Catedral de Santa Maria - LA SEU D'URGELL (CATALUNYA)

Campanes actuals

Campana (1)

(Referència 5663)
 • Arxiu sonor de la campana

 • Localització espadanya
  Diàmetre 40
  Pes aproximat 37
  Any fosa 1629
  Descripció La campana utilitza dos tipus d'epigrafia. En la part superior amb capital humanística es llig, entre altres, "...ORA PRO NOBIS 1629 + " mentre que en el mig sembla que es tracta d'epigrafia gòtica, procedent probablement d'una campana anterior, així com alguns dels seus gravats. No obstant la gran altura a la qual es troba, impedeix de confirmar que la campana sería del XVII i no anterior com semblaba de lluny.
  Terç (T) "...ORA PRO NOBIS 1629 + " /
  (Crucifixió)
  Mig (M) (Epigrafia gòtica minúscula)
  Prima Fa# 5 +42
  Hum Lab 4 -34
  Tercera Sib 5 +33
  Quinta Re 6 +12
  Octava Lab 6 -34
  Tocs tradicionals de campanes La campana era utilitzada per alguns tocs de la Catedral sens que puguem precisar-hi quals. L'existència de cigonyal permetria que la campana voltès completament, tot i que no podem assegurar-ho, vistes les tradicions catalanes que limiten el toc des del brandeig fins a arribar a detindre's verticalment.
  Tocs actuals de campanes Fa molts anys que la campana no toca.
  Truja Fusta
  Estat original La campana té una instal•lació poc usual a Catalunya, amb la utilització d'un cigonyal, que permetria el seu volteig complet mitjançant la cadena, des del propi temple (ja que hi han el forats corresponents en la vota del creuer).

  Així i tot el batall de gran tamany denotaria més aviat que la campana fòs brandada més que voltada.

  L'allargament dels eixos més enllà del braç de fusta, poc usual i gens segur, sembla indicar que la campana, procedent d'altre temple, fou adaptada a aquesta espadanya, que té finestres més amples.

  Estat anterior En les diverses documentacions, la campana ha estat sempre fora d'ús, ja que la cadena que permet de tocar-la a distància arriba sols fins la teulada, sense baixar més.
  Estat actual La campana es troba en bon estat sonor, i es pot tocar mitjançant la cadena. Sembla estar-hi solta i el jou de fusta està plé de pedaços. Fins i tot, tot i que es tracta d'una campana de set anses, ha estat istal•lada com si sols en tinguès tres, afegint-hi inseguretat al conjunt.

  A més a més la cadena ha estat tallada, i no arriba més que fins la teulada, per la qual cosa es troba fora de tot ús.

  Mecanismes de toc La campana té cigonyal que permetria voltejar-la - La cadena arriba tan sols a la teulada - Fa molt de temps que no és tocada
  Intervencions No sabem de cap actuació recent.
  Propostes Cal renovar el jou de fusta, tot i mantenent el capçal en la mesura del possible, per què la campana pugui oscil•lar amb la mateixa velocitat que ara. El braç ha de ser nou, de manera que arribi fins als murs de la finestra on s'hi troba. Vista l'especial ubicació de l'espadanya, no sembla probable que les campanes, que ara mateix podrien tocar de manera manaul, tornéssin a fer-ho de nou, per la qual cosa els mecanismes, de difícil accés, no deuríen de contemplar aquesta possibilitat.

  Es proposa un motor d'impulsos, amb dues altures de brandar, mitja i alta, sense arribar al volteig complet, i tampoc sense deixar asseguda i parada la campana invertida.

  Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. No obstant seria convenient incoar un expedient individual de declaració com a Bé d'Interès Cultural degut a l'alt valor de la campana.
  Valoració Cal incoar expedient per declarar-la Bé d´Interés Cultural. En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per una rèplica.
  Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.
  Notes Mesures aproximades - Inaccessible sense mitjans extraordinaris.

  Documentació anterior:


  • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (05/06/2004)
  Editor ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
  Actualització 24-10-2016
  17 Fotos

  Sant Sadurní (2)

  (Referència 5664)

  Localització espadanya
  Diàmetre 50
  Pes aproximat 72
  Any fosa 1696
  Descripció La campana, esquerdada, té una inscripció en llatí i català en dues línies: "S ✱ SATVRNINVS ✱ ORAPRONOBIS ✱ FRANCISCO ✱ ✱ ✱ " "BONA ✱ SELVA ✱ YSELVA ✱ RECTOR ✱ I ✱ 6 ✱ 9 ✱ 6 ✱ "
  Hauríen d'haver escrit "SANCTE SATURNINUS ORA PRO NOBIS", és a dir SANT SATURNÍ PREGUEU PER NOSALTRES.
  El nom del rector és probablement FRANCISCO BONAVENTURA SELVA Y SELVA.
  Espatlla (H) Cordó)
  (2 cordons)
  Terç (T) (Cordó)
  "S ✱ SATVRNINVS ✱ ORAPRONOBIS ✱ FRANCISCO ✱ ✱ ✱ "
  (cordó)
  "BONA ✱ SELVA ✱ YSELVA ✱ RECTOR ✱ I ✱ 6 ✱ 9 ✱ 6 ✱ "
  (cordó)
  Mig (M) (00) (creu de calvari)
  (2 cordons)
  Mig peu (MP) (3 cordons)
  Peu (2 cordons)
  Tocs tradicionals de campanes La campana s'emprava per a alguns dels tocs de la Catedral, sense que puguem precisar quals. L'existència de cigonyal denota que podia voltejar completament, encara que no estem en condicions d'assegurar-ho, donades les tradicions catalanes que limiten el toc fins a l'oscil·lació fins a la vertical.
  Tocs actuals de campanes La campana fa anys que no toca.
  Truja Fusta
  Estat original La campana té una instal·lació poc usual a Catalunya, amb la utilització d'un cigonyal, que permetria el seu volteig complet mitjançant la cadena, des del propi temple (ja que existeixen els forats corresponents en la volta del creuer). No obstant això l'allargament dels eixos més enllà dels braços de fusta, poc usual i menys segur, sembla indicar que la campana, procedent d'un altre lloc, va ser adaptada a aquesta espadanya, d'obertures més amples.
  Estat anterior En les anteriors preses de dades la campana estava fóra d'ús, ja que fins i tot manca de la cadena que permet tocar-la a distància.
  Estat actual La campana té una gran esquerda que va des del punt de percussió fins més del mig. Manca també de cadena per a poder-la tocar.
  Mecanismes de toc La campana té cigonyal que permetria voltejar-la. Sense cadena, possiblement pel trencament de la campana
  Intervencions No consta cap actuació recent.
  Actuacions urgents Aquesta campana ha de ser soldada per a recuperar la seua sonoritat original. No obstant això, i vist el nul ús que d'ella es fa, aquesta actuació no és urgent, sinó que ha de formar part del procés global de restauració.
  Propostes Ha de renovar-se el jou de fusta, encara que mantenint en la mesura que siga possible el capçal, perquè la campana pugui oscil·lar amb la mateixa velocitat que l'actual. El braç ha de ser nou, de manera que mesure tant com l'obertura en el qual es troba. Vista l'especial ubicació de la espadanya, no sembla probable que aqueixes campanes, que ara mateix podrien tocar de manera manual, ho facin alguna vegada, per la qual cosa, en aquest cas, els mecanismes, de difícil accés, no han de contemplar aquesta possibilitat.
  El motor proposat serà d'impulsos, amb dues altures d'oscil·lació, mitjana i alta, sense arribar al volteig complet, però igualment sense deixar la campana invertida cap amunt.
  Valoració Cal incoar expedient per incloure-la en l'Inventari General de Béns Mobles. En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana de distinta afinació.
  Instal·lació La instal·lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.

  Autors de la documentació

  • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (05-06-2004)
  • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (18-05-2005)
  Editor LLOP i BAYO, Francesc
  Actualització 30-09-2019
  26 Fotos

  Campana (3)

  (Referència 5665)
 • Arxiu sonor de la campana

 • Localització espadanya
  Diàmetre 60
  Pes aproximat 125
  Any fosa 1350ca
  Terç (T) 2 cordons /
  " ⋮ + ⋮ (marca de fàbrica) MENTEM ⋮ SANTAM ⋮ ESPONTANEAM ⋮ HONOREM ⋮ "
  2 cordons /
  " ⋮ + ⋮ (marca de fàbrica) DEO ⋮ ET ⋮ PATRIE ⋮ LIBERACIONEM ⋮ "
  2 cordons
  (la marca de fàbrica consisteix en una campaneta rodejada de epigrafia majúscula gòtica, il•legible)
  Mig (M) 2 cordons
  Mig peu (MP) cordó (més gruixut)
  Peu 2 cordons
  Prima Mi 5 +17
  Hum Mi 4 -32
  Tercera Sol 5 +25
  Quinta Do 6 +15
  Octava Mib 6 +41
  Tocs tradicionals de campanes La campana era utilitzada en certs tocs de la Catedral, sense precisar. La existència de cigonyal permetria el volteig complet de la campana, però el batall de major tamany de l'habitual indicaria, pel contrari, que la campana sols fòs brandada.
  Tocs actuals de campanes Fa anys que la campana no és tocada.
  Truja Fusta
  Estat original La campana té una instal•lació gens usual a Catalunya, amb la utilització d'un cigonyal, que permetria el volteig complet mitjançant la cadena, des del propi temple (ja que existeixen els forats corresponents a la volta del creuer). No obstant, l'allargament dels eixos més enllà del braç de fusta, poc usual i encara menys segur, sembla indicar que la campana, procedent d'altre lloc, fou adaptada a aquesta espadanya, amb unes finestres més amples.
  Estat anterior En les anteriors documentacions la campana estava fora d'ús, ja que la cadena de la qual disposa arriba sols fins la teulada, i els forats de la volta estàn coberts.
  Estat actual La campana està en bon estat sonor i es pot tocar mitjançant la cadena. No obstant la cadena ha sigut tallada i no arriba més que a la teulada, per la qual cosa es troba fora de tot ús.

  No obstant la instal•lació no fou feta per una empresa especialitzada, ja que la campana, de tres anses, sols penja de la central, atravessada per l'eix el qual està reforçat en aquell punt. Els altres ferratges sols fixen el jou, però no aquest a la campana. Es tracta d'un conjunt força inestable, i que fòra perillós si estigués en ús.

  Mecanismes de toc Cigonyal amb cadena que arriba sols fins la teulada, no utilitzada.
  Intervencions No consta cap actuació recent.
  Propostes Cal renovar el jou de fusta, tot i mantenent en la mesura del possible el capçal, perquè la campana puguès brandar a la mateixa velocitat que actualmente. El braç ha de ser nou, de manera que arribi a l'ample de la finestra on s'hi troba. Vista l'especial ubicació d'aquesta espadanya no sembla probable que aquestes campanes, que ara podrien tocar manualment, tornéssin a fer-ho, per la qual cosa els mecanismes, de difícil accés, no han de contemplar aquesta possibilitat.

  Es proposa un motor d'impulsos, amb dues alçades de brandeig, mitja i alta, sense arribar a voltejar completament, i tampoc deixant la campana asseguda cap amunt.

  Protecció Protecció genèrica per trobar-s'hi en un BIC declarat. No obstant seria convenient la declaració individual d'aquesta campana com Bé Moble d'Interés Cultural, degut al seu alt interès.
  Valoració Cal incoar expedient per declarar-la Bé d´Interés Cultural. En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per una rèplica.
  Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.
  Notes Documentació anterior:

  • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (05/06/2004)
  Editor ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
  Actualització 24-10-2016
  39 Fotos

  Ermengol (1)

  (Referència 553)
 • Arxiu sonor de la campana

 • Localització sala de campanes
  Diàmetre 89
  Altura del bronze 83
  Vora 10
  Pes aproximat 408
  FonedorBARBERÍ (OLOT)
  Any fosa 1946
  Prima Fa 4 +45
  Hum La 3 +31
  Tercera Si 4 +26
  Quinta Fa# 5 -46
  Octava La 5 -35
  Truja biga de ferro robellada
  Mecanismes de toc cadena per al repic manual - (00) electromall
  Valoració Campana interessant. Pot refondre´s en cas de trencament després de documentar-la.
  Instal·lació La instal•lació ha sigut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals.
  Editor CIURANA i ABELLÍ, Blai
  Actualització 29-07-2019
  39 Fotos

  Santa Maria (2)

  (Referència 1862)
 • Arxiu sonor de la campana

 • Localització sala de campanes
  Diàmetre 100
  Altura del bronze 80
  Vora 10,5
  Pes aproximat 579
  FonedorPACCARD (ANNECY)
  Any fosa 1992
  Terç (T) (06) " 179 " [CM1]
  Mig (M) (06) (Santa Maria d'Urgell 24 x 9) /
  "SANCTA MARIA / MAGNA PARENS URGELLITANA" [CM 2,3]
  Mig peu (MP) (00) (marca del fundidor) "(campana) PACCARD (campana) ANNECY FRANCE (campana)"
  (06) "IN MEMORIAM CONIUGUM XAVERII + ET MARIAE FACTA A. D. MCMXCII" [CM 1.5]
  Prima Sol 4 +21
  Hum Sol 3 +21
  Tercera Sib 4 +23
  Quinta Re 5 +35
  Octava Sol 5 +18
  Truja hierro rétro
  Valoració Campana interessant. Pot refondre´s en cas de trencament després de documentar-la.
  Instal·lació La instal•lació ha sigut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals.
  Editor ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
  Actualització 24-10-2016
  36 Fotos

  Sant Just, Sant Marc i Santa Bàrbara (3)

  (Referència 681)
 • Arxiu sonor de la campana

 • Localització sala de campanes
  Diàmetre 103
  Altura del bronze 87
  Vora 12
  Pes aproximat 633
  FonedorMANZANA, VENTURA; MARCO FRANCISCO; PÉREZ JOAQUÍN
  Any fosa 1754
  Anses Anses decorades acabades amb forma d'urpes amb ungles
  Terç (T) (Cordó)
  (garlanda)
  "CHS # VINCIT # IMPERAT # REGNAT # AB # OMNI # MALO # NOS # DEFENDAT # ET # VERBVM # CARO # ###### "
  (cordó)
  " FACTVM # EST # S # IVSTE # S # MARCE # S # BARBARA # ORATE # PRO # NOBIS # ANNO # I754 # MARTY # 29 # " [CH1.8]
  (cordó)
  (garlanda)
  (cordó)
  Mig (M) (00) (creu)
  (01) (07) (Ecce Homo)
  (04) (11) (Mare de Déu erecta amb Nen)
  (06) (petita creu de cinc estels)
  Mig peu (MP) (2 cordons)
  " BENTVRA # MANZANA # JOAQVIN # PERZ # FRANCO # MARCO # ME # HIZIERON # " [CH1.8] /
  (5 cordons)
  Peu (2 cordons)
  (garlanda d'estels)
  (2 cordons)
  Prima Fa# 4 +20
  Hum Sol 3 +47
  Tercera Si 4 -29
  Quinta Re 5 -17
  Octava Lab 5 +08
  Tocs tradicionals de campanes Desconeixem el toc tradicional d'aquestes campanes, encara que podem presumir que, igual que ocorre en les altres catedrals catalanes, aquesta campana tindria el seu corresponent jou que permetria que oscil·lara i fins i tot poguera assentar-se invertida cap amunt entre toc i toc. Igualment repicaria.
  Tocs actuals de campanes El toc actual es limita a repics mitjançant l'electromall motoritzat. Encara que el batall continua comptant amb una xicoteta cadena que permet el toc manual, no creiem que aquesta tècnica s'utilitzi.
  Truja Biga de ferro robellada
  Estat original No sembla probable que la campana estigués penjant originalment d'una biga metàl·lica. Probablement tindria el seu corresponent jou de fusta, i els elements per a fer-la ventar, deixant-la fins i tot assentada, amb el bronze invertit cap amunt.
  Estat anterior En 1989 la campana penjava, com ara, d'una biga de ferro situada entre dos pilars. En aquell moment l'únic mecanisme per al toc consistia en el seu batall interior i una petita cadena per al toc manual.
  Estat actual En 2004 la campana continua penjant d'una biga de ferro però ha sigut dotada també d'un electromall motoritzat que percudeix en la part exterior de la campana.
  Mecanismes de toc Cadena per al repic manual - (00) electromall
  Intervencions L'única actuació recent, realitzada per ERMEC, ha sigut la instal·lació del motor de l'electromall
  Propostes Es proposa la reposició del jou de fusta a la manera catalana i la ubicació en una estructura metàl·lica, situada en el centre de la sala de campanes, de manera que la campana pugui repicar i ventar, quedant-se assentada invertida, tant de manera manual com automàtica. Altres opcions com l'actual (repic) o la utilitzada en altres campanes de la sala, no corresponen a models tradicionals locals.
  Valoració Cal incoar expedient per incloure-la en l´Inventari General de Béns Mobles. En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana de distinta afinació.
  Instal·lació La instal·lació ha sigut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals.

  Autors de la documentació

  • ESPAÑA i LAVEDA, Vicent; GONZALO ÁLVARO, Juan Ignacio (12-07-1989)
  • LLOP i BAYO, Francesc (03-08-1998)
  • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (05-06-2004)
  Editor LLOP i BAYO, Francesc
  Actualització 08-01-2019
  74 Fotos

  Campana del Senyor (7)

  (Referència 541)
 • Arxiu sonor de la campana

 • Localització sala de campanes
  Diàmetre 118
  Altura del bronze 95
  Vora 10
  Pes aproximat 951
  FonedorMESTRE ANTONI; MESTRE MIQUEL
  Any fosa 1507
  Descripció Vista la inscripció de la campana sembla oportú nomenar-la com a "Campana del Senyor". La seua inscripció, en bella minúscula gòtica, diu " + xps uincit xps rexnad xps inperat xps ab omni malo nos defendat : si ergo me qritis sinite : nos abire " que es pot interpretar com "xristos vincit xristos regnat xristos imperat xristos ab omni malo nos defendat. si ergo me quaeritis sinite hos abire". Així com la primera part és més usual, i fins i tot es repeteix, amb variants en una altra de les campanes de la torre, CRIST VENÇ, CRIST REGNA, CRIST IMPERA, CRIST ENS DEFENSI DE TOT MAL", la segona part es refereix a l'Evangeli de Sant Joan (18,8), en el qual, quan busquen a Jesús en l'Hort de les Oliveres, aquest diu "així que si em buscau a mi, deixeu marxar a aquests". El sentit de la frase pot ser el paper que vol prendre Jesús d'assumir el dolor i el pecat, per a deixar lliures a aquells que salva...
  En el mig es repeteix per dues vegades una gran creu amb dues imatges als peus: Diaca a la dreta i sant Antoni Abat a l'esquerra mentre que en la part dreta i l'esquerra de la campana hi ha sengles imatges de Santa Maria d'Urgell. L'existència de les dues grans creus, encara sense tindre la datació de la campana, ens la datarien entre principis i mediats del XVI, ja que les campanes gòtiques anteriors manquen d'aquest ornament.
  La inscripció del peu combina tant la creu anterior com dues llengües diferents: el llatí i el català. Diu " + ihs # xps # ecce cru+cem domini # fugite partes # aduerse # uincit leo de tribu iuda radix # da alla # mr antoni e mr miquel # me fecit ⁑ any ⁑ mil ⁑ d ⁑ uii" que es pot interpretar com "jesus christos. ecce crucem domini fugite partes adverse. vicit leo de tribu # juda radix david allelluia. el mestre antoni i el mestre miquel em feren l'any 1507", o sigui "Jesús Crist. Aquesta és la creu del Senyor, fugiu els enemics. Venç el Lleó de la tribu de Judá, de l'estirp de David, al·leluia. El mestre Antoni i el mestre Miquel em van fer (encara que posa "em fecit" - em va fer) l'any 1507".
  Sorprén la insistència en la protecció, expressada per tres vegades, assumint Crist els nostres problemes, i alliberant-nos de tots els mals. Així com sant Antoni Abat és fàcil de reconéixer, de la mateixa manera que la Mare de Déu d'Urgell, no ho és tant el diaca que els acompanya. Les lletres, encara que gòtiques tardanes, estan profusament decorades amb animals i plantes.
  Anses Anses decorades
  Terç (T) " + xps uincit xps rexnad xps inperat xps ab omni malo nos defendat : si ergo me qritis sinite : nos abire " [mg3.5]
  Mig (M) (00) y (06) (creu amb dues imatges als peus: Diaca a la dreta i sant Antoni Abat a l'esquerra) (03) y (09) (Santa Maria d'Urgell)
  Mig peu (MP) "ihs ✱ xps ✱ ecce cru+cem domini ✱ fugite partes ✱ aduerse ✱ uincit leo de tribu iuda ✱ radix ✱ da alla ✱ mr antoni e mr miquel ✱ me fecit ⁑ any ⁑ mil ⁑ d ⁑ uii + ✱ "
  Peu 2 cordons /
  garlanda /
  2 cordons
  Prima Fa 4 -01
  Hum Mi 3 +12
  Tercera Lab 4 -41
  Quinta Si 4 -33
  Octava Fa 5 -47
  Tocs tradicionals de campanes Desconeixem el toc tradicional d'aquestes campanes, encara que podem presumir que, igual que ocorre en les altres catedrals catalanes, aquesta campana tindria el seu corresponent jou que permetria que oscil·lara i fins i tot poguera assentar-se invertida cap amunt entre toc i toc. Igualment repicaria.
  Tampoc podem descartar que s'utilitzara per al rellotge i estiguera, en aqueix cas, fixa.
  Tocs actuals de campanes El toc actual consisteix en l'oscil·lació de la campana mitjançant motor d'impulsos així com en el toc mitjançant el electromazo exterior. Aquesta campana toca cada dia l'Àngelus, mitjançant oscil·lació.
  Truja Ferro rétro PACCARD
  Estat original Potser aquesta era la campana del rellotge, situada en la part superior de la torre, i penjant d'una biga de fusta, encara que tampoc podem descartar la seva possible instal·lació amb el seu corresponent jou de fusta, i els mecanismes per a fer-la ventar, deixant-la fins i tot assentada, amb el bronze invertit cap amunt.
  Estat anterior En 1989 la campana penjava, com les altres dues antigues, d'una biga de ferro situada entre dos pilars. En aquell moment l'únic mecanisme per al toc consistia en el seu batall interior i una xicoteta cadena per al toc manual.
  Estat actual Ja en anteriors estudis vam observar i informar que l'ansa central estava (i continua estant) trencada. Sorprén per això que precisament aquesta campana, la major, la més antiga, i la que aparentment està més feble, sigui no solament l'única que s'ha motoritzat de les antigues sinó que, fins i tot, toqui diàriament per a l'Àngelus.
  A més és l'única amb problemes d'ajust dels elements auxiliars: l'electromall pica una mica baix en un defecte de fosa que augmenta, mentre que el batall pega, per contra una mica alt.
  A més el conjunt està mal regulat, de manera que quan comença a tocar i quan finalitza, no dóna colps per igual en tots dos costats sinó que finalitza i comença colpejant en un només.
  Mecanismes de toc (02) electromall (09) motor d'impulsos
  Intervencions L'actuació, realitzada per ERMEC, va consistir a dotar a aquesta campana d'un jou metàl·lic "rétro" de nova fabricació, similar al de la campana afegida, i del seu corresponent motor d'impulsos per a oscil·lar, d'un gran batall per a aqueix tipus de toc, major dels usuals, per a produir un nivell sonor adequat (ja que el sistema produeix un impacte menor) i també del corresponent electromall.
  El conjunt no respecta les tradicions catalanes i tampoc permet de tocar manualment la campana.
  Actuacions urgents S'ha de valorar si el trencament de l'ansa central posa en perill la seguretat de la campana. Bé és cert que, donada l'especial característica del campanar, probablement l'únic mal que es produïra seria el trencament d'una magnífica campana plena de decoracions i invocacions, però es tracta de protegir el patrimoni i d'utilitzar-lo en la seua justa mesura, no de arriscar-se a veure que passa.
  En el cas que l'ansa afeblida supose un risc més val utilitzar solament la campana nova per a les oscil·lacions i les altres tres per a repics, fins que es restaure el conjunt.
  Propostes Es proposa la reposició del jou de fusta a la manera catalana i la ubicació en una estructura metàl·lica, situada en el centre de la sala de campanes, de manera que la campana pugui repicar i oscil·lar, quedant-se assentada invertida, tant de manera manual com automàtica. Altres opcions com l'actual (repic i oscil·lació amb el sistema "rétro") o la utilitzada en altres campanes de la sala, no corresponen a models tradicionals locals.
  D'altra banda ha d'assegurar-se que el trencament de l'ansa central no significa cap perill; en cas contrari cal valorar si la campana ha de romandre estàtica o si cal assegurar-la amb altres solucions,que en qualsevol cas no afectin el so.
  Valoració Cal incoar expedient per declarar-la Bé d´Interés Cultural. En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per una rèplica.
  Instal·lació La instal·lació ha sigut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals.

  Autors de la documentació

  • ESPAÑA i LAVEDA, Vicent; GONZALO ÁLVARO, Juan Ignacio (12-07-1989)
  • LLOP i BAYO, Francesc (03-08-1998)
  • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (05-06-2004)
  Editor LLOP i BAYO, Francesc
  Actualització 30-09-2019
  121 Fotos
 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © Campaners de la Catedral de València (2021)
  campaners@hotmail.com
  : 13-04-2021
  Convertir a PDF