Parròquia de la Mare de Déu de l'Assumpció (Nova) - SANTA POLA (EL BAIX VINALOPÓ) (COMUNITAT VALENCIANA)

Campanes actuals

Tomàs (1)

(Referència 11044)

Localització Campanar
Diàmetre 42
Altura del bronze 36
Vora 4
Pes real 43
FonedorROSES ATZENETA
Any fosa 1963
Descripció En el terç trobem la següent inscripció: "# # TOMAS # # / # SANTA POLA AÑO 1963 #". En el mig es situa la marca de fàbrica: "ROSES / ADZANETA / VALENCIA / ESPAÑA". Finalmente en el mig peu continua: "# IGLESIA PARROQUIAL DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCION #".

Es tracta de un conjunt d'inscripcions molt habitual en aquests anys. Considerant que després de la desaparició de centenars de campanes en 1936 moltes no van tornar a la seua torre de procedència, ja que no coneixien el seu orige ni la campana ho indicava. Per aquest motiu en els anys posteriors a la Guerra es costum que les campanes indiquen en les inscripcions el nom, localitat i entitat on es destinen.
Anses Anses pintades de blanc
Espatlla (H) (02) (04) (08) (10) (triangles)
Terç (T) (cordó)
(06) "# # TOMAS # # "
(cordó)
(06) "# SANTA POLA AÑO 1963 #"
(cordó)
Mig (M) (00) (Creu)
(03) (marca de fàbrica) "ROSES / ADZANETA / VALENCIA / ESPAÑA"
(06) (medalló amb creu subjectada per àngels)
(09) (pensament)
Mig peu (MP) (2 cordons)
"# IGLESIA PARROQUIAL DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCION #"
(2 cordons)
(00) (02) (03) (04) (06) (08) (09) (10) (triangles)
Peu (2 cordons)
Tocs actuals de campanes Vols automàtics
Truja Ferro ROSES
Estat actual Es trova en un bon estat de conservació, mecanitzada amb un motor de vol continu. No obstant seria recomanable la restauració del conjunt, canviant la truja de ferro actual per altra de fusta i el motor per un altre d'impulsos.
Mecanismes de toc (09) motor de vol continu
Intervencions Fosa en 1963 junt amb la resta de campanes i pujada a la torre, ocupant la finestra sud del tercer nivell. Des del moment de la seua instal·lació van dotar-la de la truja de ferro i motor de vol continu. Aquest últim sembla que ha estat canviat recentment.
Valoració Campana interessant. Pot refondre´s en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals

Autors

 • ALEPUZ CHELET, Joan; ESPADAS MACIA, Sandra (17-08-2013)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 02-09-2013
15 Fotos

Jaume (2)

(Referència 11045)

Localització Campanar
Diàmetre 53
Altura del bronze 44
Vora 5
Pes real 93
FonedorROSES SOLER, JUAN BAUTISTA
Any fosa 1940
Descripció En el terç trobem la siegüent inscripció: "SANTIAGO / MARIA SALINAS MARITIMAS DE BRAS DE PORT". El nom de "SANTIAGO" és incís, fet que indica que s'ha afegit posteriorment a la campana. En el mig continua amb la marca de fàbrica: "JUAN Bta ROSES / FUNDICION / CAMPANAS / ADZANETA / Pvcia VALENCIA". Finalment en el mig peu indica el nom de la població i el any de la fosa: "# SANTA POLA AÑO 1940 #".

Es tracta de un conjunt d'inscripcions molt habitual en aquests anys. Considerant que després de la desaparició de centenars de campanes en 1936 moltes no van tornar a la seua torre de procedència, ja que no coneixien el seu orige ni la campana ho indicava. Per aquest motiu en els anys posteriors a la Guerra es costum que les campanes indiquen en les inscripcions el nom, localitat i entitat on es destinen.
Anses Anses pintades de blanc
Espatlla (H) (00) (02) (03) (04) (06) (08) (09) (10) (triangles)
Terç (T) (cordó)
(06) "SANTIAGO" (incís)
(cordó)
(06) "MARIA SALINAS MARITIMAS DE BRAS DE PORT"
(cordó)
(02) (04) (08) (10) (querubí)
Mig (M) (00) (Creu de Sant Jaume)
(03) (marca de fàbrica) "JUAN Bta ROSES / FUNDICION / CAMPANAS / ADZANETA / Pvcia VALENCIA"
(06) (Mare de Déu)
(09) (Mare de Déu del Pilar entre àngels)
Mig peu (MP) (2 cordons)
(06) "# SANTA POLA AÑO 1940 #"
(2 cordons)
Tocs actuals de campanes Vols automàtics
Truja Ferro VALVERDE
Estat actual Es trova en un bon estat de conservació, mecanitzada amb un motor de vol continu. No obstant seria recomanable la restauració del conjunt, canviant la truja de ferro actual per altra de fusta i el motor per un altre d'impulsos.
Mecanismes de toc (09) motor de vol continu
Intervencions Va ser fosa per Juan Bta ROSES d'Atzeneta d'Albaida en 1940, desconeixem on va ser ubicada originalment i segurament estava dotada amb una truja de fusta. En 1963 va passar a formar del joc de campanes, canviant la truja per un altra de ferro i mecanitzant la campana amb un motor de vol continu. Recentment aquesta truja ha estat canviada per un altra de similar factura, conservant en la sala la vella. Treballs posiblement obra de RELOJERÍA VALVERDE.
Valoració Campana interessant. Pot refondre´s en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals

Autors

 • ALEPUZ CHELET, Joan; ESPADAS MACIA, Sandra (17-08-2013)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 02-09-2013
15 Fotos

Pere (3)

(Referència 11046)

Localització Campanar
Diàmetre 63
Altura del bronze 53
Vora 7
Pes real 176
FonedorROSES ATZENETA
Any fosa 1963
Descripció La campana compta amb la següent inscripció: "# # # PEDRO # # / # IGLESIA PARROQUIAL DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCION #". Al mig trovem la marca de fàbrica: "ROSES / ADZANETA / VALENCIA / ESPAÑA". Finalment al mig peu: "# OBSEQUIO DE LOS MAESTROS REDEROS # SANTA POLA AÑO 1963 #".

Es tracta de un conjunt d'inscripcions molt habitual en aquests anys. Considerant que després de la desaparició de centenars de campanes en 1936 moltes no van tornar a la seua torre de procedència, ja que no coneixien el seu orige ni la campana ho indicava. Per aquest motiu en els anys posteriors a la Guerra es costum que les campanes indiquen en les inscripcions el nom, localitat i entitat on es destinen i en aquest cas a més el dels donants.
Anses Anses pintades de blanc
Espatlla (H) (02) (04) (08) (10) (triangles)
Terç (T) (cordó)
(06)"# # # PEDRO # #"
(cordó)
"# IGLESIA PARROQUIAL DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCION #"
(cordó)
(garlanda)
Mig (M) (00) (Creu amb pedestal)
(03) (marca de fàbrica) "ROSES / ADZANETA / VALENCIA / ESPAÑA"
(06) (Sagrat Cor de Jesús)
(09) (pensament)
Mig peu (MP) (2 cordons)
"# OBSEQUIO DE LOS MAESTROS REDEROS # SANTA POLA AÑO 1963 #"
(2 cordons)
(garlanda vegetal)
Peu (3 cordons)
Tocs actuals de campanes Vols automàtics
Truja Ferro ROSES
Estat actual Es trova en un bon estat de conservació, mecanitzada amb un motor de vol continu. No obstant seria recomanable la restauració del conjunt, canviant la truja de ferro actual per altra de fusta i el motor per un altre d'impulsos.

La batallera original ha sigut substituïda per un altra atornillada, al igual que el sistema de fixació del batall, que és rígid. Aquest sistema resulta extremadament perillós i que en cas de trencament ho fa sense previ avís, arrancant la batallera. El cable de seguretat resulta totalment inútil, ja que passa per la batallera i els dos elements caurien al mig del carrer.
Mecanismes de toc (03) electromall, martell en desús- (09) motor de vol continu.
Intervencions Fosa en 1963 junt amb la resta de campanes i pujada a la torre, ocupant la finestra sud del tercer nivell. Des del moment de la seua instal·lació van dotar-la de la truja de ferro i motor de vol continu. A més per als repics automàtics va ser dotada de martell, que posteriorment ha estat substituït per un electromall.
Valoració Campana interessant. Pot refondre´s en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals

Autors

 • ALEPUZ CHELET, Joan; ESPADAS MACIA, Sandra (17-08-2013)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 05-09-2013
15 Fotos

José (4)

(Referència 11047)

Localització Campanar
Diàmetre 87
Altura del bronze 73
Vora 9
Pes real 406
FonedorROSES ATZENETA
Any fosa 1963
Descripció Al terç trovem la següent inscripció:"# # IGLESIA PARROQUIAL DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCION #". Baix d'aquesta continua amb el nom del donant de la campana: "# OBSEQUIO EXCMO. SR. DR. D. JOSE BASCUNANA Y LLOPEZ #".

Al mig sobre una imatge de Sant Josep indica el nom: "JOSE", mentre que en un lateral es trova la marca de fàbrica: "ROSES / ADZANETA / VALENCIA / ESPAÑA". Al mig peu es localitza el nom dels padrins: "# PADRINOS: D. TOMAS BAILE GONZALEZ Y Da MARIA TERESA SEMPERE SEMPERE # SANTA POLA AÑO 1963 #".

Mostra un conjunt d'epigrafies típica des del final de la Guerra Civil, quan centenars de campanes van ser despenjades de les torres. La falta de un inventari i control provocà que la majoria no pogueren retornar al seu joc d'orige, per no saber quin era. Aquest fet explica que aquesta campana indique el nom de la parròquia, el poble, any de fosa així com els donants. També indica un canvi social, la campana es vista com una forma de mostrar el predomini social, sols els noms d'aquells amb poder econòmic per costejar-la poden figurar a la campana.
Anses Anses pintades de blanc
Espatlla (H) (02) (04) (08) (10) (decoracions vegetals)
Terç (T) (cordó)
(06) "# # IGLESIA PARROQUIAL DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCION #"
(cordó)
(06) "# OBSEQUIO EXCMO. SR. DR. D. JOSE BASCUNANA Y LLOPEZ #"
(cordó)
(garlanda vegetal)
Mig (M) (00) (Creu)
(03) (marca de fàbrica) "ROSES / ADZANETA / VALENCIA / ESPAÑA"
(06) "JOSE" (Sant Josep)
(09) (Custòdia amb angels orants)
Mig peu (MP) (2 cordons)
"# PADRINOS: D. TOMAS BAILE GONZALEZ Y Da MARIA TERESA SEMPERE SEMPERE # SANTA POLA AÑO 1963 #"
(2 cordons)
(garlanda vegetal)
Peu (3 cordons)
Tocs actuals de campanes Repics i vols automàtics. Toca per la missa diària i el Rosari
Truja Ferro ROSES
Estat actual Es trova en un bon estat de conservació, mecanitzada amb un motor de vol continu. No obstant seria recomanable la restauració del conjunt, canviant la truja de ferro actual per altra de fusta i el motor per un altre d'impulsos.

A les 05 conserva marques dels colps del antic martell.
Mecanismes de toc (03) martell, parcialment desmuntat; electromall, (09) motor de vol continu
Intervencions Fosa en 1963 junt amb la resta de campanes i pujada a la torre, ocupant la finestra sud del tercer nivell. Des del moment de la seua instal·lació van dotar-la de la truja de ferro i motor de vol continu. A més per als repics automàtics va ser dotada de martell, que posteriorment ha estat substituït per un electromall.
Valoració Campana interessant. Pot refondre's en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals

Autors

 • ALEPUZ CHELET, Joan; ESPADAS MACIA, Sandra (17-08-2013)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 09-09-2013
19 Fotos

Maria (5)

(Referència 11048)

Localització Campanar
Diàmetre 99
Altura del bronze 80
Vora 10
Pes real 629
FonedorROSES ATZENETA
Any fosa 1963
Descripció Al terç trovem la següent epigrafia: "# # IGLESIA PARROQUIAL DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCION # / # # SANTA POLA AÑO 1963 # #". Al mig continua amb la marca de fàbrica: "ROSES / ADZANETA / VALENCIA / ESPAÑA" i el nom de la campana "MARIA". Finalment al mig peu indica: " # OBSEQUIO DE LOS FELIGRESES SIENDO CURA PARROCO RVDO. D. PEDRO FERRANDIZ MORALES".

Es tracta de un conjunt d'inscripcions molt habitual en aquests anys. Considerant que després de la desaparició de centenars de campanes en 1936 moltes no van tornar a la seua torre de procedència, ja que no coneixien el seu orige ni la campana ho indicava. Per aquest motiu en els anys posteriors a la Guerra es costum que les campanes indiquen en les inscripcions dades com el lloc al que es destinen, poble, el seu nom i en aquest cas el del rector.
Anses Anses pintades de blanc
Espatlla (H) (02) (04) (08) (10) (decoracions vegetals)
Terç (T) (cordó)
(06) "# # IGLESIA PARROQUIAL DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCION #"
(cordó)
(06) "# # SANTA POLA AÑO 1963 # #"
(cordó)
(garlanda)
Mig (M) (00) (Creu)
(03) (marca de fàbrica) "ROSES / ADZANETA / VALENCIA / ESPAÑA"
(06) (Mare de Déu) "MARIA"
(09) (monograma de Maria)
Mig peu (MP) (02) (04) (08) (10) (flor)
(2 cordons)
" # OBSEQUIO DE LOS FELIGRESES SIENDO CURA PARROCO RVDO. D. PEDRO FERRANDIZ MORALES"
(2 cordons)
(garlanda de triangles decorats)
Peu (2 cordons)
(2 cordons)
Tocs actuals de campanes Repics i vols automàtics
Truja Ferro ROSES
Estat actual Es trova en un bon estat de conservació, mecanitzada amb un motor de vol continu. No obstant seria recomanable la restauració del conjunt, canviant la truja de ferro actual per altra de fusta i el motor per un altre d'impulsos.

A les 05 conserva marques dels colps del antic martell, desconectat i substituït per un electromall (09).
Mecanismes de toc (03) martell en desús, (09) motor de vol continu, electromall
Intervencions Fosa en 1963 junt amb la resta de campanes i pujada a la torre, ocupant la finestra sud del tercer nivell. Des del moment de la seua instal·lació van dotar-la de la truja de ferro i motor de vol continu. A més per als repics automàtics va ser dotada de martell, que posteriorment ha estat substituït per un electromall.
Valoració Campana interessant. Pot refondre´s en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals

Autors

 • ALEPUZ CHELET, Joan; ESPADAS MACIA, Sandra (17-08-2013)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 10-09-2013
20 Fotos

Jesús (6)

(Referència 11049)

Localització Campanar
Diàmetre 119
Altura del bronze 98
Vora 13
Pes real 1013
FonedorROSES ATZENETA
Any fosa 1963
Descripció Al terç indica el nom de la campana: "# # JESUS # #" i continua baix: "# # IGLESIA PARROQUIAL DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCION #. Al mig continua amb la marca de fàbrica: "ROSES / ADZANETA / VALENCIA / ESPAÑA" i el anagrama de Crist: "JHS". Finalment al mig peu acaba: "# # OBSEQUIO DEL AYUNTAMIENTO Y COFRADIA DE PESCADORES # SANTA POLA AÑO 1963 #".

Es tracta de un conjunt d'inscripcions molt habitual en aquests anys. Considerant que després de la desaparició de centenars de campanes en 1936 moltes no van tornar a la seua torre de procedència, ja que no coneixien el seu orige ni la campana ho indicava. Per aquest motiu en els anys posteriors a la Guerra es costum que les campanes indiquen en les inscripcions el nom, localitat i entitat on es destinen. En aquest cas a més indica el nom dels donants, l'Ajuntament i la Confraria de Pescadors de Santa Pola.
Anses Anses pintades de blanc.
Terç (T) (cordó)
(06) "# # JESUS # #"
(cordó)
(06) "# # IGLESIA PARROQUIAL DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCION #"
(cordó)
(garlanda amb atributs cristians)
Mig (M) (00) (Creu)
(03) (marca de fàbrica) "ROSES / ADZANETA / VALENCIA / ESPAÑA"
(06) (anagrama de Jesús) "JHS"
(09) (custòdia amb àngels orants)
(02) (04) (08) (10) (pensament)
Mig peu (MP) (2 cordons)
"# # OBSEQUIO DEL AYUNTAMIENTO Y COFRADIA DE PESCADORES # SANTA POLA AÑO 1963 #"
(2 cordons)
(garlanda)
Peu (2 cordons)
(2 cordons)
Tocs actuals de campanes Repics i vols automàtics
Truja Ferro ROSES
Estat actual Es trova en un bon estat de conservació, no obstant seria recomanable la restauració del conjunt, dotant la campana de una truja de fusta i mecanismes per al toc automàtic respectuosos amb els valors tradicionals i que permeteren els tocs manuals. Els coixinets de la campana no descansen en els murs, sino en estructures metàliques. Per la seguretat del conjunt deurien descansar al mur.

La campana presenta un desgast per el toc del antic martell, a les 05.
Mecanismes de toc (03) martell en desús, (09) motor de vol continu, electromall
Intervencions Fosa en 1963 junt amb la resta de campanes i pujada a la torre, ocupant la finestra sud del tercer nivell. Des del moment de la seua instal·lació van dotar-la de la truja de ferro i motor de vol continu.
Valoració Campana interessant. Pot refondre´s en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals

Autors

 • ALEPUZ CHELET, Joan; ESPADAS MACIA, Sandra (17-08-2013)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 10-09-2013
24 Fotos
 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  Buscar campana, campanar, població, fonedor, epigrafia, any fosa, autor, article
  © Campaners de la Catedral de València (2019)
  campaners@hotmail.com
  : 17-07-2019
  Convertir a PDF