Parròquia de Sant Francesc d'Assís - OLIVA (LA SAFOR) (COMUNITAT VALENCIANA)

Campanes desaparegudes

Sant Josep (refosa)

(Referència 3191)

Diàmetre 75
Pes real 240
FonedorROSES ATZENETA
Any fosa 1958
Descripció La campana tenia una inscripció indicant diferents dades, on s'especificava al terç el lloc de desinació, junt a les autoritats religioses: "* PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS */* SIENDO CURA D FERNANDO TUR CISCAR *". Al mig tenia diferents elements gravats, com una imatge de Sant Josep i per baix d'aquesta ficava el nom de la campana: "SAN JOSE". També estava la marca de fundició: ROSES/ADZANETA/VALENCIA, un pensament i una creu de calvari. Al mig peu indicava el lloc de destinació junt a l'any de fosa: "* OLIVA AÑO 1958 *". Disposava de diferents elements decoratius com, cordons decorats amb flors i garlandes amb triangles.
Espatlla (H) (Garlanda amb triangles decorats)
Terç (T) (1 cordó)
"* PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS *"
(1 cordó)
"* SIENDO CURA D FERNANDO TUR CISCAR *"
(1 cordó amb triangles decorats)
Mig (M) (00) (Creu radiant de calvari)
(03) (Marca de fundició)
(06) (Sant Josep) / "SAN JOSE"
(09) (Pensament)
Mig peu (MP) (2 cordons)
(06) "* OLIVA AÑO 1958"*
(2 cordons)
(Garlanda amb motius vegetals)
Peu (3 cordons)
Tocs tradicionals de campanes Possible repic per a les senyals ordinàries, desde l'inici de l'escala.
Truja Ferro Roses.
Estat anterior La campana presentava un badat i estava instalada amb truja de ferro de la casa Roses, amb un electromall i un motor de vol a impulsos.
Estat actual Refosa en 2019 - Possiblement badada en 2017.
Mecanismes de toc Motor de vol a impulsos i electromall (03)
Intervencions La campana fou adquirida per la nova parròquia de Sant Francesc d'Oliva l'any 1958, amb motiu de la nova construcció del temple. Segurament es va beneïr i posteriorment quedà instal·lada a l'espadanya amb una possible corda per al repic desde els peus de la torre. En 1963, durant la compra d'una campana de menors dimensions, el conjunt fou automatitzat amb motors de volteig continu i electromalls trifàsics. En dates posteriors es van renovar els sistemes de tocs automàtics, instal·lant un motor de volteig a impulsos i electromall monofàsic. Finalment, amb més actualitat la campana es va esquerdar probablement en 2017, el que va motivar la restauració del conjunt restant.
Valoració Campana interessant. Pot refondre's en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal·lació ha sigut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l'instrument, així com els tocs tradicionals.

Autors

 • SARRIÓ ANDRÉS, Pau (18-01-2013)
 • OSA MILLÁN, Sergio [Actualització de la fitxa] (01-08-2020)
Editor Sergio Osa Millán
Actualització 01-08-2020
3 Fotos

Campanes actuals

Santa Maria (1)

(Referència 3189)

Localització Espadanya
Diàmetre 45
Altura del bronze 41
Pes real 55
FonedorMANCLÚS, SALVADOR (VALÈNCIA)
Any fosa 1961
Descripció La senzilla inscripció està ubicada al mig. Aquesta, porta el nom de la campana junt a lloc de destinació i l'any: "SANTA MARIALA PARROQUIA MADRE / A LA DE SAN FRANCISCO / OLIVA AÑO 1961’’.També hi ha una imatge
de la Mare de Déu i la marca de fundició: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA 27 / VALENCIA". Es tracta d’una campana fosa en serie que té les inscripcions incises.
Terç (T) (2 cordons)
(2 cordons)
Mig (M) (00) (Creu)
(03) (Marca de fundició): "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA 27 / VALENCIA")
(06) ‘‘SANTA MARIA / LA PARROQUIA MADRE / A LA DE SAN FRANCISCO / OLIVA AÑO 1961’’
(09) (Mare de Déu amb nen)
Mig peu (MP) (3 cordons)
Tocs actuals de campanes Automàtics.
Truja Fusta ELECTRORECAMP.
Estat anterior Tenia una truja de ferro Manclús junt als mecanismes de toc automàtic: motor de volteig a impulsos i electromall. També disposava d’un electromall trifàsic (en desús) de la casa fonedora i una roda de vol.
Estat actual La campana es troba instal·lada en un bon estat, ubicada en les finestres del campanar, amb truja de fusta a l’estil valencià. Està mecanitzada amb un motor de volteig d’impulsos i electromall. El batall està ben nugat i té cable de seguretat.
Mecanismes de toc Motor d'impulsos amb cadena (09) i electromall (03)
Intervencions La campana va ser comprada a Salvador Manclús a principis dels anys 60 amb motiu de la nova construcció del la nova església i el campanar. Durant la seua primera instal·lació va ser electrificada amb mecanismes de la casa fonedora: electromall trifàsic i motor de vol continu.
Valoració Campana interessant. Pot refondre's en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal·lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals.
Notes Mesures aproximades.

Autors

Editor Sergio Osa Millán
Actualització 01-08-2020
11 Fotos

Marta (2)

(Referència 3188)

Localització Espadanya
Diàmetre 50
Pes real 90
FonedorBARBERÍ (OLOT)
Any fosa 1998
Descripció És el resultat d’una campana de les mans dels Barberí d’Olot. La inscripció indica el nom de la campana, el pes i els donants: ‘‘EM DIUEN MARTA I PESE 90 KILOS / ELS MEUS PADRINS SÓN JOSEP VICENT BENT / BALLERO I LAURA ORTOLÀ REPRESENTANT / AL MOVIMENT JÙNIOR ‘‘TERRA JOVE’’. També roman la marca de fundició, el lloc de destinació i la data:‘‘OLIVA 4 D’OCTUBRE DE 1998’’. Té elements característics com una creu a l'exterior i les garlandes.
Terç (T) (Sanefa)
Mig (M) (00) (Creu)
(06) ‘‘EM DIUEN MARTA I PESE 90 KILOS / ELS MEUS PADRINS SÓN JOSEP VICENT BENT / BALLERO I LAURA ORTOLÀ REPRESENTANT / AL MOVIMENT JÙNIOR ‘‘TERRA JOVE’’
(1 cordó)
Mig peu (MP) (03) (Marca de fundició)
(06) "OLIVA 4 D'OCTUBRE DE 1998"
(1 cordó)
Peu (Sanefa)
Tocs actuals de campanes Automàtics.
Truja Fusta ELECTRORECAMP.
Estat actual Té una truja de fusta a l’estil valencià. Té mecanismes que no impedeixen el volteig a mà: motor d’impulsos i electromall. No obstant, la ubicació de la campana no fa possible cap toc manual. Finalment, té un batall ben nugat i cable de seguretat.
Mecanismes de toc Mecanitzada, motor de vol amb cadena (09) i electromall (03)
Intervencions La campana va ser fosa a Olot a finals del segle XX amb motiu d’ encàrrec de la parròquia per completar el buit de la finestra esquerra. Fou beneïda i exposada en l’interior del temple. Posteriorment es va pujar al campanar. Els treballs foren realitzats per Electrorecamp S.L.
Valoració Campana interessant. Pot refondre's en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal·lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals.
Notes La ubicació de la campana dificulta la seua documentació.

Autors

 • SARRIÓ ANDRÉS, Pau (18-01-2013)
 • OSA MILLÁN, Sergio [Documentació fotogràfica i actualització de la fitxa] (16-06-2019)
Editor Sergio Osa Millán
Actualització 01-08-2020
6 Fotos

Sant Josep (3)

(Referència 5971)

Localització Espadanya
Diàmetre 75
Altura del bronze 60
Pes aproximat 244
FonedorPORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Any fosa 2019
Descripció Campana que subsituiex a l’anterior badada amb les mateixes inscripcions i posteriors afegides de la refundició, indicant dates i autoritats religioses, ubicades al mig peu: ‘‘CAMPANA FUNDIDA EN EL AÑO 1958 SIENDO PARROCO D.FERNANDO TUR CISCAR Y REFUNDIDA EN EL AÑO 2019 SIENDO PARROCO D. GERMAN OLTRA LLACER’’. A continuació, al mig hi ha un medalló, la marca del fundidor, Sant Josep i una creu sobre un pedestal .També indica el nom de la parròquia en el terç: ‘‘PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE OLIVA AÑO 2019’’.
Terç (T) (2 cordons)
(00)‘‘✱PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE OLIVA AÑO 2019✱’’
(06)"✱SAN JOSE✱"
(2 cordons)
(Triangles decoratius)
Mig (M) (00) (Creu sobre pedestal)
(03) (Marca del fundidor)
(06) (Sant Josep)
(09) (Medalló)
Mig peu (MP) (2 cordons)
‘‘✱ CAMPANA FUNDIDA EN EL AÑO 1958 SIENDO PARROCO D.FERNANDO TUR CISCAR Y REFUNDIDA EN EL AÑO 2019 SIENDO PARROCO D. GERMAN OLTRA LLACER ✱’’
(2 cordons)
Peu (2 cordons)
Tocs actuals de campanes Automàtics.
Truja Fusta ELECTRORECAMP
Estat actual La campana està instal·lada a una de les finestres del campanar. Compta amb truja de fusta de perfil valencià. Mecanitzada amb un motor de volteig d’impulsos i electromall. La campana disposa d’un batall ben nugat amb cable de seguretat.
Mecanismes de toc Electromall i motor de volteig a impulsos (03)
Intervencions La campana substitueix a l’antiga, fosa en el 1958, la qual es va badar l’any 2018. Intervenció feta per Abel Portilla i Electrorecamp S.L. El 16 de juny de 2020 va tindre lloc l’acte de benedicció presidit per Mn. Germán Oltra Llàcer. Posteriorment, l’acte quedà finalitzat amb el volteig manual de les dos campanes.
Valoració Campana interessant. Pot refondre's en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal·lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals.
Notes Mesures aproximades.

Autors

 • TOMÁS CALATAYUD, Vicent / ELECTRORECAMP (15-06-2019)
 • OSA MILLÁN, Sergio [Documentació fotogràfica, presa de mesures i actualització de la fitxa] (16-06-2019)
Editor Sergio Osa Millán
Actualització 01-08-2020
21 Fotos

Belem (4)

(Referència 3190)

Localització Espadanya
Diàmetre 90
Pes aproximat 422
FonedorBARBERÍ (OLOT)
Any fosa 1998
Descripció És el resultat d’una campana de les mans dels Barberí d’Olot. La inscripció indica el nom de la campana, el pes i els donants: ‘‘EM DIUEN MARTA I PESE 420 KILOS / ELS MEUS PADRINS SÓN JULIO LLORCA ESTEVE I ANNA PEIRÓ CLIMENT REPRESENTANT AL MOVIMENT / JÙNIOR ‘‘TERRA JOVE’’. També roman la marca de fundició, el lloc de destinació i la data:‘‘OLIVA 4 D’OCTUBRE DE 1998’’. Té elements característics com una creu a l'exterior i les garlandes.
Terç (T) (Sanefa)
Mig (M) (00) (Creu amb pedestal)
(03) ‘‘EM DIUEN MARTA I PESE 420 KILOS / ELS MEUS PADRINS SÓN JULIO LLORCA ESTEVE I ANNA PEIRÓ CLIMENT REPRESENTANT AL MOVIMENT / JÙNIOR ‘‘TERRA JOVE’’
(09) (Marca de fundició)
(1 cordó)
Mig peu (MP) (Sanefa)
(3 cordons)
Peu (1 cordó)
Tocs actuals de campanes Automàtics.
Truja Fusta ELECTRORECAMP.
Estat actual Té una truja de fusta a l’estil valencià. Té mecanismes que no impedeixen el volteig a mà: motor d’impulsos i electromall. No obstant, la ubicació de la campana no fa possible cap toc manual. Finalment, té un batall ben nugat i cable de seguretat.
Mecanismes de toc Mecanitzada, motor de vol amb cadena (09) i electromall (03)
Intervencions La campana va ser fosa a Olot a finals del segle XX amb motiu d’ encàrrec de la parròquia per completar el buit de la finestra esquerra. Fou beneïda i exposada en l’interior del temple. Posteriorment es va pujar al campanar. Els treballs foren realitzats per Electrorecamp S.L.
Valoració Campana interessant. Pot refondre's en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal·lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals.
Notes Mesures aproximades. La ubicació de la campana dificulta la seua documentació.

Autors

 • MONTELL TORMO, Isaac (04-09-2015)
 • OSA MILLÁN, Sergio [Documentació fotogràfica i actualització de la fitxa] (16-06-2019)
Editor Sergio Osa Millán
Actualització 01-08-2020
8 Fotos
 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © Campaners de la Catedral de València (2020)
  campaners@hotmail.com
  : 11-08-2020
  Convertir a PDF