por gravidade
Propostas O carillón está nun estado de abandono que impide a recuperación das transmisións e do mecanismo. Ata, a instalación orixinal soamente permitía tocar unha melodía simple, sen aproveitar todas as posibilidades do mecanismo (unha maza para a campá maior, dúas para as demais excepto tres para a central, a máis utilizada). Sería razoable colgar as campás dunha nova estrutura, con vigas de madeira horizontais (aínda que os soportes fosen metálicos) e dotalas de electromazos situados preferentemente no interior. Estes mecanismos non soamente dan, polo menos neste caso, unha resposta máis rápida, senón que permiten modificar as melodías de xeito moito máis operativo e eficaz. As campás deberían "verse" desde a rúa para poder "oírse". Non é improbable que algunha delas debese afinarse para mellorar o seu sonoridad. Isto supón o desmonte, tras a documentación, do triplo conxunto de transmisións (na bóveda da sala do reloxo, no chan da sala de campás e no chan da terraza). Este desmonte creará unha maior amplitude na sala de campás e un espazo suficiente para recolocar o carillón na terraza.
Protección Protección xenérica ao atoparse nun BIC declarado.
Valorazón Campá interesante. Pode refundirse en caso de rotura tras a sua documentación.
Instalación A instalación é orixinal e debe ser conservada para protexer a sonoridad e outros valores culturais. Calquera mecanización deberá conservar estas calidades, reproducir os toques tradicionais e permitir os toques manuais.

Autors da ficha da campana

 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (06-09-2006)
Editors da ficha ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Actualización da ficha 07-04-2008
9 fotos da campá
 • Volver á páxina anterior
 • Menú inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  Buscar campá, campanario, poboación, fundidor, ano fundición, autor, artigo
  © Campaners de la Catedral de València (2016)
  campaners@hotmail.com
  Última modificación: 29-09-2016
  Convertir a PDF